CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - CS 70

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 69
KERAMICK√Č V√ĚROBKY

I. V√ĚROBKY Z KŇėEMIńĆIT√ĚCH FOSILN√ćCH MOUńĆEK NEBO PODOBN√ĚCH KŇėEMIńĆIT√ĚCH ZEMIN A ŇĹ√ĀRUVZDORN√Č V√ĚROBKY    
69.01 Cihly, tv√°rnice, dlaŇĺdice a jin√© keramick√© v√Ĺrobky z kŇôemińćit√Ĺch fosiln√≠ch mouńćek (napŇô√≠klad z kŇôemeliny, tripolitu nebo diatomitu) nebo z podobn√Ĺch kŇôemińćit√Ĺch zemin 6901 00 00  
69.02 ŇĹ√°ruvzdorn√© cihly, tv√°rnice, dlaŇĺdice a podobn√© Ňĺ√°ruvzdorn√© keramick√© stavebn√≠ v√Ĺrobky, jin√© neŇĺ v√Ĺrobky z kŇôemińćit√Ĺch fosiln√≠ch mouńćek nebo z podobn√Ĺch kŇôemińćit√Ĺch zemin    
Obsahuj√≠c√≠, samostatnńõ nebo dohromady, v√≠ce neŇĺ 50¬†% hmotnostn√≠ch prvkŇĮ Mg, Ca nebo Cr, vyj√°dŇôeno jako MgO, CaO nebo Cr2O3 6902 10 00  
Obsahuj√≠c√≠ v√≠ce neŇĺ 50¬†% hmotnostn√≠ch oxidu hlinit√©ho (Al2O3), oxidu kŇôemińćit√©ho (SiO2) nebo smńõsi nebo slouńćeniny tńõchto produktŇĮ    
Obsahuj√≠c√≠ 93¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce oxidu kŇôemińćit√©ho (SiO2) 6902 20 10  
Ostatn√≠    
Obsahuj√≠c√≠ v√≠ce neŇĺ 7¬†% hmotnostn√≠ch, avŇ°ak m√©nńõ neŇĺ 45¬†% hmotnostn√≠ch oxidu hlinit√©ho (Al2O3) 6902 20 91  
Ostatn√≠ 6902 20 99  
Ostatn√≠ 6902 90 00  
69.03 Ostatn√≠ Ňĺ√°ruvzdorn√© keramick√© v√Ĺrobky (napŇô√≠klad retorty, tavic√≠ kel√≠mky, mufle, trysky, z√°tky, podpńõry, zkuŇ°ebn√≠ kel√≠mky, trouby, trubky, pouzdra, tyńće a Ň°oup√°tkov√© uz√°vńõry), jin√© neŇĺ v√Ĺrobky z kŇôemińćit√Ĺch fosiln√≠ch mouńćek nebo podobn√Ĺch kŇôemińćit√Ĺch zemin    
Obsahuj√≠c√≠ v√≠ce neŇĺ 50 % hmotnostn√≠ch voln√©ho uhl√≠ku 6903 10 00  
Obsahuj√≠c√≠ v√≠ce neŇĺ 50¬†% hmotnostn√≠ch oxidu hlinit√©ho (Al2O3) nebo smńõsi nebo slouńćeniny oxidu hlinit√©ho a oxidu kŇôemińćit√©ho (SiO2)    
Obsahuj√≠c√≠ m√©nńõ neŇĺ 45¬†% hmotnostn√≠ch oxidu hlinit√©ho (Al2O3) 6903 20 10  
Obsahuj√≠c√≠ 45¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce oxidu hlinit√©ho (Al2O3) 6903 20 90  
Ostatn√≠    
Obsahuj√≠c√≠ v√≠ce neŇĺ 25 % hmotnostn√≠ch, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 50 % hmotnostn√≠ch voln√©ho uhl√≠ku 6903 90 10  
Ostatn√≠ 6903 90 90  
II. OSTATN√ć KERAMICK√Č V√ĚROBKY    
69.04 Keramick√© stavebn√≠ cihly, podlahov√© bloky, nosn√© nebo v√ĹplŇąov√© tvarovky a podobn√© v√Ĺrobky    
Stavební cihly 6904 10 00 (PCE)
Ostatn√≠ 6904 90 00  
69.05 StŇôeŇ°n√≠ taŇ°ky, kom√≠nov√© kryc√≠ desky, kom√≠nov√© vloŇĺky, stavebn√≠ ozdoby a jin√© stavebn√≠ keramick√© v√Ĺrobky    
StŇôeŇ°n√≠ taŇ°ky 6905 10 00 (PCE)
Ostatn√≠ 6905 90 00  
69.06 Keramick√© trubky, odtokov√© Ňĺlaby, okapov√© Ňĺlaby a pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ pro trubky 6906 00 00  
