CN8 / NC8 - 2023 64 CN8 / NC8 - 2023 - BG 66

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 65
ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ

65.01 Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки 6501 00 00 (PCE)
65.02 Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани 6502 00 00 (PCE)
65.04 Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани 6504 00 00 (PCE)
65.05 Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не на ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани    
От филц от косми или от вълна и косми, изработени с помощта на щумпи или дискове от № 65010000 6505 00 10 (PCE)
Други    
Каскети, кепета и други подобни шапкарски изделия с козирка 6505 00 30 (PCE)
Други 6505 00 90  
65.06 Други шапки, дори гарнирани    
Предпазни шапки    
От пластмаси 6506 10 10 (PCE)
От други материали 6506 10 80 (PCE)
Други    
От каучук или от пластмаси 6506 91 00 (PCE)
От други материали    
От филц от косми или от вълна и косми, изработени с помощта на щумпи или дискове от № 65010000 6506 99 10 (PCE)
Други 6506 99 90 (PCE)
65.07 Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството 6507 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.