CN8 / NC8 - 2023 54 CN8 / NC8 - 2023 - CS 56

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 55
CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA

55.01 Kabely ze syntetických nekonečných vláken    
Z nylonu nebo jiných polyamidů    
Z aramidů 5501 11 00  
Ostatní 5501 19 00  
Z polyesterů 5501 20 00  
Akrylové nebo modakrylové 5501 30 00  
Z polypropylenu 5501 40 00  
Ostatní 5501 90 00  
55.02 Kabely z umělých nekonečných vláken    
Z acetátu celulózy 5502 10 00  
Ostatní 5502 90 00  
55.03 Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání    
Z nylonu nebo jiných polyamidů    
Z aromatických polyamidů 5503 11 00  
Ostatní 5503 19 00  
Z polyesterů 5503 20 00  
Akrylová nebo modakrylová 5503 30 00  
Z polypropylenu 5503 40 00  
Ostatní 5503 90 00  
55.04 Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání    
Z viskózového vlákna 5504 10 00  
Ostatní 5504 90 00  
55.05 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)    
Ze syntetických vláken    
Z nylonu nebo jiných polyamidů 5505 10 10  
Z polyesterů 5505 10 30  
Akrylových nebo modakrylových 5505 10 50  
Z polypropylenu 5505 10 70  
Ostatní 5505 10 90  
Z umělých vláken 5505 20 00  
55.06 Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání    
Z nylonu nebo jiných polyamidů 5506 10 00  
Z polyesterů 5506 20 00  
Akrylová nebo modakrylová 5506 30 00  
Z polypropylenu 5506 40 00  
Ostatní 5506 90 00  
55.07 Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 5507 00 00  
55.08 Šicí nitě z chemických střižových vláken, též upravené pro drobný prodej    
Ze syntetických střižových vláken    
Neupravené pro drobný prodej 5508 10 10  
Upravené pro drobný prodej 5508 10 90  
Z umělých střižových vláken    
Neupravené pro drobný prodej 5508 20 10  
Upravené pro drobný prodej 5508 20 90  
55.09 Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů    
Jednoduché nitě 5509 11 00  
Násobné (skané) nebo kablované nitě 5509 12 00  
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více polyesterových střižových vláken    
Jednoduché nitě 5509 21 00  
Násobné (skané) nebo kablované nitě 5509 22 00  
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylových nebo modakrylových střižových vláken    
Jednoduché nitě 5509 31 00  
Násobné (skané) nebo kablované nitě 5509 32 00  
Ostatní nitě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken    
Jednoduché nitě 5509 41 00  
Násobné (skané) nebo kablované nitě 5509 42 00  
Ostatní nitě, z polyesterových střižových vláken    
Smíšené hlavně nebo výhradně s umělými střižovými vlákny 5509 51 00  
Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy 5509 52 00  
Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou 5509 53 00  
Ostatní 5509 59 00  
Ostatní nitě, z akrylových nebo modakrylových střižových vláken    
Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy 5509 61 00  
Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou 5509 62 00  
Ostatní 5509 69 00  
Ostatní nitě    
Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy 5509 91 00  
Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou 5509 92 00  
Ostatní 5509 99 00  
55.10 Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více umělých střižových vláken    
Jednoduché nitě 5510 11 00  
Násobné (skané) nebo kablované nitě 5510 12 00  
Ostatní nitě, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy 5510 20 00  
Ostatní nitě, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou 5510 30 00  
Ostatní nitě 5510 90 00  
55.11 Nitě (jiné než šicí nitě) z chemických střižových vláken, upravené pro drobný prodej    
Ze syntetických střižových vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více těchto vláken 5511 10 00  
Ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken 5511 20 00  
Z umělých střižových vláken 5511 30 00  
55.12 Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více polyesterových střižových vláken    
Nebělené nebo bělené 5512 11 00 (MTK)
Ostatní    
Potištěné 5512 19 10 (MTK)
Ostatní 5512 19 90 (MTK)
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylových nebo modakrylových střižových vláken    
Nebělené nebo bělené 5512 21 00 (MTK)
Ostatní    
Potištěné 5512 29 10 (MTK)
Ostatní 5512 29 90 (MTK)
Ostatní    
Nebělené nebo bělené 5512 91 00 (MTK)
Ostatní    
Potištěné 5512 99 10 (MTK)
Ostatní 5512 99 90 (MTK)
55.13 Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m²    
Nebělené nebo bělené    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě    
O šířce 165 cm nebo méně 5513 11 20 (MTK)
O šířce větší než 165 cm 5513 11 90 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru, z polyesterových střižových vláken 5513 12 00 (MTK)
Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken 5513 13 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5513 19 00 (MTK)
