CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - CS 73

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 72
ŽELEZO A OCEL

I. ZÁKLADNÍ MATERIÁLY; VÝROBKY VE FORMĚ GRANULÍ NEBO PRÁŠKU    
72.01 Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách    
Nelegované surové železo obsahující 0,5 % hmotnostních nebo méně fosforu    
Obsahující nejméně 0,4 % hmotnostních manganu    
Obsahující 1 % hmotnostní nebo méně křemíku 7201 10 11  
Obsahující více než 1 % hmotnostní křemíku 7201 10 19  
Obsahující nejméně 0,1 % hmotnostních, avšak méně než 0,4 % hmotnostních manganu 7201 10 30  
Obsahující méně než 0,1 % hmotnostních manganu 7201 10 90  
Nelegované surové železo obsahující více než 0,5 % hmotnostních fosforu 7201 20 00  
Legované surové železo; vysokopecní zrcadlovina    
Legované surové železo obsahující nejméně 0,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 % hmotnostní titanu a nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 % hmotnostní vanadu 7201 50 10  
Ostatní 7201 50 90  
72.02 Feroslitiny    
Feromangan    
Obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku    
S granulometrií nepřesahující 5 mm a s obsahem manganu převyšujícím 65 % hmotnostních 7202 11 20  
Ostatní 7202 11 80  
Ostatní 7202 19 00  
Ferosilicium    
Obsahující více než 55 % hmotnostních křemíku 7202 21 00  
Ostatní    
Obsahující 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních hořčíku 7202 29 10  
Ostatní 7202 29 90  
Ferosilikomangan 7202 30 00  
Ferochrom    
Obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku    
Obsahující více než 4 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních uhlíku 7202 41 10  
Obsahující více než 6 % hmotnostních uhlíku 7202 41 90  
Ostatní    
Obsahující nejvýše 0,05 % hmotnostních uhlíku 7202 49 10  
Obsahující více než 0,05 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních uhlíku 7202 49 50  
Obsahující více než 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku 7202 49 90  
Ferosilikochrom 7202 50 00  
Feronikl 7202 60 00  
Feromolybden 7202 70 00  
Ferowolfram a ferosilikowolfram 7202 80 00  
Ostatní    
Ferotitan a ferosilikotitan 7202 91 00  
Ferovanad 7202 92 00  
Feroniob 7202 93 00  
Ostatní    
Ferofosfor 7202 99 10  
Ferosilikomagnezium 7202 99 30  
Ostatní 7202 99 80  
72.03 Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách    
Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy 7203 10 00  
Ostatní 7203 90 00  
72.04 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech    
Odpad a šrot z litiny 7204 10 00  
Odpad a šrot z legované oceli    
Z nerezavějící oceli    
Obsahující 8 % hmotnostních nebo více niklu 7204 21 10  
Ostatní 7204 21 90  
Ostatní 7204 29 00  
Odpad a šrot z pocínovaného železa nebo oceli 7204 30 00  
Ostatní odpad a šrot    
Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, odstřižky a odpady z ražení, též paketované    
Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování a piliny 7204 41 10  
Odstřižky a odpady z ražení    
Paketované 7204 41 91  
Ostatní 7204 41 99  
Ostatní    
Drcené (rozstříhané) 7204 49 10  
Ostatní    
Paketované 7204 49 30  
Ostatní 7204 49 90  
Přetavený odpad v ingotech 7204 50 00  
72.05 Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli    
Granule 7205 10 00  
Prášky    
Z legované oceli 7205 21 00  
Ostatní 7205 29 00  
II. ŽELEZO A NELEGOVANÁ OCEL    
72.06 Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)    
Ingoty 7206 10 00  
Ostatní 7206 90 00  
72.07 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku    
Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky    
Válcované nebo získané kontinuálním litím    
Z automatové oceli 7207 11 11  
Ostatní    
O tloušťce nepřesahující 130 mm 7207 11 14  
O tloušťce převyšující 130 mm 7207 11 16  
Kované 7207 11 90  
Ostatní, pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu    
Válcované nebo získané kontinuálním litím 7207 12 10  
Kované 7207 12 90  
Ostatní    
S kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem    
Válcované nebo získané kontinuálním litím 7207 19 12  
Kované 7207 19 19  
Ostatní 7207 19 80  
Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku    
Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky    
Válcované nebo získané kontinuálním litím    
Z automatové oceli 7207 20 11  
Ostatní, obsahující    
0,25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku 7207 20 15  
0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku 7207 20 17  
Kované 7207 20 19  
Ostatní, pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu    
Válcované nebo získané kontinuálním litím 7207 20 32  
Kované 7207 20 39  
S kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem    
Válcované nebo získané kontinuálním litím 7207 20 52  
Kované 7207 20 59  
Ostatní 7207 20 80  
72.08 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené    
Ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, se vzorkem v reliéfu 7208 10 00  
Ostatní, ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, mořené    
