CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - CS 71

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 70
SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

70.01 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady, kromě skla z obrazovek (CRT) nebo jiného aktivovaného skla čísla 8549; masivní sklo v kusech    
Skleněné střepy a jiné skleněné odpady 7001 00 10  
Masivní sklo v kusech    
Optické sklo 7001 00 91  
Ostatní 7001 00 99  
70.02 Sklo ve tvaru kuliček (jiných než mikrokuliček čísla 7018), tyčí nebo trubic, neopracované    
Kuličky 7002 10 00  
Tyče    
Z optického skla 7002 20 10  
Ostatní 7002 20 90  
Trubice    
Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla 7002 31 00  
Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C 7002 32 00  
Ostatní 7002 39 00  
70.03 Lité a válcované sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované    
Tabulové sklo bez drátěné vložky    
Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou    
Z optického skla 7003 12 10 (MTK)
Ostatní    
S nereflexní vrstvou 7003 12 91 (MTK)
Ostatní 7003 12 99 (MTK)
Ostatní    
Z optického skla 7003 19 10 (MTK)
Ostatní 7003 19 90 (MTK)
Tabulové sklo s drátěnou vložkou 7003 20 00 (MTK)
Profilované sklo 7003 30 00  
70.04 Tažené a foukané sklo v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované    
Sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou    
Optické sklo 7004 20 10 (MTK)
Ostatní    
S nereflexní vrstvou 7004 20 91 (MTK)
Ostatní 7004 20 99 (MTK)
Ostatní    
Optické sklo 7004 90 10 (MTK)
Ostatní 7004 90 80 (MTK)
70.05 Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované    
Sklo bez drátěné vložky, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou    
S nereflexní vrstvou 7005 10 05 (MTK)
Ostatní, o tloušťce    
Nepřesahující 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
Převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
Převyšující 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
Ostatní sklo bez drátěné vložky    
Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu    
O tloušťce nepřesahující 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
O tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
O tloušťce převyšující 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
Ostatní    
O tloušťce nepřesahující 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
O tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
O tloušťce převyšující 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
Sklo s drátěnou vložkou 7005 30 00 (MTK)
70.06 Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály    
Optické sklo 7006 00 10  
Ostatní 7006 00 90  
70.07 Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla    
Tvrzené bezpečnostní sklo    
V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel    
O velikosti a tvaru vhodném k zabudování do motorových vozidel 7007 11 10  
Ostatní 7007 11 90  
Ostatní    
Smaltované 7007 19 10 (MTK)
Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou 7007 19 20 (MTK)
Ostatní 7007 19 80 (MTK)
Vrstvené bezpečnostní sklo    
V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel    
O velikosti a tvaru vhodném k zabudování do motorových vozidel 7007 21 20  
Ostatní 7007 21 80  
Ostatní 7007 29 00 (MTK)
70.08 Izolační jednotky z několika skleněných tabulí    
Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou 7008 00 20 (MTK)
Ostatní    
Skládající se ze dvou skleněných tabulí neprodyšně utěsněných kolem hran a oddělených vrstvou vzduchu, jiného plynu nebo vakua 7008 00 81 (MTK)
Ostatní 7008 00 89 (MTK)
70.09 Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek    
Zpětná zrcátka pro vozidla 7009 10 00 (PCE)
Ostatní    
Nezarámovaná 7009 91 00  
Zarámovaná 7009 92 00  
70.10 Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla    
Ampule 7010 10 00 (PCE)
Zátky, víčka a jiné uzávěry 7010 20 00  
Ostatní    
Zavařovací sklenice 7010 90 10 (PCE)
Ostatní    
Vyrobené ze skleněných trubic 7010 90 21 (PCE)
Ostatní, s jmenovitým objemem    
2,5 l nebo větším 7010 90 31 (PCE)
Menším než 2,5 l    
Pro nápoje a potraviny    
Lahve    
Z bezbarvého skla, s jmenovitým objemem    
1 l nebo větším 7010 90 41 (PCE)
Větším než 0,33 l, avšak menším než 1 l 7010 90 43 (PCE)
0,15 l nebo větším, avšak nejvýše 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
Menším než 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
Z barevného skla, s jmenovitým objemem    
1 l nebo větším 7010 90 51 (PCE)
Větším než 0,33 l, avšak menším než 1 l 7010 90 53 (PCE)
0,15 l nebo větším, avšak nejvýše 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
Menším než 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
Ostatní, s jmenovitým objemem    
0,25 l nebo větším 7010 90 61 (PCE)
Menším než 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
Pro farmaceutické výrobky, s jmenovitým objemem    
Převyšujícím 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
Nepřesahujícím 0,055 l 7010 90 79 (PCE)
Pro ostatní výrobky    
Z bezbarvého skla 7010 90 91 (PCE)
Z barevného skla 7010 90 99 (PCE)
70.11 Skleněné pláště (včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky), otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické lampy a světelné zdroje, obrazovky (CRT) apod    