69.07 Keramick√© dlaŇĺdice a obkl√°dańćky, obkl√°dańćky pro krby nebo stńõny; keramick√© mozaikov√© kostky a podobn√© v√Ĺrobky, t√©Ňĺ na podloŇĺce; keramick√© zakonńćovac√≠ prvky    
DlaŇĺdice a obkl√°dańćky, obkl√°dańćky pro krby nebo stńõny, jin√© neŇĺ poloŇĺek 690730 a 690740    
S koeficientem nas√°kavosti vody nepŇôesahuj√≠c√≠m 0,5¬†% hmotnostn√≠ch 6907 21 00 (MTK)
S koeficientem nas√°kavosti vody pŇôevyŇ°uj√≠c√≠m 0,5¬†% hmotnostn√≠ch, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠m 10¬†% hmotnostn√≠ch 6907 22 00 (MTK)
S koeficientem nas√°kavosti vody pŇôevyŇ°uj√≠c√≠m 10¬†% hmotnostn√≠ch 6907 23 00 (MTK)
Mozaikov√© kostky a podobn√© v√Ĺrobky, jin√© neŇĺ poloŇĺky 690740 6907 30 00 (MTK)
Keramick√© zakonńćovac√≠ prvky 6907 40 00 (MTK)
69.09 Keramick√© zboŇĺ√≠ pro laboratorn√≠, chemick√© nebo jin√© technick√© √ļńćely; keramick√© Ňĺlaby, k√°dńõ a podobn√© n√°drŇĺe pouŇĺ√≠van√© v zemńõdńõlstv√≠; keramick√© hrnce, n√°doby a podobn√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© pro pŇôepravu nebo balen√≠ zboŇĺ√≠    
Keramick√© zboŇĺ√≠ pro laboratorn√≠, chemick√© nebo jin√© technick√© √ļńćely    
Z porcel√°nu 6909 11 00  
V√Ĺrobky o tvrdosti odpov√≠daj√≠c√≠ stupni 9 nebo vyŇ°Ň°√≠ podle Mohsovy stupnice 6909 12 00  
Ostatn√≠ 6909 19 00  
Ostatn√≠ 6909 90 00  
69.10 Keramick√© v√Ĺlevky, umyvadla, podstavce pod umyvadla, bidety, koupac√≠ vany, z√°chodov√© m√≠sy, splachovac√≠ n√°drŇĺe, piso√°rov√© m√≠sy a podobn√° zaŇô√≠zen√≠ k sanit√°rn√≠m a hygienick√Ĺm √ļńćelŇĮm    
Z porcel√°nu 6910 10 00  
Ostatn√≠ 6910 90 00  
69.11 Stoln√≠ a kuchyŇąsk√© n√°dob√≠ a n√°ńćin√≠, ostatn√≠ pŇôedmńõty pro dom√°cnost a toaletn√≠ pŇôedmńõty z porcel√°nu    
Stoln√≠ a kuchyŇąsk√© n√°dob√≠ a n√°ńćin√≠ 6911 10 00  
Ostatn√≠ 6911 90 00  
69.12 Keramick√© stoln√≠ a kuchyŇąsk√© n√°dob√≠ a n√°ńćin√≠, ostatn√≠ pŇôedmńõty pro dom√°cnost a toaletn√≠ pŇôedmńõty z jin√Ĺch materi√°lŇĮ neŇĺ z porcel√°nu    
Stoln√≠ a kuchyŇąsk√© n√°dob√≠ a n√°ńćin√≠    
Z bńõŇĺn√© keramiky 6912 00 21  
Kameninov√© zboŇĺ√≠ 6912 00 23  
P√≥rovina a jemn√© keramick√© zboŇĺ√≠ 6912 00 25  
Ostatn√≠ 6912 00 29  
Ostatn√≠    
Z bńõŇĺn√© keramiky 6912 00 81  
Kameninov√© zboŇĺ√≠ 6912 00 83  
P√≥rovina a jemn√© keramick√© zboŇĺ√≠ 6912 00 85  
Ostatn√≠ 6912 00 89  
69.13 SoŇ°ky a jin√© ozdobn√© keramick√© pŇôedmńõty    
Z porcel√°nu 6913 10 00  
Ostatn√≠    
Z bńõŇĺn√© keramiky 6913 90 10  
Ostatn√≠    
P√≥rovina a jemn√© keramick√© zboŇĺ√≠ 6913 90 93  
Ostatn√≠ 6913 90 98  
69.14 Ostatn√≠ keramick√© v√Ĺrobky    
Z porcel√°nu 6914 10 00  
Ostatn√≠ 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.