CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - CS 54

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 53
OSTATN√ć ROSTLINN√Ā TEXTILN√ć VL√ĀKNA; PAP√ćROV√Č NITńö A TKANINY Z PAP√ćROV√ĚCH NIT√ć

53.01 Len surov√Ĺ nebo zpracovan√Ĺ, avŇ°ak nespŇôeden√Ĺ; lnńõn√° koudel a lnńõn√Ĺ odpad (vńćetnńõ niŇ•ov√©ho odpadu a rozvl√°knńõn√©ho materi√°lu)    
Len surov√Ĺ nebo m√°ńćen√Ĺ 5301 10 00  
Len l√°man√Ĺ, tŇôen√Ĺ, vochlovan√Ĺ nebo jinak zpracovan√Ĺ, avŇ°ak nespŇôeden√Ĺ    
L√°man√Ĺ nebo tŇôen√Ĺ 5301 21 00  
Ostatn√≠ 5301 29 00  
Lnńõn√° koudel a lnńõn√Ĺ odpad 5301 30 00  
53.02 Prav√© konop√≠ (Cannabis sativa L.), surov√© nebo zpracovan√©, avŇ°ak nespŇôeden√©; koudel a odpad z prav√©ho konop√≠ (vńćetnńõ niŇ•ov√©ho odpadu a rozvl√°knńõn√©ho materi√°lu)    
Prav√© konop√≠, surov√© nebo m√°ńćen√© 5302 10 00  
Ostatn√≠ 5302 90 00  
53.03 Juta a jin√° textiln√≠ l√Ĺkov√° vl√°kna (kromńõ lnu, prav√©ho konop√≠ a ramie), surov√° nebo zpracovan√°, avŇ°ak nespŇôeden√°; koudel a odpad z tńõchto vl√°ken (vńćetnńõ niŇ•ov√©ho odpadu a rozvl√°knńõn√©ho materi√°lu)    
Juta a jin√° textiln√≠ l√Ĺkov√° vl√°kna, surov√° nebo m√°ńćen√° 5303 10 00  
Ostatn√≠ 5303 90 00  
53.05 Kokosov√°, abakov√° (Manilsk√© konop√≠ nebo Musa textilis Nee), ramiov√° a ostatn√≠ rostlinn√° textiln√≠ vl√°kna, jinde neuveden√° ani nezahrnut√°, surov√° nebo zpracovan√°, avŇ°ak nespŇôeden√°; koudel, v√Ĺńćesky a odpad z tńõchto vl√°ken (vńćetnńõ niŇ•ov√©ho odpadu a rozvl√°knńõn√©ho materi√°lu) 5305 00 00  
53.06 Lnńõn√© nitńõ    
Jednoduch√©    
Neupraven√© pro drobn√Ĺ prodej    
O d√©lkov√© hmotnosti 833,3¬†decitex nebo vyŇ°Ň°√≠ (metrick√© ńć√≠slo nepŇôesahuj√≠c√≠ 12) 5306 10 10  
O d√©lkov√© hmotnosti niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 833,3¬†decitex, ne vŇ°ak niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 277,8¬†decitex (metrick√© ńć√≠slo pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 12, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 36) 5306 10 30  
O d√©lkov√© hmotnosti niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 277,8¬†decitex (metrick√© ńć√≠slo pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 36) 5306 10 50  
Upraven√© pro drobn√Ĺ prodej 5306 10 90  
N√°sobn√© (skan√©) nebo kablovan√©    
Neupraven√© pro drobn√Ĺ prodej 5306 20 10  
Upraven√© pro drobn√Ĺ prodej 5306 20 90  
53.07 Nitńõ z juty nebo jin√Ĺch textiln√≠ch l√Ĺkov√Ĺch vl√°ken ńć√≠sla¬†5303    
Jednoduch√© 5307 10 00  
N√°sobn√© (skan√©) nebo kablovan√© 5307 20 00  
53.08 Nitńõ z ostatn√≠ch rostlinn√Ĺch textiln√≠ch vl√°ken; pap√≠rov√© nitńõ    
Kokosov√© nitńõ 5308 10 00  
Nitńõ z prav√©ho konop√≠    
Neupraven√© pro drobn√Ĺ prodej 5308 20 10  
Upraven√© pro drobn√Ĺ prodej 5308 20 90  
Ostatn√≠    
Ramiov√© nitńõ    
O d√©lkov√© hmotnosti 277,8¬†decitex nebo vyŇ°Ň°√≠ (metrick√© ńć√≠slo nepŇôesahuj√≠c√≠ 36) 5308 90 12  
O d√©lkov√© hmotnosti niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 277,8¬†decitex (metrick√© ńć√≠slo pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 36) 5308 90 19  
Pap√≠rov√© nitńõ 5308 90 50  
Ostatn√≠ 5308 90 90  
53.09 Lnńõn√© tkaniny    
Obsahuj√≠c√≠ 85¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce lnu    
Nebńõlen√© nebo bńõlen√©    
Nebńõlen√© 5309 11 10 (MTK)
Bńõlen√© 5309 11 90 (MTK)
Ostatní 5309 19 00 (MTK)
Obsahuj√≠c√≠ m√©nńõ neŇĺ 85¬†% hmotnostn√≠ch lnu    
Nebńõlen√© nebo bńõlen√© 5309 21 00 (MTK)
Ostatní 5309 29 00 (MTK)
53.10 Tkaniny z juty nebo jin√Ĺch textiln√≠ch l√Ĺkov√Ĺch vl√°ken ńć√≠sla¬†5303    
Nebńõlen√©    
O Ň°√≠Ňôce nepŇôesahuj√≠c√≠ 150¬†cm 5310 10 10 (MTK)
O Ň°√≠Ňôce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 150¬†cm 5310 10 90 (MTK)
Ostatní 5310 90 00 (MTK)
53.11 Tkaniny z ostatn√≠ch rostlinn√Ĺch textiln√≠ch vl√°ken; tkaniny z pap√≠rov√Ĺch nit√≠    
Z ramie 5311 00 10 (MTK)
Ostatní 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.