CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - CS 74

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 73
VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI

73.01 Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli    
Štětovnice 7301 10 00  
Úhelníky, tvarovky a profily 7301 20 00  
73.02 Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic    
Kolejnice    
Napájecí kolejnice s vodičem z neželezného kovu 7302 10 10  
Ostatní    
Nové    
Vignolovy (širokopatní) kolejnice    
O hmotnosti na metr 36 kg nebo vyšší 7302 10 22  
O hmotnosti na metr nižší než 36 kg 7302 10 28  
Žlábkové kolejnice 7302 10 40  
Ostatní 7302 10 50  
Použité 7302 10 90  
Hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení 7302 30 00  
Kolejnicové spojky a podkladnice 7302 40 00  
Ostatní 7302 90 00  
73.03 Trouby, trubky a duté profily z litiny    
Trouby a trubky používané v tlakových systémech 7303 00 10  
Ostatní 7303 00 90  
73.04 Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli    
Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody    
Z nerezavějící oceli 7304 11 00  
Ostatní    
S vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm 7304 19 10  
S vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm 7304 19 30  
S vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm 7304 19 90  
Pažnice, čerpací a vrtné trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu    
Vrtné trubky z nerezavějící oceli 7304 22 00  
Ostatní vrtné trubky 7304 23 00  
Ostatní, z nerezavějící oceli 7304 24 00  
Ostatní    
S vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm 7304 29 10  
S vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm 7304 29 30  
S vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm 7304 29 90  
Ostatní, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli    
Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)    
Přesné trubky 7304 31 20  
Ostatní 7304 31 80  
Ostatní    
Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky) 7304 39 50  
Ostatní, s vnějším průměrem    
Nepřesahujícím 168,3 mm 7304 39 82  
Převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm 7304 39 83  
Převyšujícím 406,4 mm 7304 39 88  
Ostatní, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli    
Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) 7304 41 00  
Ostatní    
S vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm 7304 49 83  
S vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm 7304 49 85  
S vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm 7304 49 89  
Ostatní, s kruhovým příčným průřezem, z ostatní legované oceli    
Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)    
Rovné a s rovnoměrnou tloušťkou stěny, z legované oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu 7304 51 10  
Ostatní    
Přesné trubky 7304 51 81  
Ostatní 7304 51 89  
Ostatní    
Rovné a s rovnoměrnou tloušťkou stěny, z legované oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu 7304 59 30  
Ostatní    
S vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm 7304 59 82  
S vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm 7304 59 83  
S vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm 7304 59 89  
Ostatní 7304 90 00  
73.05 Ostatní trouby a trubky (například svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli    
Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody    
Podélně obloukově svařované pod tavidlem 7305 11 00  
Ostatní, podélně svařované 7305 12 00  
Ostatní 7305 19 00  
Pažnice používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu 7305 20 00  
Ostatní, svařované    
Podélně svařované 7305 31 00  
Ostatní 7305 39 00  
Ostatní 7305 90 00  
73.06 Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli    
Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody    
Svařované, z nerezavějící oceli 7306 11 00  
