CN8 / NC8 - 2023 06 CN8 / NC8 - 2023 - CS 08

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 7
JEDL√Ā ZELENINA A NńöKTER√Č KOŇėENY A HL√ćZY

07.01 Brambory, ńćerstv√© nebo chlazen√©    
Sadbov√© 0701 10 00  
Ostatn√≠    
K v√Ĺrobńõ Ň°krobu 0701 90 10  
Ostatn√≠    
Ran√© brambory, od 1.¬†ledna do 30.¬†ńćervna 0701 90 50  
Ostatn√≠ 0701 90 90  
07.02 Rajńćata, ńćerstv√° nebo chlazen√° 0702 00 00  
07.03 Cibule, Ň°alotka, ńćesnek, p√≥r a jin√° cibulov√° zelenina, ńćerstv√° nebo chlazen√°    
Cibule a Ň°alotka    
Cibule    
Sazeńćka 0703 10 11  
Ostatn√≠ 0703 10 19  
҆alotka 0703 10 90  
ńĆesnek 0703 20 00  
P√≥r a jin√° cibulov√° zelenina 0703 90 00  
07.04 Zel√≠, kvńõt√°k, kapusta kadeŇôav√°, kedluben a podobn√© jedl√© rostliny rodu Brassica, ńćerstv√© nebo chlazen√©    
Kvńõt√°ky a¬†brokolice    
Kvńõt√°ky a brokolice kvńõt√°kov√° 0704 10 10  
Ostatn√≠ 0704 10 90  
RŇĮŇĺińćkov√° kapusta 0704 20 00  
Ostatn√≠    
Zel√≠ b√≠l√© a zel√≠ ńćerven√© 0704 90 10  
Ostatn√≠ 0704 90 90  
07.05 Hl√°vkov√Ĺ sal√°t (Lactuca sativa) a ńćekanka (Cichorium spp.), ńćerstv√© nebo chlazen√©    
Sal√°t    
Hl√°vkov√Ĺ sal√°t 0705 11 00  
Ostatn√≠ 0705 19 00  
ńĆekanka    
ńĆekanka obecn√° set√° (Cichorium intybus var. foliosum) 0705 21 00  
Ostatn√≠ 0705 29 00  
07.06 Mrkev, vodnice, tuŇô√≠n, Ňôepa sal√°tov√°, koz√≠ brada, celer bulvov√Ĺ, Ňôedkvińćka a podobn√© jedl√© koŇôeny, ńćerstv√© nebo chlazen√©    
Mrkev, vodnice a tuŇô√≠n 0706 10 00  
Ostatn√≠    
Celer bulvov√Ĺ 0706 90 10  
KŇôen selsk√Ĺ (Cochlearia armoracia) 0706 90 30  
Ostatn√≠ 0706 90 90  
07.07 Okurky sal√°tov√© a nakl√°dańćky, ńćerstv√© nebo chlazen√©    
Okurky sal√°tov√© 0707 00 05  
Okurky nakl√°dańćky 0707 00 90  
07.08 LuŇ°tńõniny, t√©Ňĺ vyluŇ°tńõn√©, ńćerstv√© nebo chlazen√©    
Hr√°ch set√Ĺ (Pisum sativum) 0708 10 00  
Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0708 20 00  
Ostatn√≠ luŇ°tńõniny 0708 90 00  
07.09 Ostatn√≠ zelenina, ńćerstv√° nebo chlazen√°    
ChŇôest 0709 20 00  
Lilek 0709 30 00  
Celer, jin√Ĺ neŇĺ bulvov√Ĺ 0709 40 00  
Houby a lan√ĹŇĺe    
Houby rodu Agaricus 0709 51 00  
Houby rodu Boletus 0709 52 00  
Houby rodu Cantharellus 0709 53 00  
HouŇĺevnatec jedl√Ĺ (Ň°√≠take, shiitake) (Lentinus edodes) 0709 54 00  
Macutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 0709 55 00  
Lan√ĹŇĺe (Tuber spp.) 0709 56 00  
Ostatn√≠ 0709 59 00  
Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta    
Sladk√° paprika 0709 60 10  
Ostatn√≠    
Rodu Capsicum, pro v√Ĺrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyŇôic paprik rodu Capsicum 0709 60 91  
Pro prŇĮmyslovou v√Ĺrobu silic nebo pryskyŇôic 0709 60 95  
Ostatn√≠ 0709 60 99  
҆pen√°t, novoz√©landsk√Ĺ Ň°pen√°t a lebeda zahradn√≠ 0709 70 00  
Ostatn√≠    
Artyńćoky 0709 91 00  
Olivy    
K jin√Ĺm √ļńćelŇĮm neŇĺ pro v√Ĺrobu oleje 0709 92 10  
Ostatn√≠ 0709 92 90  
Tykve (Cucurbita spp.)    