O tloušťce 4,75 mm nebo větší 7208 25 00  
O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm 7208 26 00  
O tloušťce menší než 3 mm 7208 27 00  
Ostatní, ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované    
O tloušťce převyšující 10 mm 7208 36 00  
O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm 7208 37 00  
O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm 7208 38 00  
O tloušťce menší než 3 mm 7208 39 00  
Jiné než ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, se vzorkem v reliéfu 7208 40 00  
Ostatní, jiné než ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované    
O tloušťce převyšující 10 mm    
O tloušťce převyšující 15 mm 7208 51 20  
O tloušťce převyšující 10 mm, avšak nepřesahující 15 mm    
O šířce 2050 mm nebo větší 7208 51 91  
O šířce menší než 2050 mm 7208 51 98  
O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm    
Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1250 mm 7208 52 10  
Ostatní, o šířce    
2050 mm nebo větší 7208 52 91  
Menší než 2050 mm 7208 52 99  
O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm    
Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1250 mm a o tloušťce 4 mm nebo větší 7208 53 10  
Ostatní 7208 53 90  
O tloušťce menší než 3 mm 7208 54 00  
Ostatní:    
Perforované 7208 90 20  
Ostatní 7208 90 80  
72.09 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené    
Ve svitcích, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované    
O tloušťce 3 mm nebo větší 7209 15 00  
O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm    
Elektroplechy 7209 16 10  
Ostatní 7209 16 90  
O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm    
Elektroplechy 7209 17 10  
Ostatní 7209 17 90  
O tloušťce menší než 0,5 mm    
Elektroplechy 7209 18 10  
Ostatní    
O tloušťce 0,35 mm nebo větší, avšak menší než 0,5 mm 7209 18 91  
O tloušťce menší než 0,35 mm 7209 18 99  
Jiné než ve svitcích, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované    
O tloušťce 3 mm nebo větší 7209 25 00  
O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm    
Elektroplechy 7209 26 10  
Ostatní 7209 26 90  
O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm    
Elektroplechy 7209 27 10  
Ostatní 7209 27 90  
O tloušťce menší než 0,5 mm    
Elektroplechy 7209 28 10  
Ostatní 7209 28 90  
Ostatní:    
Perforované 7209 90 20  
Ostatní 7209 90 80  
72.10 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené    
Pokovené nebo potažené cínem    
O tloušťce 0,5 mm nebo větší 7210 11 00  
O tloušťce menší než 0,5 mm    
Pocínovaný plech 7210 12 20  
Ostatní 7210 12 80  
Pokovené nebo potažené olovem, včetně matového bílého plechu 7210 20 00  
Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem 7210 30 00  
Jinak pokovené nebo potažené zinkem    
Vlnité 7210 41 00  
Ostatní 7210 49 00  
Pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu 7210 50 00  
Pokovené nebo potažené hliníkem    
Pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek 7210 61 00  
Ostatní 7210 69 00  
Barvené, lakované nebo potažené plasty    
Pocínovaný plech, lakovaný; výrobky, pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu, lakované 7210 70 10  
Ostatní 7210 70 80  
Ostatní    
Plátované 7210 90 30  
Pokovené cínem a potištěné 7210 90 40  
Ostatní 7210 90 80  
72.11 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené    
Po válcování za tepla již dále neopracované    
Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce převyšující 150 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu 7211 13 00  
Ostatní, o tloušťce 4,75 mm nebo větší 7211 14 00  
Ostatní 7211 19 00  
Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku    
Elektroplechy 7211 23 20  
Ostatní    
O tloušťce 0,35 mm nebo větší 7211 23 30  
O tloušťce menší než 0,35 mm 7211 23 80  
Ostatní 7211 29 00  
Ostatní    
Perforované 7211 90 20  
Ostatní 7211 90 80  
72.12 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené    
Pokovené nebo potažené cínem    
Pocínovaný plech, po povrchové úpravě již dále neopracovaný 7212 10 10  
Ostatní 7212 10 90  
Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem 7212 20 00  
Jinak pokovené nebo potažené zinkem 7212 30 00  
Barvené, lakované nebo potažené plasty    
Pocínovaný plech, po lakování již dále neopracovaný; výrobky, pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu, lakované 7212 40 20  
Ostatní 7212 40 80  
Jinak pokovené nebo potažené    
Pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu 7212 50 20  
Pokovené nebo potažené chromem nebo niklem 7212 50 30  
Pokovené nebo potažené mědí 7212 50 40  
Pokovené nebo potažené hliníkem    
Pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek 7212 50 61  
Ostatní 7212 50 69  
Ostatní 7212 50 90  
Plátované 7212 60 00  
72.13 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli    
S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování 7213 10 00  
Ostatní, z automatové oceli 7213 20 00  
Ostatní    
S kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm    
