CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - BG 67

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 66
ЧАДЪРИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БАСТУНИ, БАСТУНИ СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ

66.01 Чадъри и слънчобрани (включително чадърите бастуни, плажните чадъри, градинските чадъри и подобни артикули)    
Градински чадъри и подобни артикули 6601 10 00 (PCE)
Други    
Със сгъваеми дръжки 6601 91 00 (PCE)
Други    
Покрити с тъкани от текстилни материали 6601 99 20 (PCE)
Други 6601 99 90 (PCE)
66.02 Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули 6602 00 00  
66.03 Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от № 6601 или 6602    
Сглобени елементи, дори със стойки или стойки с дръжки, за чадъри или слънчобрани 6603 20 00  
Други    
Ръкохватки и топки 6603 90 10  
Други 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.