CN8 / NC8 - 2023 62 CN8 / NC8 - 2023 - BG 64

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 63
ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ

I. ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ    
63.01 Одеяла    
Електрически одеяла 6301 10 00 (PCE)
Одеяла (различни от електрическите одеяла) от вълна или от фини животински косми    
Трикотажни или плетени 6301 20 10 (PCE)
Други 6301 20 90 (PCE)
Одеяла (различни от електрическите одеяла) от памук    
Трикотажни или плетени 6301 30 10 (PCE)
Други 6301 30 90 (PCE)
Одеяла (различни от електрическите одеяла) от синтетични влакна    
Трикотажни или плетени 6301 40 10 (PCE)
Други 6301 40 90 (PCE)
Други одеяла    
Трикотажни или плетени 6301 90 10 (PCE)
Други 6301 90 90 (PCE)
63.02 Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня    
Спално бельо, трикотажно или плетено 6302 10 00  
Друго спално бельо, печатано    
От памук 6302 21 00  
От синтетични или изкуствени влакна    
От нетъкан текстил 6302 22 10  
Друго 6302 22 90  
От други текстилни материали    
От лен или от рами 6302 29 10  
Друго 6302 29 90  
Друго спално бельо    
От памук 6302 31 00  
От синтетични или изкуствени влакна    
От нетъкан текстил 6302 32 10  
Друго 6302 32 90  
От други текстилни материали    
От лен или от рами 6302 39 20  
Друго 6302 39 90  
Покривки и кърпи за маса, трикотажни или плетени 6302 40 00  
Други покривки и кърпи за маса    
От памук 6302 51 00  
От синтетични или изкуствени влакна    
От нетъкан текстил 6302 53 10  
Други 6302 53 90  
От други текстилни материали    
От лен 6302 59 10  
Други 6302 59 90  
Кърпи и други артикули за тоалет или кухня, от хавлиени или подобни тъкани, от памук 6302 60 00  
Други    
От памук 6302 91 00  
От синтетични или изкуствени влакна    
От нетъкан текстил 6302 93 10  
Други 6302 93 90  
От други текстилни материали    
От лен 6302 99 10  
Други 6302 99 90  
63.03 Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла    
Трикотажни или плетени    
От синтетични влакна 6303 12 00 (MTK)
От други текстилни материали 6303 19 00 (MTK)
Други    
От памук 6303 91 00 (MTK)
От синтетични влакна    
От нетъкан текстил 6303 92 10 (MTK)
Други 6303 92 90 (MTK)
От други текстилни материали    
От нетъкан текстил 6303 99 10 (MTK)
Други 6303 99 90 (MTK)
63.04 Други артикули за обзавеждане, с изключение на тези от № 9404    
Покривки за легла    
Трикотажни или плетени 6304 11 00 (PCE)
Други    
От памук 6304 19 10 (PCE)
От лен или от рами 6304 19 30 (PCE)
От други текстилни материали 6304 19 90 (PCE)
Мрежи за легла, посочени в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава 6304 20 00 (PCE)
Други    
Трикотажни или плетени 6304 91 00  
От памук, различни от трикотажните или плетените 6304 92 00  
От синтетични влакна, различни от трикотажните или плетените 6304 93 00  
От други текстилни материали, различни от трикотажните или плетените 6304 99 00  
63.05 Амбалажни чували и торбички    
От юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303    
Употребявани 6305 10 10  
Други 6305 10 90  
От памук 6305 20 00  
От синтетични или изкуствени текстилни материали    
Меки опаковки за материали в насипно състояние    
Получени от ленти или подобни форми от полиетилен или от полипропилен    
Трикотажни или плетени 6305 32 11  
Други 6305 32 19  
Други 6305 32 90  
Други, получени от ленти или подобни форми от полиетилен или от полипропилен    
Трикотажни или плетени 6305 33 10  
Други 6305 33 90  
Други 6305 39 00  
От други текстилни материали 6305 90 00  
63.06 Покривала и външни щори; палатки (включително временни навеси и подобни артикули); платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг    
Покривала и външни щори    
От синтетични влакна 6306 12 00  
От други текстилни материали 6306 19 00  
Палатки (включително временни навеси и подобни артикули)    
От синтетични влакна 6306 22 00  
От други текстилни материали 6306 29 00  
Платна 6306 30 00  
Надуваеми дюшеци 6306 40 00 (PCE)
Други 6306 90 00  
63.07 Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла    
Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба    
Трикотажни или плетени 6307 10 10  
От нетъкан текстил 6307 10 30  
Други 6307 10 90  
Спасителни колани и жилетки 6307 20 00  
Други    
Трикотажни или плетени 6307 90 10  
Други    
От филц 6307 90 91  
Други    
Чаршафи за еднократна употреба, конфекционирани от продуктите от № 5603, от вида, използван при хирургически процедури 6307 90 92  
Предпазни маски за лице    
Филтриращи маски за лице (FFP) по стандарт EN149; други маски, които са в съответствие с подобен стандарт за маски като средства за защита на дихателните органи с цел защита от частици 6307 90 93 (PCE)
Други 6307 90 95 (PCE)
Други 6307 90 98  
II. АСОРТИМЕНТИ    
63.08 Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба на дребно 6308 00 00  
III. ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И АРТИКУЛИ    
63.09 Артикули и облекла, употребявани 6309 00 00  
63.10 Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под формата на отпадъци или на артикули, негодни за употреба    
Сортирани 6310 10 00  
Други 6310 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.