CN8 / NC8 - 2023 61 CN8 / NC8 - 2023 - BG 63

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 62
ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ

62.01 Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6203    
От вълна или от фини животински косми 6201 20 00 (PCE)
От памук    
С единично тегло, непревишаващо 1 kg 6201 30 10 (PCE)
С единично тегло, превишаващо 1 kg 6201 30 90 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна    
С единично тегло, непревишаващо 1 kg 6201 40 10 (PCE)
С единично тегло, превишаващо 1 kg 6201 40 90 (PCE)
От други текстилни материали 6201 90 00 (PCE)
62.02 Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6204    
От вълна или от фини животински косми 6202 20 00 (PCE)
От памук    
С единично тегло, непревишаващо 1 kg 6202 30 10 (PCE)
С единично тегло, превишаващо 1 kg 6202 30 90 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна    
С единично тегло, непревишаващо 1 kg 6202 40 10 (PCE)
С единично тегло, превишаващо 1 kg 6202 40 90 (PCE)
От други текстилни материали 6202 90 00 (PCE)
62.03 Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за мъже или момчета    
Костюми    
От вълна или от фини животински косми 6203 11 00 (PCE)
От синтетични влакна 6203 12 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От памук 6203 19 10 (PCE)
От изкуствени влакна 6203 19 30 (PCE)
От други текстилни материали 6203 19 90 (PCE)
Ансамбли    
От памук    
Работни 6203 22 10 (PCE)
Други 6203 22 80 (PCE)
От синтетични влакна    
Работни 6203 23 10 (PCE)
Други 6203 23 80 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна    
Работни 6203 29 11 (PCE)
Други 6203 29 18 (PCE)
От вълна или от фини животински косми 6203 29 30 (PCE)
От други текстилни материали 6203 29 90 (PCE)
Сака    
От вълна или от фини животински косми 6203 31 00 (PCE)
От памук    
Работни 6203 32 10 (PCE)
Други 6203 32 90 (PCE)
От синтетични влакна    
Работни 6203 33 10 (PCE)
Други 6203 33 90 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна    
Работни 6203 39 11 (PCE)
Други 6203 39 19 (PCE)
От други текстилни материали 6203 39 90 (PCE)
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти    
От вълна или от фини животински косми    
Панталони и панталони до под коляното 6203 41 10 (PCE)
Панталони с пластрон и презрамки 6203 41 30 (PCE)
Други 6203 41 90 (PCE)
От памук    
Панталони и панталони до под коляното    
Работни 6203 42 11 (PCE)
Други    
От тъкани, наречени „деним“ 6203 42 31 (PCE)
От рипсени кадифета и рипсени плюшове, разрязани 6203 42 33 (PCE)
Други 6203 42 35 (PCE)
Панталони с пластрон и презрамки    
Работни 6203 42 51 (PCE)
Други 6203 42 59 (PCE)
Други 6203 42 90 (PCE)
От синтетични влакна    
Панталони и панталони до под коляното    
Работни 6203 43 11 (PCE)
Други 6203 43 19 (PCE)
Панталони с пластрон и презрамки    
Работни 6203 43 31 (PCE)
Други 6203 43 39 (PCE)
Други 6203 43 90 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна    
Панталони и панталони до под коляното    
Работни 6203 49 11 (PCE)
Други 6203 49 19 (PCE)
Панталони с пластрон и презрамки    
Работни 6203 49 31 (PCE)
Други 6203 49 39 (PCE)
Други 6203 49 50 (PCE)
От други текстилни материали 6203 49 90 (PCE)
62.04 Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета    
Костюми    
От вълна или от фини животински косми 6204 11 00 (PCE)
От памук 6204 12 00 (PCE)
От синтетични влакна 6204 13 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна 6204 19 10 (PCE)
От други текстилни материали 6204 19 90 (PCE)
Ансамбли    
От вълна или от фини животински косми 6204 21 00 (PCE)
От памук    
Работни 6204 22 10 (PCE)
Други 6204 22 80 (PCE)
От синтетични влакна    