Ostatní 7306 19 00  
Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu    
Svařované, z nerezavějící oceli 7306 21 00  
Ostatní 7306 29 00  
Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli    
Přesné trubky    
Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) 7306 30 12  
Ostatní 7306 30 18  
Ostatní    
Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky)    
Pokovené nebo potažené zinkem 7306 30 41  
Ostatní 7306 30 49  
Ostatní, s vnějším průměrem    
Nepřesahujícím 168,3 mm    
Pokovené nebo potažené zinkem 7306 30 72  
Ostatní 7306 30 77  
Převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm 7306 30 80  
Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli    
Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) 7306 40 20  
Ostatní 7306 40 80  
Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z ostatní legované oceli    
Přesné trubky    
Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) 7306 50 21  
Ostatní 7306 50 29  
Ostatní 7306 50 80  
Ostatní, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem    
Se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem    
Z nerezavějící oceli 7306 61 10  
Ostatní    
Se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm 7306 61 92  
Se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm 7306 61 99  
S ostatním, jiným než kruhovým, příčným průřezem    
Z nerezavějící oceli 7306 69 10  
Ostatní 7306 69 90  
Ostatní 7306 90 00  
73.07 Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli    
Odlité    
Z netvárné litiny    
Používané pro tlakové systémy 7307 11 10  
Ostatní 7307 11 90  
Ostatní    
Z litiny 7307 19 10  
Ostatní 7307 19 90  
Ostatní, z nerezavějící oceli    
Příruby 7307 21 00  
Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem    
Nátrubky 7307 22 10  
Kolena a ohyby 7307 22 90  
Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo    
Kolena a ohyby 7307 23 10  
Ostatní 7307 23 90  
Ostatní    
Se závitem 7307 29 10  
Ostatní 7307 29 80  
Ostatní    
Příruby 7307 91 00  
Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem    
Nátrubky 7307 92 10  
Kolena a ohyby 7307 92 90  
Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo    
Jejichž největší rozměr vnějšího průměru nepřesahuje 609,6 mm    
Kolena a ohyby 7307 93 11  
Ostatní 7307 93 19  
Jejichž největší rozměr vnějšího průměru převyšuje 609,6 mm    
Kolena a ohyby 7307 93 91  
Ostatní 7307 93 99  
Ostatní    
Se závitem 7307 99 10  
Ostatní 7307 99 80  
73.08 Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích    
Mosty a části mostů 7308 10 00  
Věže a příhradové sloupy 7308 20 00  
Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy 7308 30 00 (PCE)
Zařízení pro lešení, bednění, vzpěry nebo důlní vzpěry 7308 40 00  
Ostatní    
Výhradně nebo hlavně z plechu    
Panely sestávající ze dvou stěn z profilovaného (žebrovaného) plechu s izolační výplní 7308 90 51  
Ostatní 7308 90 59  
Ostatní 7308 90 98  
73.09 Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením    
Na plyny (jiné než stlačené nebo zkapalněné plyny) 7309 00 10  
Na kapaliny    
Vybavené vložkou nebo tepelnou izolací 7309 00 30  
Ostatní, o objemu    
Převyšujícím 100000 l 7309 00 51  
Nepřesahujícím 100000 l 7309 00 59  
Na pevné látky 7309 00 90  
73.10 Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením    
O objemu 50 l nebo větším 7310 10 00  
O objemu nižším než 50 l    
Plechovky uzavírané pájením nebo zahýbáním okrajů (lemováním)    
Plechovky určené ke konzervování potravin 7310 21 11  
Plechovky určené ke konzervování nápojů 7310 21 19  
Ostatní, se stěnou o tloušťce    
Menší než 0,5 mm 7310 21 91  
0,5 mm nebo větší 7310 21 99  
Ostatní    
Se stěnou o tloušťce menší než 0,5 mm 7310 29 10  
Se stěnou o tloušťce 0,5 mm nebo větší 7310 29 90  
73.11 Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli    