Typu používaného pro vyztužení betonu 7213 91 10  
Typu používaného pro kordové tkaniny pro pneumatiky 7213 91 20  
Ostatní    
Obsahující 0,06 % hmotnostních nebo méně uhlíku 7213 91 41  
Obsahující více než 0,06 %, avšak méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku 7213 91 49  
Obsahující 0,25 % nebo více, avšak nejvýše 0,75 % hmotnostních uhlíku 7213 91 70  
Obsahující více než 0,75 % hmotnostních uhlíku 7213 91 90  
Ostatní    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku 7213 99 10  
Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku 7213 99 90  
72.14 Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny    
Kované 7214 10 00  
S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené 7214 20 00  
Ostatní, z automatové oceli 7214 30 00  
Ostatní    
Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku 7214 91 10  
Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku 7214 91 90  
Ostatní    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku    
Typu používaného pro vyztužení betonu 7214 99 10  
Ostatní, s kruhovým příčným průřezem o průměru    
80 mm nebo větším 7214 99 31  
Menším než 80 mm 7214 99 39  
Ostatní 7214 99 50  
Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku    
S kruhovým příčným průřezem o průměru    
80 mm nebo větším 7214 99 71  
Menším než 80 mm 7214 99 79  
Ostatní 7214 99 95  
72.15 Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli    
Z automatové oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované 7215 10 00  
Ostatní, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku    
Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu 7215 50 11  
Ostatní 7215 50 19  
Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku 7215 50 80  
Ostatní 7215 90 00  
72.16 Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli    
Profily ve tvaru U, I nebo H, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm 7216 10 00  
Profily ve tvaru L nebo T, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm    
Profily ve tvaru L 7216 21 00  
Profily ve tvaru T 7216 22 00  
Profily ve tvaru U, I nebo H, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší    
Profily ve tvaru U    
O výšce 80 mm nebo větší, avšak nepřesahující 220 mm 7216 31 10  
O výšce převyšující 220 mm 7216 31 90  
Profily ve tvaru I    
O výšce 80 mm nebo větší, avšak nepřesahující 220 mm    
S přírubami s paralelními stranami 7216 32 11  
Ostatní 7216 32 19  
O výšce převyšující 220 mm    
S přírubami s paralelními stranami 7216 32 91  
Ostatní 7216 32 99  
Profily ve tvaru H    
O výšce 80 mm nebo větší, avšak nepřesahující 180 mm 7216 33 10  
O výšce převyšující 180 mm 7216 33 90  
Profily ve tvaru L nebo T, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší    
Profily ve tvaru L 7216 40 10  
Profily ve tvaru T 7216 40 90  
Ostatní úhelníky, tvarovky a profily, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované    
S příčným průřezem, který lze zahrnout do čtverce, jehož strana je 80 mm 7216 50 10  
Ostatní    
Hlavičkové ploché 7216 50 91  
Ostatní 7216 50 99  
Úhelníky, tvarovky a profily, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované    
Vyrobené z plochých válcovaných výrobků    
Profily ve tvaru C, L, U, Z, omega nebo otevřené trubky 7216 61 10  
Ostatní 7216 61 90  
Ostatní 7216 69 00  
Ostatní    
Tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena z plochých válcovaných výrobků    
Žebrované plechy 7216 91 10  
Ostatní 7216 91 80  
Ostatní 7216 99 00  
72.17 Dráty ze železa nebo nelegované oceli    
Nepokovené ani nepotažené, též leštěné    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku    
Jejichž největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8 mm 7217 10 10  
Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší    
S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování 7217 10 31  
Ostatní 7217 10 39  
Obsahující 0,25 % nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku 7217 10 50  
Obsahující 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku 7217 10 90  
Pokovené nebo potažené zinkem    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku    
Jejichž největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8 mm 7217 20 10  
Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší 7217 20 30  
Obsahující 0,25 % nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku 7217 20 50  
Obsahující 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku 7217 20 90  
Pokovené nebo potažené ostatními obecnými kovy    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku    
Potažené mědí 7217 30 41  
Ostatní 7217 30 49  
Obsahující 0,25 % nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku 7217 30 50  
Obsahující 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku 7217 30 90  
Ostatní    
Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku 7217 90 20  
Obsahující 0,25 % nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku 7217 90 50  
Obsahující 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku 7217 90 90  
III. NEREZAVĚJÍCÍ OCEL    