Barvené    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě 5513 21 00 (MTK)
Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken    
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5513 23 10 (MTK)
Ostatní 5513 23 90 (MTK)
Ostatní tkaniny 5513 29 00 (MTK)
Z různobarevných nití    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě 5513 31 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5513 39 00 (MTK)
Potištěné    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě 5513 41 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5513 49 00 (MTK)
55.14 Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti převyšující 170 g/m²    
Nebělené nebo bělené    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě 5514 11 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru, z polyesterových střižových vláken 5514 12 00 (MTK)
Ostatní tkaniny    
Z polyesterových střižových vláken 5514 19 10 (MTK)
Ostatní 5514 19 90 (MTK)
Barvené    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě 5514 21 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru, z polyesterových střižových vláken 5514 22 00 (MTK)
Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken 5514 23 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5514 29 00 (MTK)
Z různobarevných nití    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě 5514 30 10 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru, z polyesterových střižových vláken 5514 30 30 (MTK)
Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken 5514 30 50 (MTK)
Ostatní tkaniny 5514 30 90 (MTK)
Potištěné    
Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě 5514 41 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru, z polyesterových střižových vláken 5514 42 00 (MTK)
Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken 5514 43 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5514 49 00 (MTK)
55.15 Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken    
Z polyesterových střižových vláken    
Smíšené hlavně nebo výhradně s viskózovými střižovými vlákny    
Nebělené nebo bělené 5515 11 10 (MTK)
Potištěné 5515 11 30 (MTK)
Ostatní 5515 11 90 (MTK)
Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny    
Nebělené nebo bělené 5515 12 10 (MTK)
Potištěné 5515 12 30 (MTK)
Ostatní 5515 12 90 (MTK)
Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy    
Smíšené hlavně nebo výhradně s mykanou vlnou nebo s mykanými jemnými zvířecími chlupy    
Nebělené nebo bělené 5515 13 11 (MTK)
Ostatní 5515 13 19 (MTK)
Smíšené hlavně nebo výhradně s česanou vlnou nebo s česanými jemnými zvířecími chlupy    
Nebělené nebo bělené 5515 13 91 (MTK)
Ostatní 5515 13 99 (MTK)
Ostatní    
Nebělené nebo bělené 5515 19 10 (MTK)
Potištěné 5515 19 30 (MTK)
Ostatní 5515 19 90 (MTK)
Z akrylových nebo modakrylových střižových vláken    
Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny    
Nebělené nebo bělené 5515 21 10 (MTK)
Potištěné 5515 21 30 (MTK)
Ostatní 5515 21 90 (MTK)
Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy    
Smíšené hlavně nebo výhradně s mykanou vlnou nebo s mykanými jemnými zvířecími chlupy    
Nebělené nebo bělené 5515 22 11 (MTK)
Ostatní 5515 22 19 (MTK)
Smíšené hlavně nebo výhradně s česanou vlnou nebo s česanými jemnými zvířecími chlupy    
Nebělené nebo bělené 5515 22 91 (MTK)
Ostatní 5515 22 99 (MTK)
Ostatní 5515 29 00 (MTK)
Ostatní tkaniny    
Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny    
Nebělené nebo bělené 5515 91 10 (MTK)
Potištěné 5515 91 30 (MTK)
Ostatní 5515 91 90 (MTK)
Ostatní    
Nebělené nebo bělené 5515 99 20 (MTK)
Potištěné 5515 99 40 (MTK)
Ostatní 5515 99 80 (MTK)
55.16 Tkaniny z umělých střižových vláken    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více umělých střižových vláken    
Nebělené nebo bělené 5516 11 00 (MTK)
Barvené 5516 12 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5516 13 00 (MTK)
Potištěné 5516 14 00 (MTK)
Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny    
Nebělené nebo bělené 5516 21 00 (MTK)
Barvené 5516 22 00 (MTK)
Z různobarevných nití    
Žakárové tkaniny o šířce 140 cm nebo větší (matracové potahy) 5516 23 10 (MTK)
Ostatní 5516 23 90 (MTK)
Potištěné 5516 24 00 (MTK)
Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy    
Nebělené nebo bělené 5516 31 00 (MTK)
Barvené 5516 32 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5516 33 00 (MTK)
Potištěné 5516 34 00 (MTK)
Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou    
Nebělené nebo bělené 5516 41 00 (MTK)
Barvené 5516 42 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5516 43 00 (MTK)
Potištěné 5516 44 00 (MTK)
Ostatní    
Nebělené nebo bělené 5516 91 00 (MTK)
Barvené 5516 92 00 (MTK)
Z různobarevných nití 5516 93 00 (MTK)
Potištěné 5516 94 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.