Bezešvé    
Pro tlak nejméně 165 barù, o objemu    
Nižším než 20 l 7311 00 11 (PCE)
20 l nebo větším, avšak nepřesahujícím 50 l 7311 00 13 (PCE)
Přesahujícím 50 l 7311 00 19 (PCE)
Ostatní 7311 00 30 (PCE)
Ostatní, o objemu    
Nižším než 1000 l 7311 00 91  
1000 l nebo větším 7311 00 99  
73.12 Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, elektricky neizolované    
Splétaná lanka, lana a kabely    
Z nerezavějící oceli 7312 10 20  
Ostatní, jejichž největší rozměr příčného průřezu    
Nepřesahuje 3 mm    
Pokovené nebo potažené slitinami měď-zinek (mosaz) 7312 10 41  
Ostatní 7312 10 49  
Převyšuje 3 mm    
Splétaná lanka    
Nepotažená 7312 10 61  
Potažená    
Pokovená nebo potažená zinkem 7312 10 65  
Ostatní 7312 10 69  
Lana a kabely (včetně uzavřených lan)    
Nepotažená nebo pouze pokovená nebo potažená zinkem, jejichž největší rozměr příčného průřezu    
Převyšuje 3 mm, avšak nepřesahuje 12 mm 7312 10 81  
Převyšuje 12 mm, avšak nepřesahuje 24 mm 7312 10 83  
Převyšuje 24 mm, avšak nepřesahuje 48 mm 7312 10 85  
Převyšuje 48 mm 7312 10 89  
Ostatní 7312 10 98  
Ostatní 7312 90 00  
73.13 Ostnatý drát ze železa nebo oceli; kroucené kruhové dráty nebo jednoduché ploché dráty, ostnaté i bez ostnů, a volně kroucené dvojité dráty, používané pro oplocení, ze železa nebo oceli 7313 00 00  
73.14 Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; plechová mřížovina ze železa nebo oceli    
Tkané látky    
Nekonečné pásy pro stroje, z nerezavějící oceli 7314 12 00  
Ostatní tkané látky, z nerezavějící oceli 7314 14 00  
Ostatní 7314 19 00  
Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů, z drátů, jejichž největší rozměr příčného průřezu je 3 mm nebo větší, s velikostí ok 100 cm² nebo větší    
Z žebrovaného drátu 7314 20 10  
Ostatní 7314 20 90  
Ostatní mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů    
Pokovené nebo potažené zinkem 7314 31 00  
Ostatní 7314 39 00  
Ostatní látky, mřížovina, síťovina a pletivo    
Pokovené nebo potažené zinkem 7314 41 00  
Potažené plasty 7314 42 00  
Ostatní 7314 49 00  
Plechová mřížovina 7314 50 00  
73.15 Řetězy a řetízky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli    
Kloubové řetězy a řetízky a jejich části a součásti    
Válečkové řetězy a řetízky    
Používané pro jízdní kola a motocykly 7315 11 10  
Ostatní 7315 11 90  
Ostatní řetězy a řetízky 7315 12 00  
Části a součásti 7315 19 00  
Protismykové řetězy 7315 20 00  
Ostatní řetězy a řetízky    
S příčkovými články 7315 81 00  
Ostatní, se svařovanými články 7315 82 00  
Ostatní 7315 89 00  
Ostatní části a součásti 7315 90 00  
73.16 Kotvy, kotvice a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli 7316 00 00  
73.17 Hřebíky, cvočky, napínáčky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla 8305) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, též s hlavičkou z jiného materiálu, avšak kromě výrobků s hlavičkou z mědi    
Lisované z drátů za studena    
Hřebíky v pásech nebo svitcích 7317 00 20  
Ostatní 7317 00 60  
Ostatní 7317 00 80  
73.18 Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli    
Výrobky se závity    
Vrtule (do pražců) 7318 11 00  
Ostatní vruty do dřeva    
Z nerezavějící oceli 7318 12 10  
Ostatní 7318 12 90  
Háky se závitem a šrouby s okem 7318 13 00  
Závitořezné šrouby    
Z nerezavějící oceli 7318 14 10  
Ostatní    
Šrouby s prostorovým závitem 7318 14 91  
Ostatní 7318 14 99  
Ostatní šrouby a svorníky (maticové šrouby), též s jejich maticemi nebo podložkami    
Pro upevňování konstrukčních materiálů železničních tratí 7318 15 20  
Ostatní    
Bez hlav    
Z nerezavějící oceli 7318 15 35  
Ostatní, s pevností v tahu    
Méně než 800 MPa 7318 15 42  
800 MPa nebo více 7318 15 48  
S hlavou    
Se zářezem nebo křížovou drážkou    
Z nerezavějící oceli 7318 15 52  
Ostatní 7318 15 58  
S hlavou se šestihranným otvorem    