72.18 Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z nerezavějící oceli    
Ingoty a jiné primární formy 7218 10 00  
Ostatní    
Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7218 91 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7218 91 80  
Ostatní    
Čtvercového příčného průřezu    
Válcované nebo získané kontinuálním litím 7218 99 11  
Kované 7218 99 19  
Ostatní    
Válcované nebo získané kontinuálním litím 7218 99 20  
Kované 7218 99 80  
72.19 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší    
Po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích    
O tloušťce převyšující 10 mm 7219 11 00  
O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 12 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 12 90  
O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 13 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 13 90  
O tloušťce menší než 3 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 14 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 14 90  
Po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích    
O tloušťce převyšující 10 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 21 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 21 90  
O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 22 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 22 90  
O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm 7219 23 00  
O tloušťce menší než 3 mm 7219 24 00  
Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované    
O tloušťce 4,75 mm nebo větší 7219 31 00  
O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 32 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 32 90  
O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 33 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 33 90  
O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 34 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 34 90  
O tloušťce menší než 0,5 mm    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7219 35 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7219 35 90  
Ostatní:    
Perforované 7219 90 20  
Ostatní 7219 90 80  
72.20 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm    
Po válcování za tepla již dále neopracované    
O tloušťce 4,75 mm nebo větší 7220 11 00  
O tloušťce menší než 4,75 mm 7220 12 00  
Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované    
O tloušťce 3 mm nebo větší, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7220 20 21  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7220 20 29  
O tloušťce převyšující 0,35 mm, avšak menší než 3 mm, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7220 20 41  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7220 20 49  
O tloušťce nepřesahující 0,35 mm, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7220 20 81  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7220 20 89  
Ostatní:    
Perforované 7220 90 20  
Ostatní 7220 90 80  
72.21 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7221 00 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7221 00 90  
72.22 Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli    
Tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované    
S kruhovým příčným průřezem    
O průměru 80 mm nebo větším, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 11 11  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 11 19  
O průměru menším než 80 mm, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 11 81  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 11 89  
Ostatní    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 19 10  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 19 90  
Tyče a pruty, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované    
S kruhovým příčným průřezem    
O průměru 80 mm nebo větším, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 20 11  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 20 19  
O průměru 25 mm nebo větším, avšak menším než 80 mm, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 20 21  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 20 29  
O průměru menším než 25 mm, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 20 31  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 20 39  
Ostatní, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 20 81  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 20 89  
Ostatní tyče a pruty    
Kované, obsahující    
2,5 % hmotnostních nebo více niklu 7222 30 51  
Méně než 2,5 % hmotnostních niklu 7222 30 91  
Ostatní 7222 30 97  
Úhelníky, tvarovky a profily    
Po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované 7222 40 10  
Po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované 7222 40 50  
Ostatní 7222 40 90  
72.23 Dráty z nerezavějící oceli    
Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu    
Obsahující 28 % nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a 20 % nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu 7223 00 11  
Ostatní 7223 00 19  
Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu    
Obsahující 13 % nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních chromu a 3,5 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku 7223 00 91  
Ostatní 7223 00 99  
IV. OSTATNÍ LEGOVANÁ OCEL; DUTÉ VRTNÉ TYČE A PRUTY Z LEGOVANÉ NEBO NELEGOVANÉ OCELI    
72.24 Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli    
Ingoty a jiné primární formy    
Z nástrojové oceli 7224 10 10  
Ostatní 7224 10 90  
Ostatní    
Z nástrojové oceli 7224 90 02  
Ostatní    
Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu    
Válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím    
Jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky    
Z rychlořezné oceli 7224 90 03  
Obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku; obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole 7224 90 05  
Ostatní 7224 90 07  
Ostatní 7224 90 14  
Kované 7224 90 18  
Ostatní    
Válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím    
Obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu 7224 90 31  
Ostatní 7224 90 38  
Kované 7224 90 90  
72.25 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce 600 mm nebo větší    
Z křemíkové elektrotechnické oceli    
S orientovanou strukturou 7225 11 00  
Ostatní    
Válcované za tepla 7225 19 10  
Válcované za studena 7225 19 90  
Ostatní, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích    
Z nástrojové oceli 7225 30 10  
Z rychlořezné oceli 7225 30 30  
Ostatní 7225 30 90  
Ostatní, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích    
Z nástrojové oceli 7225 40 12  
Z rychlořezné oceli 7225 40 15  
Ostatní    
O tloušťce převyšující 10 mm 7225 40 40  
O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm 7225 40 60  
O tloušťce menší než 4,75 mm 7225 40 90  
Ostatní, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované    
Z rychlořezné oceli 7225 50 20  
Ostatní 7225 50 80  
Ostatní    
Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem 7225 91 00  
Jinak pokovené nebo potažené zinkem 7225 92 00  
Ostatní 7225 99 00  
72.26 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce menší než 600 mm    
Z křemíkové elektrotechnické oceli    
S orientovanou strukturou 7226 11 00  
Ostatní    
Po válcování za tepla již dále neopracované 7226 19 10  
Ostatní 7226 19 80  
Z rychlořezné oceli 7226 20 00  
Ostatní    
Po válcování za tepla již dále neopracované    
Z nástrojové oceli 7226 91 20  
Ostatní    
O tloušťce 4,75 mm nebo větší 7226 91 91  
O tloušťce menší než 4,75 mm 7226 91 99  
Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované 7226 92 00  
Ostatní    
Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem 7226 99 10  
Jinak pokovené nebo potažené zinkem 7226 99 30  
Ostatní 7226 99 70  
72.27 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli    
Z rychlořezné oceli 7227 10 00  
Z křemíkomanganové oceli 7227 20 00  
Ostatní    
Obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole 7227 90 10  
Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu 7227 90 50  
Ostatní 7227 90 95  
72.28 Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli    
Tyče a pruty z rychlořezné oceli    
Po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované; válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované 7228 10 20  
Kované 7228 10 50  
Ostatní 7228 10 90  
Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli    
Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran 7228 20 10  
Ostatní    
Po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované; válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované 7228 20 91  
Ostatní 7228 20 99  
Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované    
Z nástrojové oceli 7228 30 20  
Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu    
S kruhovým příčným průřezem o průměru 80 mm nebo větším 7228 30 41  
Ostatní 7228 30 49  
Ostatní    
S kruhovým příčným průřezem o průměru    
80 mm nebo větším 7228 30 61  
Menším než 80 mm 7228 30 69  
Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran 7228 30 70  
Ostatní 7228 30 89  
Ostatní tyče a pruty, po kování již dále neopracované    
Z nástrojové oceli 7228 40 10  
Ostatní 7228 40 90  
Ostatní tyče a pruty, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované    
Z nástrojové oceli 7228 50 20  
Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu 7228 50 40  
Ostatní    
S kruhovým příčným průřezem o průměru    
80 mm nebo větším 7228 50 61  
Menším než 80 mm 7228 50 69  
Ostatní 7228 50 80  
Ostatní tyče a pruty    
Z nástrojové oceli 7228 60 20  
Ostatní 7228 60 80  
Úhelníky, tvarovky a profily    
Po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované 7228 70 10  
Ostatní 7228 70 90  
Duté vrtné tyče a pruty 7228 80 00  
72.29 Dráty z ostatní legované oceli    
Z křemíkomanganové oceli 7229 20 00  
Ostatní    
Z rychlořezné oceli 7229 90 20  
Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu 7229 90 50  
Ostatní 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.