CN8 / NC8 - 2023 09 CN8 / NC8 - 2023 - CS 11

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 10
OBILOVINY

10.01 Pšenice a sourež    
Pšenice tvrdá    
Osivo 1001 11 00  
Ostatní 1001 19 00  
Ostatní    
Osivo    
Špalda 1001 91 10  
Pšenice obecná a sourež 1001 91 20  
Ostatní 1001 91 90  
Ostatní 1001 99 00  
10.02 Žito    
Osivo 1002 10 00  
Ostatní 1002 90 00  
10.03 Ječmen    
Osivo 1003 10 00  
Ostatní 1003 90 00  
10.04 Oves    
Osivo 1004 10 00  
Ostatní 1004 90 00  
10.05 Kukuřice    
Osivo    
Hybridní    
Třikrát křížená 1005 10 13  
Jednoduché hybridy 1005 10 15  
Ostatní 1005 10 18  
Ostatní 1005 10 90  
Ostatní 1005 90 00  
10.06 Rýže    
Rýže v plevách (neloupaná nebo surová)    
K setí 1006 10 10  
Ostatní    
Kulatozrnná 1006 10 30  
Střednězrnná 1006 10 50  
Dlouhozrnná    
S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 1006 10 71  
S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším 1006 10 79  
Ostatní 1006 10 90 New  
Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)    
Předpařená    
Kulatozrnná 1006 20 11  
Střednězrnná 1006 20 13  
Dlouhozrnná    
S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 1006 20 15  
S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším 1006 20 17  
Ostatní 1006 20 19 New  
Ostatní    
Kulatozrnná 1006 20 92  
Střednězrnná 1006 20 94  
Dlouhozrnná    
S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 1006 20 96  
S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším 1006 20 98  
Ostatní 1006 20 99 New  
Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená    
Poloomletá rýže    
Předpařená    
Kulatozrnná 1006 30 21  
Střednězrnná 1006 30 23  
Dlouhozrnná    
S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 1006 30 25  
S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším 1006 30 27  
Ostatní 1006 30 29 New  
Ostatní    
Kulatozrnná 1006 30 42  
Střednězrnná 1006 30 44  
Dlouhozrnná    
S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 1006 30 46  
S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším 1006 30 48  
Ostatní 1006 30 49 New  
Celoomletá rýže    
Předpařená    
Kulatozrnná 1006 30 61  
Střednězrnná 1006 30 63  
Dlouhozrnná    
S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 1006 30 65  
S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším 1006 30 67  
Ostatní 1006 30 69 New  
Ostatní    
Kulatozrnná 1006 30 92  
Střednězrnná 1006 30 94  
Dlouhozrnná    
S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 1006 30 96  
S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším 1006 30 98  
Ostatní 1006 30 99 New  
Zlomková rýže 1006 40 00  
10.07 Zrna čiroku    
Osivo    
Hybridy k setí 1007 10 10  
Ostatní 1007 10 90  
Ostatní 1007 90 00  
10.08 Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny    
Pohanka 1008 10 00  
Proso    
Osivo 1008 21 00  
Ostatní 1008 29 00  
Lesknice kanárská 1008 30 00  
Rosičky (Digitaria spp.) 1008 40 00  
Merlík chilský (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
Tritikale 1008 60 00  
Ostatní obiloviny 1008 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.