Cukety 0709 93 10  
Ostatn√≠ 0709 93 90  
Ostatn√≠    
Sal√°ty, jin√© neŇĺ hl√°vkov√Ĺ sal√°t (Lactuca sativa) a ńćekanka (Cichorium spp.) 0709 99 10  
Mangoldy (nebo b√≠l√° Ňôepa) a kardony 0709 99 20  
Kapary 0709 99 40  
Fenykl 0709 99 50  
KukuŇôice cukrov√° 0709 99 60  
Ostatn√≠ 0709 99 90  
07.10 Zelenina (t√©Ňĺ vaŇôen√° ve vodńõ nebo v p√°Ňôe), zmrazen√°    
Brambory 0710 10 00  
LuŇ°tńõniny, t√©Ňĺ vyluŇ°tńõn√©    
Hr√°ch set√Ĺ (Pisum sativum) 0710 21 00  
Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710 22 00  
Ostatn√≠ 0710 29 00  
҆pen√°t, novoz√©landsk√Ĺ Ň°pen√°t a lebeda zahradn√≠ 0710 30 00  
KukuŇôice cukrov√° 0710 40 00  
Ostatn√≠ zelenina    
Olivy 0710 80 10  
Plody rodu Capsicum nebo Pimenta    
Sladk√° paprika 0710 80 51  
Ostatn√≠ 0710 80 59  
Houby    
Rodu Agaricus 0710 80 61  
Ostatn√≠ 0710 80 69  
Rajńćata 0710 80 70  
Artyńćoky 0710 80 80  
ChŇôest 0710 80 85  
Ostatn√≠ 0710 80 95  
Zeleninov√© smńõsi 0710 90 00  
07.11 Zelenina prozat√≠mnńõ konzervovan√°, avŇ°ak v tomto stavu nezpŇĮsobil√° k pŇô√≠m√©mu poŇĺ√≠v√°n√≠    
Olivy    
K jin√Ĺm √ļńćelŇĮm neŇĺ pro v√Ĺrobu oleje 0711 20 10  
Ostatn√≠ 0711 20 90  
Okurky sal√°tov√© a okurky nakl√°dańćky 0711 40 00  
Houby a lan√ĹŇĺe    
Houby rodu Agaricus 0711 51 00 (KNE)
Ostatn√≠ 0711 59 00  
Ostatn√≠ zelenina; zeleninov√© smńõsi    
Zelenina    
Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s v√Ĺjimkou sladk√© papriky 0711 90 10  
KukuŇôice cukrov√° 0711 90 30  
Cibule 0711 90 50  
Kapary 0711 90 70  
Ostatn√≠ 0711 90 80  
Zeleninov√© smńõsi 0711 90 90  
07.12 Zelenina suŇ°en√°, v celku, rozŇôezan√° na kousky nebo pl√°tky, rozdrcen√° nebo v pr√°Ň°ku, avŇ°ak jinak neupravovan√°    
Cibule 0712 20 00  
Houby, ucho jid√°Ň°ovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lan√ĹŇĺe    
Houby rodu Agaricus 0712 31 00  
Ucho jid√°Ň°ovo (Auricularia spp.) 0712 32 00  
Rosolovka (Tremella spp.) 0712 33 00  
HouŇĺevnatec jedl√Ĺ (Ň°√≠take, shiitake) (Lentinus edodes) 0712 34 00  
Ostatn√≠ 0712 39 00  
Ostatn√≠ zelenina; zeleninov√© smńõsi    
Brambory, t√©Ňĺ rozŇôezan√© na kousky nebo na pl√°tky, avŇ°ak jinak neupraven√© 0712 90 05  
KukuŇôice cukrov√° (Zea mays var. saccharata)    
Hybridy k set√≠ 0712 90 11  
Ostatn√≠ 0712 90 19  
Rajńćata 0712 90 30  
Mrkev 0712 90 50  
Ostatn√≠ 0712 90 90  
07.13 LuŇ°tńõniny suŇ°en√©, vyluŇ°tńõn√©, t√©Ňĺ loupan√© nebo pŇĮlen√©    
Hr√°ch set√Ĺ (Pisum sativum)    
K set√≠ 0713 10 10  
Ostatn√≠ 0713 10 90  
Cizrna 0713 20 00  
Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Fazole druhŇĮ Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek 0713 31 00  
Fazole Adzuki (Phaseolus nebo Vigna angularis) 0713 32 00  
Fazole obecn√© (Phaseolus vulgaris)    
K set√≠ 0713 33 10  
Ostatn√≠ 0713 33 90  
Vigna podzemn√≠ (Vigna subterranea nebo Voandzeia subterranea) 0713 34 00  
Vigna ńć√≠nsk√° (Vigna unguiculata) 0713 35 00  
Ostatn√≠ 0713 39 00  
ńĆońćka 0713 40 00  
Boby (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 0713 50 00  
Kajan indick√Ĺ (Cajanus cajan) 0713 60 00  
Ostatn√≠ 0713 90 00  
07.14 Maniokov√© koŇôeny, marantov√© koŇôeny, salepov√© koŇôeny, topinambury, sladk√© brambory a podobn√© koŇôeny a hl√≠zy s vysok√Ĺm obsahem Ň°krobu nebo inulinu, ńćerstv√©, chlazen√©, zmrazen√© nebo suŇ°en√©, t√©Ňĺ ve formńõ pl√°tkŇĮ nebo pelet; dŇôeŇą s√°govn√≠ku    
Maniokov√© koŇôeny 0714 10 00  
Bat√°ty (sladk√© brambory)    
ńĆerstv√©, cel√©, urńćen√© k lidsk√©mu poŇĺ√≠v√°n√≠ 0714 20 10  
Ostatn√≠ 0714 20 90  
Jam (Dioscorea spp.) 0714 30 00  
Kolok√°zie (Colocasia spp.) 0714 40 00  
Xanthosoma (Xanthosoma spp.) 0714 50 00  
Ostatn√≠    
Marantov√© a salepov√© koŇôeny a podobn√© koŇôeny a hl√≠zy s vysok√Ĺm obsahem Ň°krobu 0714 90 20  
Ostatn√≠ 0714 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.