CN8 / NC8 - 2023 73 CN8 / NC8 - 2023 - CS 75

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 74
MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ

74.01 Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď) 7401 00 00  
74.02 Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci 7402 00 00  
74.03 Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové)    
Rafinovaná měď    
Katody a části katod 7403 11 00  
Předlitky pro válcování drátu 7403 12 00  
Předvalky (sochory) 7403 13 00  
Ostatní 7403 19 00  
Slitiny mědi    
Slitiny na bázi měď-zinek (mosaz) 7403 21 00  
Slitiny na bázi měď-cín (bronz) 7403 22 00  
Ostatní slitiny mědi (jiné než předslitiny čísla 7405) 7403 29 00  
74.04 Měděný odpad a šrot    
Z rafinované mědi 7404 00 10  
Ze slitin mědi    
Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz) 7404 00 91  
Ostatní 7404 00 99  
74.05 Předslitiny mědi 7405 00 00  
74.06 Měděný prášek a šupiny (vločky)    
Prášek s nelamelární strukturou 7406 10 00  
Prášek s lamelární strukturou; šupiny (vločky) 7406 20 00  
74.07 Měděné tyče, pruty a profily    
Z rafinované mědi 7407 10 00  
Ze slitin mědi    
Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)    
Tyče a pruty 7407 21 10  
Profily 7407 21 90  
Ostatní 7407 29 00  
74.08 Měděné dráty    
Z rafinované mědi    
Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 6 mm 7408 11 00  
Ostatní    
Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 0,5 mm 7408 19 10  
Jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 0,5 mm 7408 19 90  
Ze slitin mědi    
Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz) 7408 21 00  
Ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz) 7408 22 00  
Ostatní 7408 29 00  
74.09 Měděné desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,15 mm    
Z rafinované mědi    
Ve svitcích 7409 11 00  
Ostatní 7409 19 00  
Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)    
Ve svitcích 7409 21 00  
Ostatní 7409 29 00  
Ze slitin na bázi měď-cín (bronz)    
Ve svitcích 7409 31 00  
Ostatní 7409 39 00  
Ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz) 7409 40 00  
Z ostatních slitin mědi 7409 90 00  
74.10 Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm    
Bez podložky    
Z rafinované mědi 7410 11 00  
Ze slitin mědi 7410 12 00  
Na podložce    
Z rafinované mědi 7410 21 00  
Ze slitin mědi 7410 22 00  
74.11 Měděné trouby a trubky    
Z rafinované mědi    
Rovné 7411 10 10  
Ostatní 7411 10 90  
Ze slitin mědi    
Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)    
Rovné 7411 21 10  
Ostatní 7411 21 90  
Ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz) 7411 22 00  
Ostatní 7411 29 00  
74.12 Měděné příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky)    
Z rafinované mědi 7412 10 00  
Ze slitin mědi 7412 20 00  
74.13 Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z mědi, elektricky neizolované 7413 00 00  
74.15 Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla 8305) a podobné výrobky, z mědi nebo ze železa nebo oceli s měděnými hlavami; šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, z mědi    
Hřebíky a cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky a podobné výrobky 7415 10 00  
Ostatní výrobky, bez závitu    
Podložky (včetně pružných podložek) 7415 21 00  
Ostatní 7415 29 00  
Ostatní výrobky se závitem    
Šrouby a vruty; svorníky (maticové šrouby) a matice 7415 33 00  
Ostatní 7415 39 00  
74.18 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z mědi; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z mědi    
Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky    
Přístroje na vaření nebo vytápění, používané v domácnostech, neelektrické, a jejich části a součásti, z mědi 7418 10 10  
Ostatní 7418 10 90  
Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti 7418 20 00  
74.19 Ostatní výrobky z mědi    
Lité, tvářené, ražené nebo kované, avšak dále neopracované 7419 20 00  
Ostatní    
Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina a síťovina z drátu, jehož žádný rozměr příčného průřezu nepřesahuje 6 mm; plechová mřížovina 7419 80 10  
Pružiny 7419 80 30  
Ostatní 7419 80 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.