CN8 / NC8 - 2023 60 CN8 / NC8 - 2023 - BG 62

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 61
ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ

61.01 Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6103    
От памук    
Палта, пелерини и подобни артикули 6101 20 10 (PCE)
Анораци, якета, блузони и подобни артикули 6101 20 90 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна    
Палта, пелерини и подобни артикули 6101 30 10 (PCE)
Анораци, якета, блузони и подобни артикули 6101 30 90 (PCE)
От други текстилни материали    
Палта, пелерини и подобни артикули 6101 90 20 (PCE)
Анораци, якета, блузони и подобни артикули 6101 90 80 (PCE)
61.02 Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6104    
От вълна или от фини животински косми    
Палта, пелерини и подобни артикули 6102 10 10 (PCE)
Анораци, якета, блузони и подобни артикули 6102 10 90 (PCE)
От памук    
Палта, пелерини и подобни артикули 6102 20 10 (PCE)
Анораци, якета, блузони и подобни артикули 6102 20 90 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна    
Палта, пелерини и подобни артикули 6102 30 10 (PCE)
Анораци, якета, блузони и подобни артикули 6102 30 90 (PCE)
От други текстилни материали    
Палта, пелерини и подобни артикули 6102 90 10 (PCE)
Анораци, якета, блузони и подобни артикули 6102 90 90 (PCE)
61.03 Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за мъже или момчета    
Костюми    
От вълна или от фини животински косми 6103 10 10 (PCE)
От други текстилни материали 6103 10 90 (PCE)
Ансамбли    
От памук 6103 22 00 (PCE)
От синтетични влакна 6103 23 00 (PCE)
От други текстилни материали 6103 29 00 (PCE)
Сака    
От вълна или от фини животински косми 6103 31 00 (PCE)
От памук 6103 32 00 (PCE)
От синтетични влакна 6103 33 00 (PCE)
От други текстилни материали 6103 39 00 (PCE)
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти    
От вълна или от фини животински косми 6103 41 00 (PCE)
От памук 6103 42 00 (PCE)
От синтетични влакна 6103 43 00 (PCE)
От други текстилни материали 6103 49 00 (PCE)
61.04 Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета    
Костюми    
От синтетични влакна 6104 13 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От памук 6104 19 20 (PCE)
От други текстилни материали 6104 19 90 (PCE)
Ансамбли    
От памук 6104 22 00 (PCE)
От синтетични влакна 6104 23 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От вълна или от фини животински косми 6104 29 10 (PCE)
От други текстилни материали 6104 29 90 (PCE)
Сака    
От вълна или от фини животински косми 6104 31 00 (PCE)
От памук 6104 32 00 (PCE)
От синтетични влакна 6104 33 00 (PCE)
От други текстилни материали 6104 39 00 (PCE)
Рокли    
От вълна или от фини животински косми 6104 41 00 (PCE)
От памук 6104 42 00 (PCE)
От синтетични влакна 6104 43 00 (PCE)
От изкуствени влакна 6104 44 00 (PCE)
От други текстилни материали 6104 49 00 (PCE)
Поли и поли-панталони    
От вълна или от фини животински косми 6104 51 00 (PCE)
От памук 6104 52 00 (PCE)
От синтетични влакна 6104 53 00 (PCE)
От други текстилни материали 6104 59 00 (PCE)
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти    
От вълна или от фини животински косми 6104 61 00 (PCE)
От памук 6104 62 00 (PCE)
От синтетични влакна 6104 63 00 (PCE)
От други текстилни материали 6104 69 00 (PCE)
61.05 Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета    
От памук 6105 10 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна    
От синтетични влакна 6105 20 10 (PCE)
От изкуствени влакна 6105 20 90 (PCE)
От други текстилни материали    
От вълна или от фини животински косми 6105 90 10 (PCE)
От други текстилни материали 6105 90 90 (PCE)
61.06 Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета    
От памук 6106 10 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6106 20 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От вълна или от фини животински косми 6106 90 10 (PCE)
От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 6106 90 30 (PCE)
От лен или от рами 6106 90 50 (PCE)
От други текстилни материали 6106 90 90 (PCE)
61.07 Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета    
Слипове и други долни гащи    
От памук 6107 11 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6107 12 00 (PCE)
От други текстилни материали 6107 19 00 (PCE)
Нощници и пижами    
От памук 6107 21 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6107 22 00 (PCE)
От други текстилни материали 6107 29 00 (PCE)
Други    
От памук 6107 91 00 (PCE)
От други текстилни материали 6107 99 00 (PCE)
61.08 Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета    
Комбинезони и фусти    
От синтетични или изкуствени влакна 6108 11 00 (PCE)
От други текстилни материали 6108 19 00 (PCE)
Пликчета и други долни гащи    
От памук 6108 21 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6108 22 00 (PCE)
