CN8 / NC8 - 2023 74 CN8 / NC8 - 2023 - CS 76

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 75
NIKL A VĂťROBKY Z NÄšHO

75.01 NiklovĂ˝ kamĂ­nek (lech), slinutĂ˝ oxid nikelnatĂ˝ a jinĂ© meziprodukty metalurgie niklu    
NiklovĂ˝ kamĂ­nek (lech) 7501 10 00  
SlinutĂ˝ oxid nikelnatĂ˝ a jinĂ© meziprodukty metalurgie niklu 7501 20 00  
75.02 NetvářenĂ˝ (surovĂ˝) nikl    
NelegovanĂ˝ nikl 7502 10 00  
Slitiny niklu 7502 20 00  
75.03 NiklovĂ˝ odpad a šrot    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7503 00 10  
Ze slitin niklu 7503 00 90  
75.04 NiklovĂ˝ prášek a šupiny (vloÄŤky) 7504 00 00  
75.05 NiklovĂ© tyÄŤe, pruty, profily a dráty    
TyÄŤe, pruty a profily    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7505 11 00  
Ze slitin niklu 7505 12 00  
Dráty    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7505 21 00  
Ze slitin niklu 7505 22 00  
75.06 NiklovĂ© desky, plechy, pásy a fĂłlie    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7506 10 00  
Ze slitin niklu 7506 20 00  
75.07 NiklovĂ© trouby, trubky a příslušenstvĂ­ (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky)    
Trouby a trubky    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7507 11 00  
Ze slitin niklu 7507 12 00  
PříslušenstvĂ­ (fitinky) pro trouby nebo trubky 7507 20 00  
75.08 OstatnĂ­ vĂ˝robky z niklu    
Látky, mřížoviny a sĂ­ĹĄoviny, z niklovĂ©ho drátu 7508 10 00  
OstatnĂ­ 7508 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.