CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - DA 28

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 27
MINERALSKE BR√ÜNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMIN√ėSE STOFFER; MINERALSK VOKS

27.01 Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast br√¶ndsel fremstillet af stenkul    
Stenkul, ogs√• pulveriseret, men ikke agglomereret    
Anthracit 2701 11 00  
Bitumin√łst stenkul    
Kokskul 2701 12 10  
Andre varer 2701 12 90  
Andet stenkul 2701 19 00  
Stenkulsbriketter og lignende fast br√¶ndsel fremstillet af stenkul 2701 20 00  
27.02 Brunkul og brunkulsbriketter, ogs√• agglomereret, undtagen jet    
Brunkul og brunkulsbriketter, ogs√• pulveriseret, men ikke agglomereret 2702 10 00  
Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret 2702 20 00  
27.03 T√łrv og t√łrvebriketter samt t√łrvesmuld og t√łrvestr√łelse, ogs√• agglomereret 2703 00 00  
27.04 Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller t√łrv, ogs√• agglomereret; retortkul    
Koks og halvkoks af stenkul 2704 00 10  
Koks og halvkoks af brunkul 2704 00 30  
Andre varer 2704 00 90  
27.05 Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider 2705 00 00 (100)
27.06 Stenkulstj√¶re, brunkulstj√¶re, t√łrvetj√¶re og andre mineraltj√¶rer, ogs√• dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tj√¶re 2706 00 00  
27.07 Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af h√łjtemperaturtj√¶re fra stenkul; lignende produkter, for s√• vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter v√¶gt, er st√łrre end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele    
Benzol (benzen) 2707 10 00  
Toluol (toluen) 2707 20 00  
Xylol (xylener) 2707 30 00  
Naphtalen 2707 40 00  
Andre aromatiske carbonhydridblandinger, af hvilke der ved destillation efter ISO-metode 3405 (svarende til ASTM D 86) op til 250 ¬įC overdestilleres 65 rumfangsprocent og derover (herunder tab ved destillationen) 2707 50 00  
Andre varer    
Creosotolier 2707 91 00  
Andre varer    
R√•olier    
Lette r√•olier, af hvilke der ved destillation op til 200¬†¬įC overdestilleres 90¬†rumfangsprocent og derover 2707 99 11  
Andre varer 2707 99 19  
Svovlholdige topfraktioner; anthracen 2707 99 20  
Basiske produkter 2707 99 50  
Phenoler 2707 99 80  
Andre varer    
Til fremstilling af produkter henh√łrende under pos.¬†2803 2707 99 91  
I andre tilf√¶lde 2707 99 99  
27.08 Stenkulstj√¶rebeg og anden mineraltj√¶rebeg samt koks af s√•dan beg    
Stenkulstj√¶rebeg og anden mineraltj√¶rebeg 2708 10 00  
Begkoks 2708 20 00  
27.09 Jordolie og r√• olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler    
Kondensater af naturgas 2709 00 10  
Andre varer 2709 00 90  
27.10 Jordolier og olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler, undtagen r√•olie; pr√¶parater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70¬†v√¶gtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler; affaldsolier    
Jordolier og olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler (undtagen r√•olie) og pr√¶parater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70¬†v√¶gtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler, undtagen varer med indhold af biodiesel, og undtagen affaldsolier    
Lette olier og pr√¶parater deraf    
Til behandling ved en bestemt proces 2710 12 11  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27101211 2710 12 15  
Til anden anvendelse    
Specialbenzin    
Mineralsk terpentin 2710 12 21  
Andre varer 2710 12 25  
Andre varer    
Motorbenzin    
Flyverbenzin 2710 12 31  
Andre varer, med blyindhold    
Ikke over 0,013¬†g pr.¬†liter    
Med oktantal (RON) under 95 2710 12 41 (MTQ)
Med oktantal (RON) 95 og derover, men under 98 2710 12 45 (MTQ)
Med oktantal (RON) 98 og derover 2710 12 49 (MTQ)
Over 0,013 g pr. liter 2710 12 50 (MTQ)
