CN8 / NC8 - 2023 05 CN8 / NC8 - 2023 - CS 07

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 6
ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ

06.01 Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212    
Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu    
Hyacinty 0601 10 10 (PCE)
Narcisy 0601 10 20 (PCE)
Tulipány 0601 10 30 (PCE)
Gladioly 0601 10 40 (PCE)
Ostatní 0601 10 90 (PCE)
Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky    
Sazenice, rostliny a kořeny čekanky 0601 20 10  
Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány 0601 20 30  
Ostatní 0601 20 90  
06.02 Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí    
Nekořenovité řízky a rouby    
Révy vinné 0602 10 10  
Ostatní 0602 10 90  
Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy    
Rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité 0602 20 10  
Ostatní    
S holými kořeny 0602 20 20 (PCE)
Ostatní    
Citrus 0602 20 30 (PCE)
Ostatní 0602 20 80 (PCE)
Rododendrony a azalky, též roubované 0602 30 00 (PCE)
Růže, též roubované 0602 40 00 (PCE)
Ostatní    
Podhoubí 0602 90 10  
Sazenice a rostliny ananasu 0602 90 20  
Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku 0602 90 30  
Ostatní    
Venkovní rostliny    
Stromy, keře a keříky    
Lesní stromy 0602 90 41 (PCE)
Ostatní    
Zakořeněné řízky a mladé rostliny 0602 90 45 (PCE)
Ostatní    
S holými kořeny 0602 90 46 (PCE)
Ostatní    
Jehličnany a stále zelené stromy a keře 0602 90 47 (PCE)
Ostatní 0602 90 48 (PCE)
Ostatní venkovní rostliny 0602 90 50  
Pokojové rostliny    
Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů 0602 90 70 (PCE)
Ostatní    
Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, kromě kaktusů 0602 90 91 (PCE)
Ostatní 0602 90 99 (PCE)
06.03 Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené    
Čerstvé    
Růže 0603 11 00 (PCE)
Karafiáty 0603 12 00 (PCE)
Orchideje 0603 13 00 (PCE)
Chryzantémy 0603 14 00 (PCE)
Lilie (Lilium spp.) 0603 15 00 (PCE)
Ostatní    
Gladioly 0603 19 10 (PCE)
Pryskyřníky 0603 19 20 (PCE)
Ostatní 0603 19 70 (PCE)
Ostatní 0603 90 00  
06.04 Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené    
Čerstvé    
Mechy a lišejníky    
Lišejníky sobí 0604 20 11  
Ostatní 0604 20 19  
Vánoční stromky 0604 20 20 (PCE)
Větve jehličnanů 0604 20 40  
Ostatní 0604 20 90  
Ostatní    
Mechy a lišejníky    
Lišejníky sobí 0604 90 11  
Ostatní 0604 90 19  
Ostatní    
Sušené, dále neupravené 0604 90 91  
Ostatní 0604 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.