CN8 / NC8 - 2023 07 CN8 / NC8 - 2023 - CS 09

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 8
JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ

08.01 Kokosové ořechy, para ořechy a kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané    
Kokosové ořechy    
Sušený kokos 0801 11 00  
Ve vnitřní skořápce (endokarpu) 0801 12 00  
Ostatní 0801 19 00  
Para ořechy    
Ve skořápce 0801 21 00  
Bez skořápky 0801 22 00  
Kešú ořechy    
Ve skořápce 0801 31 00  
Bez skořápky 0801 32 00  
08.02 Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané    
Mandle    
Ve skořápce    
Hořké 0802 11 10  
Ostatní 0802 11 90  
Bez skořápky    
Hořké 0802 12 10  
Ostatní 0802 12 90  
Lískové ořechy (Corylus spp.)    
Ve skořápce 0802 21 00  
Bez skořápky 0802 22 00  
Vlašské ořechy    
Ve skořápce 0802 31 00  
Bez skořápky 0802 32 00  
Kaštany (Castanea spp.)    
Ve skořápce 0802 41 00  
Bez skořápky 0802 42 00  
Pistácie    
Ve skořápce 0802 51 00  
Bez skořápky 0802 52 00  
Makadamové ořechy    
Ve skořápce 0802 61 00  
Bez skořápky 0802 62 00  
Kola ořechy (Cola spp.) 0802 70 00  
Arekové ořechy 0802 80 00  
Ostatní    
Piniové oříšky, ve skořápce 0802 91 00  
Piniové oříšky, bez skořápky 0802 92 00  
Ostatní    
Pekanové ořechy 0802 99 10  
Ostatní 0802 99 90  
08.03 Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené    
Plantejny    
Čerstvé 0803 10 10  
Sušené 0803 10 90  
Ostatní    
Čerstvé 0803 90 10  
Sušené 0803 90 90  
08.04 Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené    
Datle 0804 10 00  
Fíky    
Čerstvé 0804 20 10  
Sušené 0804 20 90  
Ananas 0804 30 00  
Avokáda 0804 40 00  
Kvajávy, manga a mangostany 0804 50 00  
08.05 Citrusové plody, čerstvé nebo sušené    
Pomeranče    
Sladké, čerstvé    
Pupečné 0805 10 22  
Obecné (žlutomasé) 0805 10 24  
Ostatní 0805 10 28  
Ostatní 0805 10 80  
Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy    
Mandarinky (včetně tangerinek a satsum)    
Satsumy 0805 21 10  
Ostatní 0805 21 90  
Klementinky 0805 22 00  
Ostatní 0805 29 00  
Grapefruity a pomela 0805 40 00  
Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)    
Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) 0805 50 10  
Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 90  
Ostatní 0805 90 00  
08.06 Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené    
Čerstvé    
Stolní hrozny 0806 10 10  
Ostatní 0806 10 90  
Sušené    
Korintky 0806 20 10  
Sultánky 0806 20 30  
Ostatní 0806 20 90  
08.07 Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé    
Melouny (včetně melounů vodních)    
Melouny vodní 0807 11 00  
Ostatní 0807 19 00  
Papáje 0807 20 00  
08.08 Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé    
Jablka    
Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince 0808 10 10  
Ostatní 0808 10 80  
Hrušky    
Hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince 0808 30 10  
Ostatní 0808 30 90  
Kdoule 0808 40 00  
08.09 Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé    
Meruňky 0809 10 00  
Třešně a višně    
Višeň obecná (Prunus cerasus) 0809 21 00  
Ostatní 0809 29 00  
Broskve, včetně nektarinek    
Ploché broskve (Prunus persica var. platycarpa) a ploché nektarinky (Prunus persica var. platerina) 0809 30 20 New  
Ostatní    
Nektarinky 0809 30 30 New  
Ostatní 0809 30 80 New  
Švestky a trnky    
Švestky 0809 40 05  
Trnky 0809 40 90  
08.10 Ostatní ovoce, čerstvé    
Jahody 0810 10 00  
Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny    
Maliny 0810 20 10  
Ostatní 0810 20 90  
Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt    
Černý rybíz 0810 30 10  
Červený rybíz 0810 30 30  
Ostatní 0810 30 90  
Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium    
Brusinky druhu Vaccinium vitis-idaea 0810 40 10  
Borůvky druhu Vaccinium myrtillus 0810 40 30  
Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum 0810 40 50  
Ostatní 0810 40 90  
Kiwi 0810 50 00  
Duriany 0810 60 00  
Tomely 0810 70 00  
Ostatní    
Tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya 0810 90 20  
Ostatní 0810 90 75  
08.11 Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel    
Jahody    
S přídavkem cukru nebo jiných sladidel    
O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 0811 10 11  
Ostatní 0811 10 19  
Ostatní 0811 10 90  
Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt    
S přídavkem cukru nebo jiných sladidel    
O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 0811 20 11  
Ostatní 0811 20 19  
Ostatní    
Maliny 0811 20 31  
Černý rybíz 0811 20 39  
Červený rybíz 0811 20 51  
Ostružiny a moruše 0811 20 59  
Ostatní 0811 20 90  
Ostatní    
S přídavkem cukru nebo jiných sladidel    
O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních    
Tropické ovoce a tropické ořechy 0811 90 11  
Ostatní 0811 90 19  
Ostatní    
Tropické ovoce a tropické ořechy 0811 90 31  
Ostatní 0811 90 39  
Ostatní    
Borůvky druhu Vaccinium myrtillus 0811 90 50  
Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium 0811 90 70  
Třešně a višně    
Višeň obecná (Prunus cerasus) 0811 90 75  
Ostatní 0811 90 80  
Tropické ovoce a tropické ořechy 0811 90 85  
Ostatní 0811 90 95  
08.12 Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání    
Třešně a višně 0812 10 00  
Ostatní    
Meruňky; pomeranče 0812 90 25  
Papáje 0812 90 30  
Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) 0812 90 40  
Kvajávy, manga, mangostany, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya a tropické ořechy 0812 90 70  
Ostatní 0812 90 98  
08.13 Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly    
Meruňky 0813 10 00  
Švestky 0813 20 00  
Jablka 0813 30 00  
Ostatní ovoce    
Broskve, včetně nektarinek 0813 40 10  
Hrušky 0813 40 30  
Papáje 0813 40 50  
Tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya 0813 40 65  
Ostatní 0813 40 95  
Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly    
Směsi sušeného ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806    
Bez švestek    
Z papájí, tamarind, jablek kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenek, karambol a pitahaya 0813 50 12  
Ostatní 0813 50 15  
Se švestkami 0813 50 19  
Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802    
Z tropických ořechů 0813 50 31  
Ostatní 0813 50 39  
Ostatní směsi    
Bez švestek nebo fíků 0813 50 91  
Ostatní 0813 50 99  
08.14 Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích 0814 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.