Работни 6204 23 10 (PCE)
Други 6204 23 80 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна    
Работни 6204 29 11 (PCE)
Други 6204 29 18 (PCE)
От други текстилни материали 6204 29 90 (PCE)
Сака    
От вълна или от фини животински косми 6204 31 00 (PCE)
От памук    
Работни 6204 32 10 (PCE)
Други 6204 32 90 (PCE)
От синтетични влакна    
Работни 6204 33 10 (PCE)
Други 6204 33 90 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна    
Работни 6204 39 11 (PCE)
Други 6204 39 19 (PCE)
От други текстилни материали 6204 39 90 (PCE)
Рокли    
От вълна или от фини животински косми 6204 41 00 (PCE)
От памук 6204 42 00 (PCE)
От синтетични влакна 6204 43 00 (PCE)
От изкуствени влакна 6204 44 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 6204 49 10 (PCE)
От други текстилни материали 6204 49 90 (PCE)
Поли и поли-панталони    
От вълна или от фини животински косми 6204 51 00 (PCE)
От памук 6204 52 00 (PCE)
От синтетични влакна 6204 53 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна 6204 59 10 (PCE)
От други текстилни материали 6204 59 90 (PCE)
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти    
От вълна или от фини животински косми    
Панталони и панталони до под коляното 6204 61 10 (PCE)
Други 6204 61 85 (PCE)
От памук    
Панталони и панталони до под коляното    
Работни 6204 62 11 (PCE)
Други    
От тъкани, наречени „деним“ 6204 62 31 (PCE)
От рипсени кадифета и от рипсени плюшове, разрязани 6204 62 33 (PCE)
Други 6204 62 39 (PCE)
Панталони с пластрон и презрамки    
Работни 6204 62 51 (PCE)
Други 6204 62 59 (PCE)
Други 6204 62 90 (PCE)
От синтетични влакна    
Панталони и панталони до под коляното    
Работни 6204 63 11 (PCE)
Други 6204 63 18 (PCE)
Панталони с пластрон и презрамки    
Работни 6204 63 31 (PCE)
Други 6204 63 39 (PCE)
Други 6204 63 90 (PCE)
От други текстилни материали    
От изкуствени влакна    
Панталони и панталони до под коляното    
Работни 6204 69 11 (PCE)
Други 6204 69 18 (PCE)
Панталони с пластрон и презрамки    
Работни 6204 69 31 (PCE)
Други 6204 69 39 (PCE)
Други 6204 69 50 (PCE)
От други текстилни материали 6204 69 90 (PCE)
62.05 Ризи за мъже или момчета    
От памук 6205 20 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6205 30 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От лен или от рами 6205 90 10 (PCE)
От други текстилни материали 6205 90 80 (PCE)
62.06 Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета    
От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 6206 10 00 (PCE)
От вълна или от фини животински косми 6206 20 00 (PCE)
От памук 6206 30 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6206 40 00 (PCE)
От други текстилни материали    
От лен или от рами 6206 90 10 (PCE)
От други текстилни материали 6206 90 90 (PCE)
62.07 Долни фланелки, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета    
Слипове и други долни гащи    
От памук 6207 11 00 (PCE)
От други текстилни материали 6207 19 00 (PCE)
Нощници и пижами    
От памук 6207 21 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6207 22 00 (PCE)
От други текстилни материали 6207 29 00 (PCE)
Други    
От памук 6207 91 00  
От други текстилни материали    
От синтетични или изкуствени влакна 6207 99 10  
От други текстилни материали 6207 99 90  
62.08 Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета    
Комбинезони и фусти    
От синтетични или изкуствени влакна 6208 11 00 (PCE)
От други текстилни материали 6208 19 00 (PCE)
Нощници и пижами    
От памук 6208 21 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6208 22 00 (PCE)
От други текстилни материали 6208 29 00 (PCE)
Други    
От памук 6208 91 00  
