CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - CS 72

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 71
PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE

I. PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY A DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY    
71.01 Perly, přírodní nebo uměle pěstované, též opracované nebo tříděné, avÅ¡ak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; perly, přírodní nebo uměle pěstované, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy    
Přírodní perly 7101 10 00 (GRM)
Uměle pěstované perly    
Neopracované 7101 21 00 (GRM)
Opracované 7101 22 00 (GRM)
71.02 Diamanty, též opracované, avÅ¡ak nezamontované ani nezasazené    
Netříděné 7102 10 00 (CTM)
Průmyslové    
Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené 7102 21 00 (CTM)
Ostatní 7102 29 00 (CTM)
Jiné než průmyslové    
Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené 7102 31 00 (CTM)
Ostatní 7102 39 00 (CTM)
71.03 Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avÅ¡ak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy    
Neopracované nebo jednoduÅ¡e řezané nebo hrubě tvarované 7103 10 00  
Jinak opracované    
Rubíny, safíry a smaragdy 7103 91 00 (GRM)
Ostatní 7103 99 00 (GRM)
71.04 Syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avÅ¡ak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné syntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy    
Piezoelektrický křemen 7104 10 00 (GRM)
Ostatní, neopracované nebo jednoduÅ¡e řezané nebo hrubě tvarované    
Diamanty 7104 21 00 (GRM)
Ostatní 7104 29 00 (GRM)
Ostatní    
Diamanty 7104 91 00 (GRM)
Ostatní 7104 99 00 (GRM)
71.05 DrÅ¥ a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů nebo polodrahokamů    
Z diamantů 7105 10 00 (GRM)
Ostatní 7105 90 00 (GRM)
II. DRAHÉ KOVY A KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY    
71.06 Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu    
Prach 7106 10 00 (GRM)
Ostatní    
Netepané 7106 91 00 (GRM)
Polotovary 7106 92 00 (GRM)
71.07 Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů 7107 00 00  
71.08 Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu    
Jiné než měnové    
Prach 7108 11 00 (GRM)
Ostatní netepané formy 7108 12 00 (GRM)
Ostatní polotovary    
Tyče, pruty, dráty a profily; desky; plechy a pásy o tloušťce převyšující 0,15 mm bez podložky 7108 13 10 (GRM)
Ostatní 7108 13 80 (GRM)
Měnové 7108 20 00 (GRM)
71.09 Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů 7109 00 00  
71.10 Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu    
Platina    
Netepaná nebo ve formě prachu 7110 11 00 (GRM)
Ostatní    
Tyče, pruty, dráty a profily; desky; plechy a pásy o tloušťce převyšující 0,15 mm bez podložky 7110 19 10 (GRM)
Ostatní 7110 19 80 (GRM)
Palladium    
Netepané nebo ve formě prachu 7110 21 00 (GRM)
Ostatní 7110 29 00 (GRM)
Rhodium    
Netepané nebo ve formě prachu 7110 31 00 (GRM)
Ostatní 7110 39 00 (GRM)
Iridium, osmium a ruthenium    
Netepané nebo ve formě prachu 7110 41 00 (GRM)
Ostatní 7110 49 00 (GRM)
71.11 Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů 7111 00 00  
71.12 Odpad a Å¡rot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a Å¡rot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů, jiný než zboží čísla 8549    
Popel obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů 7112 30 00  
Ostatní    
Ze zlata, včetně kovu plátovaného zlatem, avÅ¡ak s výjimkou odpadu obsahujícího jiné drahé kovy 7112 91 00  
Z platiny, včetně kovu plátovaného platinou, avÅ¡ak s výjimkou odpadu obsahujícího jiné drahé kovy 7112 92 00  
Ostatní 7112 99 00  
III. Å PERKY, ZLATNICKÉ A STŘÍBRNICKÉ ZBOŽÍ A OSTATNÍ VÝROBKY    
71.13 Å perky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy    
Z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy    
Ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem 7113 11 00 (GRM)
Z ostatních drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy 7113 19 00 (GRM)
Z obecných kovů plátovaných drahými kovy 7113 20 00  
71.14 Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy    
Z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy    
Ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem 7114 11 00 (GRM)
Z ostatních drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy 7114 19 00 (GRM)
Z obecných kovů plátovaných drahými kovy 7114 20 00  
71.15 Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy    
Katalyzátory ve formě drátěného síta nebo mřížky, z platiny 7115 10 00  
Ostatní 7115 90 00  
71.16 Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)    
Z přírodních nebo uměle pěstovaných perel 7116 10 00 (GRM)
Z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)    
Náhrdelníky, náramky a jiné výrobky vyrobené zcela z přírodních drahokamů nebo polodrahokamů, jednoduše navlečené, bez závěru nebo jiného příslušenství 7116 20 11 (GRM)
Ostatní 7116 20 80 (GRM)
71.17 Bižuterie    
Z obecných kovů, též pokovených drahými kovy    
Manžetové a ozdobné knoflíky 7117 11 00  
Ostatní 7117 19 00  
Ostatní 7117 90 00  
71.18 Mince    
Mince (jiné než zlaté mince), které nejsou zákonným platidlem 7118 10 00 (GRM)
Ostatní 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.