CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - DA 27

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 26
MALME, SLAGGER OG ASKE

26.01 Jernmalme og koncentrater deraf, herunder br√¶ndte naturlige jernsulfider    
Jernmalme og koncentrater deraf, undtagen br√¶ndte naturlige jernsulfider    
Ikke agglomereret 2601 11 00  
Agglomereret 2601 12 00  
Br√¶ndte naturlige jernsulfider 2601 20 00  
26.02 Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan p√• 20¬†v√¶gtprocent eller derover, beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen 2602 00 00  
26.03 Kobbermalm og koncentrater deraf 2603 00 00  
26.04 Nikkelmalm og koncentrater deraf 2604 00 00  
26.05 Cobaltmalm og koncentrater deraf 2605 00 00  
26.06 Aluminiummalm og koncentrater deraf 2606 00 00  
26.07 Blymalm og koncentrater deraf 2607 00 00  
26.08 Zinkmalm og koncentrater deraf 2608 00 00  
26.09 Tinmalm og koncentrater deraf 2609 00 00  
26.10 Chrommalm og koncentrater deraf 2610 00 00  
26.11 Wolframmalm og koncentrater deraf 2611 00 00  
26.12 Uran- og thoriummalm og koncentrater deraf    
Uranmalm og koncentrater deraf    
Uranmalm, herunder begblende, og koncentrater deraf, med indhold af uran p√• over 5¬†v√¶gtprocent (Euratom) 2612 10 10  
Andre varer 2612 10 90  
Thoriummalm og koncentrater deraf    
Monazit; uranothorianit og andre thoriummalme og koncentrater deraf, med indhold af thorium p√• over 20¬†v√¶gtprocent (Euratom) 2612 20 10  
Andre varer 2612 20 90  
26.13 Molybdenmalm og koncentrater deraf    
Br√¶ndt 2613 10 00  
I andre tilf√¶lde 2613 90 00  
26.14 Titanmalm og koncentrater deraf 2614 00 00  
26.15 Niobium-, tantal-, vanadium- og zirconiummalm og koncentrater deraf    
Zirconiummalm og koncentrater deraf 2615 10 00  
Andre varer 2615 90 00  
26.16 √Üdelmetalmalm og koncentrater deraf    
S√łlvmalm og koncentrater deraf 2616 10 00  
Andre varer 2616 90 00  
26.17 Andre malme og koncentrater deraf    
Antimonmalm og koncentrater deraf 2617 10 00  
Andre varer 2617 90 00  
26.18 Granulerede slagger (slaggesand) fra fremstillingen af jern og st√•l 2618 00 00  
26.19 Slagger (undtagen granulerede slagger), hammersk√¶l og andet affald fra fremstillingen af jern og st√•l    
Affald til genindvinding af jern eller mangan 2619 00 20  
Affald til genindvinding af vanadium 2619 00 95 New  
Andre varer 2619 00 97 New  
26.20 Slagger, aske og restprodukter (undtagen fra fremstillingen af jern og st√•l) indeholdende metaller, arsen eller forbindelser deraf    
Hovedsagelig indeholdende zink    
Galvaniseringsr√•sten (h√•rdzinkrester) 2620 11 00  
Andre varer 2620 19 00  
Hovedsagelig indeholdende bly    
Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra pr√¶parater til modvirkning af bankning 2620 21 00  
Andre varer 2620 29 00  
Hovedsagelig indeholdende kobber 2620 30 00  
Hovedsagelig indeholdende aluminium 2620 40 00  
Indeholdende arsen, kviks√łlv eller thallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de n√¶vnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser 2620 60 00  
I andre tilf√¶lde    
Indeholdende antimon, beryllium, cadmium, chrom eller blandinger deraf 2620 91 00  
I andre tilf√¶lde    
Hovedsagelig indeholdende nikkel 2620 99 10  
Hovedsagelig indeholdende niobium og tantal 2620 99 20  
Hovedsagelig indeholdende tin 2620 99 40  
Hovedsagelig indeholdende titan 2620 99 60  
I andre tilf√¶lde 2620 99 95  
26.21 Slagger og aske, ikke ovenfor n√¶vnt, herunder tangaske; aske og restprodukter fra forbr√¶nding af kommunalt affald    
Aske og restprodukter fra forbr√¶nding af kommunalt affald 2621 10 00  
Andre varer 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.