От синтетични или изкуствени влакна 6208 92 00  
От други текстилни материали 6208 99 00  
62.09 Облекла и допълнения за облеклата, за бебета    
От памук 6209 20 00  
От синтетични влакна 6209 30 00  
От други текстилни материали    
От вълна или от фини животински косми 6209 90 10  
От други текстилни материали 6209 90 90  
62.10 Облекла, конфекционирани от продуктите от № 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907    
От продукти от № 5602 или 5603    
От продукти от № 5602 6210 10 10  
От продукти от № 5603    
Престилки за еднократна употреба, от вида използван от пациенти и хирурзи при хирургически процедури 6210 10 92  
Други 6210 10 98  
Други облекла от видовете, класирани в № 6201 6210 20 00 (PCE)
Други облекла от видовете, класирани в № 6202 6210 30 00 (PCE)
Други облекла, за мъже или момчета 6210 40 00  
Други облекла, за жени или момичета 6210 50 00  
62.11 Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; други облекла    
Бански костюми    
За мъже или момчета 6211 11 00 (PCE)
За жени или момичета 6211 12 00 (PCE)
Комбинезони и ансамбли за ски 6211 20 00 (PCE)
Други облекла, за мъже или момчета    
От памук    
Работни облекла 6211 32 10  
Горни облекла за спорт, с подплата    
Чиято външна част е изработена от един и същи плат 6211 32 31 (PCE)
Други    
Горни части 6211 32 41 (PCE)
Долни части 6211 32 42 (PCE)
Други 6211 32 90  
От синтетични или изкуствени влакна    
Работни облекла 6211 33 10  
Горни облекла за спорт, с подплата    
Чиято външна част е изработена от един и същи плат 6211 33 31 (PCE)
Други    
Горни части 6211 33 41 (PCE)
Долни части 6211 33 42 (PCE)
Други 6211 33 90  
От други текстилни материали 6211 39 00  
Други облекла, за жени или момичета    
От памук    
Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла 6211 42 10  
Горни облекла за спорт, с подплата    
Чиято външна част е изработена от един и същи плат 6211 42 31 (PCE)
Други    
Горни части 6211 42 41 (PCE)
Долни части 6211 42 42 (PCE)
Други 6211 42 90  
От синтетични или изкуствени влакна    
Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла 6211 43 10  
Горни облекла за спорт, с подплата    
Чиято външна част е изработена от един и същи плат 6211 43 31 (PCE)
Други    
Горни части 6211 43 41 (PCE)
Долни части 6211 43 42 (PCE)
Други 6211 43 90  
От други текстилни материали 6211 49 00  
62.12 Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени    
Сутиени и бюстиета    
Представени в асортименти, пригодени за продажба на дребно и съдържащи сутиен или бюстие и бикини 6212 10 10 (PCE)
Други 6212 10 90 (PCE)
Ластични колани и колан-гащи 6212 20 00 (PCE)
Комбинации (от артикулите от подпозиции от 621210 и 621220) 6212 30 00 (PCE)
Други 6212 90 00  
62.13 Носни кърпи и джобни кърпички    
От памук 6213 20 00 (PCE)
От други текстилни материали 6213 90 00 (PCE)
62.14 Шалове, eшарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули    
От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 6214 10 00 (PCE)
От вълна или от фини животински косми 6214 20 00 (PCE)
От синтетични влакна 6214 30 00 (PCE)
От изкуствени влакна 6214 40 00 (PCE)
От други текстилни материали 6214 90 00 (PCE)
62.15 Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки    
От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 6215 10 00 (PCE)
От синтетични или изкуствени влакна 6215 20 00 (PCE)
От други текстилни материали 6215 90 00 (PCE)
62.16 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст 6216 00 00 (NPR)
62.17 Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези от № 6212    
Допълнения 6217 10 00  
Части 6217 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.