Z nerezavějící oceli 7318 15 62  
Ostatní 7318 15 68  
S šestihrannou hlavou    
Z nerezavějící oceli 7318 15 75  
Ostatní, s pevností v tahu    
Méně než 800 MPa 7318 15 82  
800 MPa nebo více 7318 15 88  
Ostatní 7318 15 95  
Matice    
Z nerezavějící oceli    
Nýtovací matice 7318 16 31  
Ostatní 7318 16 39  
Ostatní    
Nýtovací matice 7318 16 40  
Samojistné matice 7318 16 60  
Ostatní, s vnitřním průměrem    
Nepřesahujícím 12 mm 7318 16 92  
Převyšujícím 12 mm 7318 16 99  
Ostatní 7318 19 00  
Výrobky bez závitů    
Pružné podložky a jiné pojistné podložky 7318 21 00  
Ostatní podložky 7318 22 00  
Nýty 7318 23 00  
Příčné klíny a závlačky 7318 24 00  
Ostatní 7318 29 00  
73.19 Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání a podobné výrobky, pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Zavírací špendlíky a ostatní špendlíky 7319 40 00  
Ostatní    
Šicí, látací nebo vyšívací jehly 7319 90 10  
Ostatní 7319 90 90  
73.20 Pružiny a pružinové listy, ze železa nebo oceli    
Listové pružiny a listy pro listové pružiny    
Zpracované za tepla    
Listová pera a listy pro listová pera 7320 10 11  
Ostatní 7320 10 19  
Ostatní 7320 10 90  
Šroubové (spirálové) pružiny    
Zpracované za tepla 7320 20 20  
Ostatní    
Spirálové tlačné pružiny 7320 20 81  
Spirálové tažné pružiny 7320 20 85  
Ostatní 7320 20 89  
Ostatní    
Ploché spirálové pružiny 7320 90 10  
Diskové pružiny 7320 90 30  
Ostatní 7320 90 90  
73.21 Kamna, sporáky, krby, vařiče (včetně těch, které mají pomocné bojlery k ústřednímu vytápění), grily, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli    
Zařízení pro vaření a ohřívače talířů    
Na plynná paliva nebo jak na plyn, tak i na jiná paliva    
S troubou, včetně zařízení se samostatnou troubou 7321 11 10 (PCE)
Ostatní 7321 11 90 (PCE)
Na kapalná paliva 7321 12 00 (PCE)
Ostatní, včetně zařízení na pevná paliva 7321 19 00 (PCE)
Ostatní zařízení    
Na plynná paliva nebo jak na plyn, tak i na jiná paliva 7321 81 00 (PCE)
Na kapalná paliva 7321 82 00 (PCE)
Ostatní, včetně zařízení na pevná paliva 7321 89 00 (PCE)
Části a součásti 7321 90 00  
73.22 Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli    
Radiátory a jejich části a součásti    
Z litiny 7322 11 00  
Ostatní 7322 19 00  
Ostatní 7322 90 00  
73.23 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli    
Železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky 7323 10 00  
Ostatní    
Z litiny, nesmaltované 7323 91 00  
Z litiny, smaltované 7323 92 00  
Z nerezavějící oceli 7323 93 00  
Ze železa (jiného než litiny) nebo oceli, smaltované 7323 94 00  
Ostatní 7323 99 00  
73.24 Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli    
Výlevky, umyvadla a dřezy, z nerezavějící oceli 7324 10 00  
Vany    
Z litiny, též smaltované 7324 21 00 (PCE)
Ostatní 7324 29 00 (PCE)
Ostatní, včetně částí a součástí 7324 90 00  
73.25 Ostatní výrobky odlité ze železa nebo oceli    
Z netvárné litiny 7325 10 00  
Ostatní    
Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny 7325 91 00  
Ostatní    
Z litiny 7325 99 10  
Ostatní 7325 99 90  
73.26 Ostatní výrobky ze železa nebo oceli    
Kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované    
Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny 7326 11 00  
Ostatní    
Kované v otevřené zápustce 7326 19 10  
Ostatní 7326 19 90  
Výrobky ze železných nebo ocelových drátů 7326 20 00  
Ostatní    
Žebříky a schůdky 7326 90 30  
Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím 7326 90 40  
Bubny a cívky na kabely, hadice apod. 7326 90 50  
Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu 7326 90 60  
Ostatní výrobky ze železa nebo oceli    
Kované v otevřené zápustce 7326 90 92  
Kované v uzavřené zápustce 7326 90 94  
Slinuté 7326 90 96  
Ostatní 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.