Pro elektrické osvětlení 7011 10 00  
Pro obrazovky (CRT) 7011 20 00  
Ostatní 7011 90 00  
70.13 Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018)    
Ze sklokeramiky 7013 10 00 (PCE)
Kalíškové nápojové sklo na nožce, jiné než ze sklokeramiky    
Z olovnatého křišťálu    
Ručně nabírané 7013 22 10 (PCE)
Mechanicky nabírané 7013 22 90 (PCE)
Ostatní    
Ručně nabírané 7013 28 10 (PCE)
Mechanicky nabírané 7013 28 90 (PCE)
Ostatní nápojové sklo, jiné než ze sklokeramiky    
Z olovnatého křišťálu    
Ručně nabírané    
Broušené nebo jinak zdobené 7013 33 11 (PCE)
Ostatní 7013 33 19 (PCE)
Mechanicky nabírané    
Broušené nebo jinak zdobené 7013 33 91 (PCE)
Ostatní 7013 33 99 (PCE)
Ostatní    
Tvrzené sklo 7013 37 10 (PCE)
Ostatní    
Ručně nabírané    
Broušené nebo jinak zdobené 7013 37 51 (PCE)
Ostatní 7013 37 59 (PCE)
Mechanicky nabírané    
Broušené nebo jinak zdobené 7013 37 91 (PCE)
Ostatní 7013 37 99 (PCE)
Stolní skleněné výrobky (jiné než nápojové sklo) nebo kuchyňské skleněné výrobky, jiné než ze sklokeramiky    
Z olovnatého křišťálu    
Ručně nabírané 7013 41 10 (PCE)
Mechanicky nabírané 7013 41 90 (PCE)
Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C 7013 42 00 (PCE)
Ostatní    
Tvrzené sklo 7013 49 10 (PCE)
Ostatní    
Ručně nabírané 7013 49 91 (PCE)
Mechanicky nabírané 7013 49 99 (PCE)
Ostatní skleněné výrobky    
Z olovnatého křišťálu    
Ručně nabírané 7013 91 10 (PCE)
Mechanicky nabírané 7013 91 90 (PCE)
Ostatní 7013 99 00 (PCE)
70.14 Signální sklo a optické články ze skla (jiné než výrobky čísla 7015), opticky neopracované 7014 00 00  
70.15 Hodinová nebo hodinková skla a podobná skla, skla pro korekční i nekorekční brýle, vypouklá, ohýbaná, dutá apod., opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich segmenty (kulové úseče) k výrobě těchto skel    
Skla pro korekční brýle 7015 10 00  
Ostatní 7015 90 00  
70.16 Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ostatní výrobky z lisovaného skla, též s drátěnou vložkou, používané pro stavební nebo konstrukční účely; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích, deskách, skořepinách nebo podobných tvarech    
Skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely 7016 10 00  
Ostatní    
Skleněné vitráže a podobné výrobky 7016 90 10 (MTK)
Kostky a cihly používané pro stavební nebo konstrukční účely 7016 90 40  
Ostatní 7016 90 70  
70.17 Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opatřené stupnicemi nebo kalibrované    
Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla 7017 10 00  
Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C 7017 20 00  
Ostatní 7017 90 00  
70.18 Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží a výrobky z nich, jiné než bižuterie; skleněné oči jiné než protézní výrobky; sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarovaného na kahanu, jiné než bižuterie; skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)    
Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží    
Skleněné korálky    
Broušené a mechanicky leštěné 7018 10 11  
Ostatní 7018 10 19  
Imitace perel 7018 10 30  
Imitace drahokamů a polodrahokamů    
Broušené a mechanicky leštěné 7018 10 51  
Ostatní 7018 10 59  
Ostatní 7018 10 90  
Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina) 7018 20 00  
Ostatní    
Skleněné oči; výrobky z drobného skleněného zboží 7018 90 10  
Ostatní 7018 90 90  
70.19 Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, pramence (rovings), tkaniny)    
Skleněná lunta, pramence (rovings), příze a střiž (chopped strands) a rohože z nich    
Střiž (chopped strands) o délce nejvýše 50 mm 7019 11 00  
Pramence (rovings) 7019 12 00  
Ostatní příze, skleněná lunta 7019 13 00  
Mechanicky pojené rohože 7019 14 00  
Chemicky pojené rohože 7019 15 00  
Ostatní 7019 19 00  
Mechanicky pojené textilie    
Tkaniny z pramenců (rovings) s uzavřeným očkem 7019 61 00  
Ostatní textilie z pramenců (rovings) s uzavřeným očkem 7019 62 00  
Tkaniny s uzavřeným očkem, v plátnové vazbě, z přízí, nepovrstvené ani nelaminované 7019 63 00  
Tkaniny s uzavřeným očkem, v plátnové vazbě, z přízí, povrstvené nebo laminované 7019 64 00  
Tkaniny s otevřeným očkem, o šířce nepřesahující 30 cm 7019 65 00  
Tkaniny s otevřeným očkem, o šířce převyšující 30 cm 7019 66 00  
Ostatní    
Prošívané textilie a vpichované textilie 7019 69 10  
Ostatní 7019 69 90  
Chemicky pojené textilie    
Závojovina (tenké listy) 7019 71 00  
Ostatní textilie s uzavřeným očkem 7019 72 00  
Ostatní textilie s otevřeným očkem 7019 73 00  
Skleněná vlna a výrobky ze skleněné vlny    
Desky, matrace a podobné výrobky 7019 80 10  
Ostatní 7019 80 90  
Ostatní 7019 90 00  
70.20 Ostatní skleněné výrobky    
Křemenné reaktorové trubky a držáky konstruované pro vložení do difúzních nebo oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů 7020 00 05  
Skleněné vložky do vakuových termosek nebo do jiných vakuových tepelně izolačních nádob    
Nedokončené 7020 00 07  
Dokončené 7020 00 08  
Ostatní    
Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla 7020 00 10  
Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C 7020 00 30  
Ostatní 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.