CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - BG 68

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 67
АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ

67.01 Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, частици от пера, пух и артикули от тези материали, различни от продуктите от № 0505 и от стволовете на перата, обработени 6701 00 00  
67.02 Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; артикули, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове    
От пластмаси 6702 10 00  
От други материали 6702 90 00  
67.03 Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обработени човешки коси; вълна или други животински косми или други текстилни материали, подготвени за изработка на перуки или на подобни артикули 6703 00 00  
67.04 Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки коси, животински косми или от текстилни материали; изделия от коси, неупоменати, нито включени другаде    
От синтетични текстилни материали    
Цели перуки 6704 11 00  
Други 6704 19 00  
От човешка коса 6704 20 00  
От други материали 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.