CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - CS 55

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 54
CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

54.01 Šicí nitě z chemických nekonečných vláken, též upravené pro drobný prodej    
Ze syntetických nekonečných vláken    
Neupravené pro drobný prodej    
Jádrové nitě    
Nekonečné polyesterové vlákno ovinuté bavlněnými vlákny 5401 10 12  
Ostatní 5401 10 14  
Ostatní    
Tvarované nitě 5401 10 16  
Ostatní 5401 10 18  
Upravené pro drobný prodej 5401 10 90  
Z umělých nekonečných vláken    
Neupravené pro drobný prodej 5401 20 10  
Upravené pro drobný prodej 5401 20 90  
54.02 Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex    
Vysokopevnostní nitě z nylonu nebo jiných polyamidů, též tvarované    
Z aromatických polyamidů 5402 11 00  
Ostatní 5402 19 00  
Vysokopevnostní nitě z polyesterů, též tvarované 5402 20 00  
Tvarované nitě    
Z nylonu nebo jiných polyamidů, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 50 tex 5402 31 00  
Z nylonu nebo jiných polyamidů, o délkové hmotnosti jednoduché nitě vyšší než 50 tex 5402 32 00  
Z polyesterů 5402 33 00  
Z polypropylenu 5402 34 00  
Ostatní 5402 39 00  
Ostatní nitě, jednoduché, nekroucené nebo se zákrutem nepřesahujícím 50 zákrutů na metr    
Elastomerové 5402 44 00  
Ostatní, z nylonu nebo jiných polyamidů 5402 45 00  
Ostatní, z polyesterů, částečně orientované 5402 46 00  
Ostatní, z polyesterů 5402 47 00  
Ostatní, z polypropylenu 5402 48 00  
Ostatní 5402 49 00  
Ostatní nitě, jednoduché, se zákrutem převyšujícím 50 zákrutů na metr    
Z nylonu nebo jiných polyamidů 5402 51 00  
Z polyesterů 5402 52 00  
Z polypropylenu 5402 53 00  
Ostatní 5402 59 00  
Ostatní nitě, násobné (skané) nebo kablované    
Z nylonu nebo jiných polyamidů 5402 61 00  
Z polyesterů 5402 62 00  
Z polypropylenu 5402 63 00  
Ostatní 5402 69 00  
54.03 Nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex    
Vysokopevnostní nitě z viskózového vlákna 5403 10 00  
Ostatní nitě, jednoduché    
Z viskózového vlákna, nekroucené nebo se zákrutem nepřesahujícím 120 zákrutů na metr 5403 31 00  
Z viskózového vlákna, se zákrutem převyšujícím 120 zákrutů na metr 5403 32 00  
Z acetátu celulózy 5403 33 00  
Ostatní 5403 39 00  
Ostatní nitě, násobné (skané) nebo kablované    
Z viskózového vlákna 5403 41 00  
Z acetátu celulózy 5403 42 00  
Ostatní 5403 49 00  
54.04 Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma), ze syntetických textilních materiálů, o zjevné šířce nepřesahující 5 mm    
Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu)    
Elastomerové 5404 11 00  
Ostatní, z polypropylenu 5404 12 00  
Ostatní 5404 19 00  
Ostatní    
Z polypropylenu 5404 90 10  
Ostatní 5404 90 90  
54.05 Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma) z umělých textilních materiálů, o zjevné šířce nepřesahující 5 mm 5405 00 00  
54.06 Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej 5406 00 00  
54.07 Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404    
Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů nebo polyesterů 5407 10 00 (MTK)
Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných tvarů    
Z polyethylenu nebo polypropylenu, o šířce    
Menší než 3 m 5407 20 11 (MTK)
3 m nebo větší 5407 20 19 (MTK)
Ostatní 5407 20 90 (MTK)
Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke třídě XI 5407 30 00 (MTK)
Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů    
Nebělené nebo bělené 5407 41 00 (MTK)
Barvené 5407 42 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5407 43 00 (MTK)
Potištěné 5407 44 00 (MTK)
Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více tvarovaných polyesterových nekonečných vláken    
Nebělené nebo bělené 5407 51 00 (MTK)
Barvené 5407 52 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5407 53 00 (MTK)
Potištěné 5407 54 00 (MTK)
Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více polyesterových nekonečných vláken    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více netvarovaných polyesterových nekonečných vláken    
Nebělené nebo bělené 5407 61 10 (MTK)
Barvené 5407 61 30 (MTK)
Z různobarevných nití 5407 61 50 (MTK)
Potištěné 5407 61 90 (MTK)
Ostatní    
Nebělené nebo bělené 5407 69 10 (MTK)
Ostatní 5407 69 90 (MTK)
Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více syntetických nekonečných vláken    
Nebělené nebo bělené 5407 71 00 (MTK)
Barvené 5407 72 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5407 73 00 (MTK)
Potištěné 5407 74 00 (MTK)
Ostatní tkaniny, obsahující méně než 85 % hmotnostních syntetických nekonečných vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou    
Nebělené nebo bělené 5407 81 00 (MTK)
Barvené 5407 82 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5407 83 00 (MTK)
Potištěné 5407 84 00 (MTK)
Ostatní tkaniny    
Nebělené nebo bělené 5407 91 00 (MTK)
Barvené 5407 92 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5407 93 00 (MTK)
Potištěné 5407 94 00 (MTK)
54.08 Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405    
Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z viskózového vlákna 5408 10 00 (MTK)
Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů    
Nebělené nebo bělené 5408 21 00 (MTK)
Barvené    
O šířce převyšující 135 cm, avšak nepřesahující 155 cm, v plátnové, keprové, křížové (křížový kepr) nebo atlasové vazbě 5408 22 10 (MTK)
Ostatní 5408 22 90 (MTK)
Z různobarevných nití 5408 23 00 (MTK)
Potištěné 5408 24 00 (MTK)
Ostatní tkaniny    
Nebělené nebo bělené 5408 31 00 (MTK)
Barvené 5408 32 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5408 33 00 (MTK)
Potištěné 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.