CN8 / NC8 - 2023 08 CN8 / NC8 - 2023 - CS 10

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 9
K√ĀVA, ńĆAJ, MAT√Č A KOŇėEN√ć

09.01 K√°va, t√©Ňĺ praŇĺen√° nebo bez kofeinu; k√°vov√© slupky a pulpy; k√°vov√© n√°hraŇĺky s jak√Ĺmkoliv obsahem k√°vy    
NepraŇĺen√° k√°va    
S kofeinem 0901 11 00  
Bez kofeinu 0901 12 00  
PraŇĺen√° k√°va    
S kofeinem 0901 21 00  
Bez kofeinu 0901 22 00  
Ostatn√≠    
K√°vov√© slupky a pulpy 0901 90 10  
K√°vov√© n√°hraŇĺky obsahuj√≠c√≠ k√°vu 0901 90 90  
09.02 ńĆaj, t√©Ňĺ aromatizovan√Ĺ    
Zelen√Ĺ ńćaj (nefermentovan√Ĺ), v bezprostŇôedn√≠m obalu o obsahu nepŇôesahuj√≠c√≠m 3¬†kg 0902 10 00  
Ostatn√≠ zelen√Ĺ ńćaj (nefermentovan√Ĺ) 0902 20 00  
ńĆern√Ĺ ńćaj (fermentovan√Ĺ) a ńćaj ńć√°steńćnńõ fermentovan√Ĺ, v bezprostŇôedn√≠m obalu o obsahu nepŇôesahuj√≠c√≠m 3¬†kg 0902 30 00  
Ostatn√≠ ńćern√Ĺ ńćaj (fermentovan√Ĺ) a ostatn√≠ ńć√°steńćnńõ fermentovan√Ĺ ńćaj 0902 40 00  
09.03 Mat√© 0903 00 00  
09.04 PepŇô rodu Piper; suŇ°en√© nebo drcen√© nebo mlet√© plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta    
PepŇô    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0904 11 00  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0904 12 00  
Plody rodu Capsicum nebo Pimenta    
SuŇ°en√©, nedrcen√© ani nemlet√©    
Sladk√° paprika (Capsicum annuum) 0904 21 10  
Ostatn√≠ 0904 21 90  
Drcen√© nebo mlet√© 0904 22 00  
09.05 Vanilka    
Nedrcen√° ani nemlet√° 0905 10 00  
Drcen√° nebo mlet√° 0905 20 00  
09.06 SkoŇôice a kvńõty skoŇôicovn√≠ku    
Nedrcen√© ani nemlet√©    
SkoŇôice (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0906 11 00  
Ostatn√≠ 0906 19 00  
Drcen√© nebo mlet√© 0906 20 00  
09.07 HŇôeb√≠ńćek (cel√© plody, kvńõty a stopky)    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0907 10 00  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0907 20 00  
09.08 MuŇ°k√°tov√Ĺ oŇô√≠Ň°ek, muŇ°k√°tov√Ĺ kvńõt a kardamom    
MuŇ°k√°tov√Ĺ oŇô√≠Ň°ek    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0908 11 00  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0908 12 00  
MuŇ°k√°tov√Ĺ kvńõt    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0908 21 00  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0908 22 00  
Kardamom    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0908 31 00  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0908 32 00  
09.09 Semena an√Ĺzu, bady√°nu, fenyklu, koriandru, Ňô√≠msk√©ho km√≠nu nebo koŇôenn√©ho km√≠nu; jalovcov√© bobulky    
Semena koriandru    
Nedrcen√° ani nemlet√° 0909 21 00  
Drcen√° nebo mlet√° 0909 22 00  
Semena Ňô√≠msk√©ho km√≠nu    
Nedrcen√° ani nemlet√° 0909 31 00  
Drcen√° nebo mlet√° 0909 32 00  
Semena an√Ĺzu, bady√°nu, koŇôenn√©ho km√≠nu nebo fenyklu; jalovcov√© bobulky    
Nedrcen√© ani nemlet√© 0909 61 00  
Drcen√© nebo mlet√© 0909 62 00  
09.10 Z√°zvor, Ň°afr√°n, kurkuma, tymi√°n, bobkov√Ĺ list, kari a jin√° koŇôen√≠    
Z√°zvor    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0910 11 00  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0910 12 00  
҆afr√°n    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0910 20 10  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0910 20 90  
Kurkuma 0910 30 00  
Ostatn√≠ koŇôen√≠    
Smńõsi uveden√© v pozn√°mce¬†1 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole    
Kari 0910 91 05  
Ostatn√≠    
Nedrcen√© ani nemlet√© 0910 91 10  
Drcen√© nebo mlet√© 0910 91 90  
Ostatn√≠    
Semena p√≠skavice 0910 99 10  
Tymi√°n    
Nedrcen√Ĺ ani nemlet√Ĺ    
MateŇô√≠douŇ°ka obecn√° (Thymus serpyllum L.) 0910 99 31  
Ostatn√≠ 0910 99 33  
Drcen√Ĺ nebo mlet√Ĺ 0910 99 39  
Bobkov√Ĺ list 0910 99 50  
Ostatn√≠    
Nedrcen√© ani nemlet√© 0910 99 91  
Drcen√© nebo mlet√© 0910 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.