От други текстилни материали 6108 29 00 (PCE)
Нощници и пижами    
От памук 6108 31 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6108 32 00 (PCE)
От други текстилни материали 6108 39 00 (PCE)
Други    
От памук 6108 91 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6108 92 00 (PCE)
От други текстилни материали 6108 99 00 (PCE)
61.09 Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени    
От памук 6109 10 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От вълна или от фини животински косми, или от синтетични или изкуствени влакна 6109 90 20 (PCE)
От други текстилни материали 6109 90 90 (PCE)
61.10 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени    
От вълна или от фини животински косми    
От вълна    
Фланели и пуловери, съдържащи тегловно най-малко 50 % вълна и с тегло на артикула 600 g или повече 6110 11 10 (PCE)
Други    
За мъже или момчета 6110 11 30 (PCE)
За жени или момичета 6110 11 90 (PCE)
От кашмирска коза    
За мъже или момчета 6110 12 10 (PCE)
За жени или момичета 6110 12 90 (PCE)
Други    
За мъже или момчета 6110 19 10 (PCE)
За жени или момичета 6110 19 90 (PCE)
От памук    
Тънки пòла 6110 20 10 (PCE)
Други    
За мъже или момчета 6110 20 91 (PCE)
За жени или момичета 6110 20 99 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна    
Тънки пòла 6110 30 10 (PCE)
Други    
За мъже или момчета 6110 30 91 (PCE)
За жени или момичета 6110 30 99 (PCE)
От други текстилни материали    
От лен или от рами 6110 90 10 (PCE)
От други текстилни материали 6110 90 90 (PCE)
61.11 Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, за бебета    
От памук    
Ръкавици 6111 20 10 (NPR)
Други 6111 20 90  
От синтетични влакна    
Ръкавици 6111 30 10 (NPR)
Други 6111 30 90  
От други текстилни материали    
От вълна или от фини животински косми    
Ръкавици 6111 90 11 (NPR)
Други 6111 90 19  
От други текстилни материали 6111 90 90  
61.12 Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени    
Горни облекла за спорт    
От памук 6112 11 00 (PCE)
От синтетични влакна 6112 12 00 (PCE)
От други текстилни материали 6112 19 00 (PCE)
Комбинезони и ансамбли за ски 6112 20 00  
Бански костюми за мъже или момчета    
От синтетични влакна    
Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки 6112 31 10 (PCE)
Други 6112 31 90 (PCE)
От други текстилни материали    
Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки 6112 39 10 (PCE)
Други 6112 39 90 (PCE)
Бански костюми за жени или момичета    
От синтетични влакна    
Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки 6112 41 10 (PCE)
Други 6112 41 90 (PCE)
От други текстилни материали    
Съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки 6112 49 10 (PCE)
Други 6112 49 90 (PCE)
61.13 Облекла, изработени от трикотажни платове от № 5903, 5906 или 5907    
От трикотажни платове от № 5906 6113 00 10  
Други 6113 00 90  
61.14 Други облекла, трикотажни или плетени    
От памук 6114 20 00  
От синтетични или изкуствени влакна 6114 30 00  
От други текстилни материали 6114 90 00  
61.15 Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), трикотажни или плетени    
Чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени)    
От синтетични влакна 6115 10 10 (NPR)
Други 6115 10 90  
Други чорапогащи    
От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex 6115 21 00 (PCE)
От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда 67 dtex или повече 6115 22 00 (PCE)
От други текстилни материали 6115 29 00 (PCE)
Други дамски дълги или три четвърти чорапи, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex    
От синтетични влакна    
Три четвърти чорапи 6115 30 11 (NPR)
Други 6115 30 19 (NPR)
От други текстилни материали 6115 30 90 (NPR)
Други    
От вълна или от фини животински косми 6115 94 00 (NPR)
От памук 6115 95 00 (NPR)
От синтетични влакна    
Три четвърти чорапи 6115 96 10 (NPR)
Други    
Дамски дълги чорапи 6115 96 91 (NPR)
Други 6115 96 99 (NPR)
От други текстилни материали 6115 99 00 (NPR)
61.16 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени    
Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или с каучук    
Ръкавици, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук 6116 10 20 (NPR)
Други 6116 10 80 (NPR)
Други    
От вълна или от фини животински косми 6116 91 00 (NPR)
От памук 6116 92 00 (NPR)
От синтетични влакна 6116 93 00 (NPR)
От други текстилни материали 6116 99 00 (NPR)
61.17 Други конфекционирани допълнения за облеклата, трикотажни или плетени; части за облекла или допълнения за облекла, трикотажни или плетени    
Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни артикули 6117 10 00  
Други допълнения    
От трикотажни ластични или гумирани тъкани 6117 80 10  
Други 6117 80 80  
Части 6117 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.