CN8 / NC8 - 2023 63 CN8 / NC8 - 2023 - BG 65

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 64
ОБУВКИ, ГЕТИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЯХ

64.01 Непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси, чиято горна част не е свързана с външното ходило чрез шиене или нитове, пирони, винтове, цапфи или подобни приспособления, нито е образувана от различни части, сглобени по същите начини    
Обувки, със защитно метално покритие отпред 6401 10 00 (NPR)
Други обувки    
Покриващи глезена, но непокриващи коляното    
С горна част от каучук 6401 92 10 (NPR)
С горна част от пластмаси 6401 92 90 (NPR)
Други 6401 99 00 (NPR)
64.02 Други обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси    
Спортни обувки    
Обувки за ски и за сноуборд    
Обувки за ски 6402 12 10 (NPR)
Обувки за сноуборд 6402 12 90 (NPR)
Други 6402 19 00 (NPR)
Обувки с горна част от ленти, ремъци или каишки, свързани към ходилото чрез цапфи 6402 20 00 (NPR)
Други обувки    
Покриващи глезена    
Със защитно метално покритие отпред 6402 91 10 (NPR)
Други 6402 91 90 (NPR)
Други    
Със защитно метално покритие отпред 6402 99 05 (NPR)
Други    
С горна част от каучук 6402 99 10 (NPR)
С горна част от пластмаси    
Обувки, чиято предна, лицева част е съставена от каишки или е изрязана на едно или повече места    
Чиято най-голяма височина на тока, включително ходилото, превишава 3 сm 6402 99 31 (NPR)
Други 6402 99 39 (NPR)
Пантофи и други домашни обувки 6402 99 50 (NPR)
Други, с вътрешни ходила с дължина    
По-малка от 24 сm 6402 99 91 (NPR)
24 сm или повече    
Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени 6402 99 93 (NPR)
Други    
За мъже 6402 99 96 (NPR)
За жени 6402 99 98 (NPR)
64.03 Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа    
Спортни обувки    
Обувки за ски и за сноуборд 6403 12 00 (NPR)
Други 6403 19 00 (NPR)
Обувки с външни ходила от естествена кожа и горна част, състояща се от каишки от естествена кожа, минаващи върху горната част на стъпалото и обхващащи палеца 6403 20 00 (NPR)
Други обувки, имащи защитно метално покритие отпред 6403 40 00 (NPR)
Други обувки с външни ходила от естествена кожа    
Покриващи глезена    
С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила 6403 51 05 (NPR)
Други    
Покриващи глезена, но непокриващи прасеца, с вътрешни ходила с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 51 11 (NPR)
24 сm или повече    
За мъже 6403 51 15 (NPR)
За жени 6403 51 19 (NPR)
Други, с вътрешни ходила с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 51 91 (NPR)
24 сm или повече    
За мъже 6403 51 95 (NPR)
За жени 6403 51 99 (NPR)
Други    
С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила 6403 59 05 (NPR)
Други    
Обувки, чиято предна, лицева част е съставена от каишки или е изрязана на едно или повече места    
Чиято най-голяма височина на тока, включително ходилото, превишава 3 сm 6403 59 11 (NPR)
Други, с вътрешно ходило с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 59 31 (NPR)
24 сm или повече    
За мъже 6403 59 35 (NPR)
За жени 6403 59 39 (NPR)
Пантофи и други домашни обувки 6403 59 50 (NPR)
Други, с вътрешно ходило с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 59 91 (NPR)
24 сm или повече    
За мъже 6403 59 95 (NPR)
За жени 6403 59 99 (NPR)
Други обувки    
Покриващи глезена    
С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила 6403 91 05 (NPR)
Други    
Покриващи глезена, но непокриващи прасеца, с вътрешни ходила с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 91 11 (NPR)
24 сm или повече    
Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени 6403 91 13 (NPR)
Други    
За мъже 6403 91 16 (NPR)
За жени 6403 91 18 (NPR)
Други, с вътрешни ходила с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 91 91 (NPR)
24 сm или повече    
Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени 6403 91 93 (NPR)
Други    
За мъже 6403 91 96 (NPR)
За жени 6403 91 98 (NPR)
Други    
С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила 6403 99 05 (NPR)
Други    
Обувки, чиято предна, лицева част, е съставена от каишки или е изрязана на едно или повече места    
Чиято най-голяма височина на тока, включително ходилото, превишава 3 сm 6403 99 11 (NPR)
Други, с вътрешни ходила с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 99 31 (NPR)
24 сm или повече    
Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени 6403 99 33 (NPR)
Други    
За мъже 6403 99 36 (NPR)
За жени 6403 99 38 (NPR)
Пантофи и други домашни обувки 6403 99 50 (NPR)
Други, с вътрешни ходила с дължина    
По-малка от 24 сm 6403 99 91 (NPR)
24 сm или повече    
Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени 6403 99 93 (NPR)
Други    
За мъже 6403 99 96 (NPR)
За жени 6403 99 98 (NPR)
64.04 Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали    
Обувки с външни ходила от каучук или от пластмаси    
Спортни обувки; обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, за тренировки и други подобни 6404 11 00 (NPR)
Други    
Пантофи и други домашни обувки 6404 19 10 (NPR)
Други 6404 19 90 (NPR)
Обувки с външни ходила от естествена или възстановена кожа    
Пантофи и други домашни обувки 6404 20 10 (NPR)
Други 6404 20 90 (NPR)
64.05 Други обувки    
С горна част от естествена или възстановена кожа 6405 10 00 (NPR)
С горна част от текстилни материали    
С външни ходила от дърво или от корк 6405 20 10 (NPR)
С външни ходила от други материали    
Пантофи и други домашни обувки 6405 20 91 (NPR)
Други 6405 20 99 (NPR)
Други    
С външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа 6405 90 10 (NPR)
С външни ходила от други материали 6405 90 90 (NPR)
64.06 Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила); сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни сменяеми артикули; гети, гамаши и подобни артикули и техните части    
Горни части за обувки и техните части, с изключение на фортовете и бомбетата    
От естествена кожа 6406 10 10  
От други материали 6406 10 90  
Външни ходила и токове от каучук или пластмаси    
От каучук 6406 20 10  
От пластмаси 6406 20 90  
Други    
Комплекти, състоящи се от горни части на обувки, фиксирани върху вътрешните ходила или върху други вътрешни части, но без външните ходила 6406 90 30 (NPR)
Вътрешни ходила и други сменяеми допълнения 6406 90 50  
Външни ходила от естествена или възстановена кожа 6406 90 60  
Други 6406 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.