Jetbenzin 2710 12 70  
Andre lette olier 2710 12 90  
Andre varer    
Middelsv√¶re olier    
Til behandling ved en bestemt proces 2710 19 11  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27101911 2710 19 15  
Til anden anvendelse    
Petroleum    
Jetpetroleum 2710 19 21  
Andre varer 2710 19 25  
Andre middelsv√¶re olier 2710 19 29  
Tunge olier    
Gasolier    
Til behandling ved en bestemt proces 2710 19 31  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27101931 2710 19 35  
Til anden anvendelse    
Med indhold af svovl ikke over 0,001¬†v√¶gtprocent 2710 19 43  
Med indhold af svovl over 0,001¬†v√¶gtprocent, men ikke over 0,002¬†v√¶gtprocent 2710 19 46  
Med indhold af svovl over 0,002¬†v√¶gtprocent, men ikke over 0,1¬†v√¶gtprocent 2710 19 47  
Med indhold af svovl over 0,1¬†v√¶gtprocent 2710 19 48  
Br√¶ndselsolier    
Til behandling ved en bestemt proces 2710 19 51  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27101951 2710 19 55  
Til anden anvendelse    
Med indhold af svovl ikke over 0,1¬†v√¶gtprocent 2710 19 62  
Med indhold af svovl over 0,1¬†v√¶gtprocent, men ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent 2710 19 66  
Med indhold af svovl over 0,5¬†v√¶gtprocent 2710 19 67  
Sm√łreolier og andre olier    
Til behandling ved en bestemt proces 2710 19 71  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27101971 2710 19 75  
Til anden anvendelse    
Motorolier, kompressorolier, turbineolier 2710 19 81  
Hydraulikolier 2710 19 83  
Hvide olier, paraffinum liquidum 2710 19 85  
Gearolier 2710 19 87  
Metalbearbejdningsolier, formolier, korrosionsbeskyttende olier 2710 19 91  
Elektroisolationsolier 2710 19 93  
Andre sm√łreolier og andre olier 2710 19 99  
Jordolier og olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler (undtagen r√•olie) og pr√¶parater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70¬†v√¶gtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler, med indhold af biodiesel, undtagen affaldsolier    
Gasolier    
Med indhold af svovl ikke over 0,001¬†v√¶gtprocent 2710 20 11  
Med indhold af svovl over 0,001¬†v√¶gtprocent, men ikke over 0,1¬†v√¶gtprocent 2710 20 16  
Med indhold af svovl over 0,1¬†v√¶gtprocent 2710 20 19  
Br√¶ndselsolier    
Med indhold af svovl ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent 2710 20 32  
Med indhold af svovl over 0,5¬†v√¶gtprocent 2710 20 38  
Andre olier 2710 20 90  
Affaldsolier    
Med indhold af polychlorinerede biphenyler (PCBer), polychlorinerede terphenyler (PCTer) eller polybrominerede biphenyler (PBBer) 2710 91 00  
Andre varer 2710 99 00  
27.11 Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider    
I flydende tilstand    
Naturgas 2711 11 00 (TJO)
Propan    
Propan af en renhedsgrad p√• 99 v√¶gtprocent og derover    
Til anvendelse som br√¶ndstof 2711 12 11  
Til anden anvendelse 2711 12 19  
Andre varer    
Til behandling ved en bestemt proces 2711 12 91  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27111291 2711 12 93  
Til anden anvendelse    
Af en renhedsgrad p√• over 90¬†v√¶gtprocent, men under 99¬†v√¶gtprocent 2711 12 94  
I andre tilf√¶lde 2711 12 97  
Butan    
Til behandling ved en bestemt proces 2711 13 10  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27111310 2711 13 30  
Til anden anvendelse    
Af en renhedsgrad p√• over 90¬†v√¶gtprocent men under 95¬†v√¶gtprocent 2711 13 91  
I andre tilf√¶lde 2711 13 97  
Ethylen, propylen, butylen og butadien 2711 14 00  
Andre varer 2711 19 00  
I gasformig tilstand    
Naturgas 2711 21 00 (TJO)
Andre varer 2711 29 00  
27.12 Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, t√łrvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller p√• anden m√•de, ogs√• farvet    
Vaselin    
R√• varer 2712 10 10  
Andre varer 2712 10 90  
Paraffinvoks med indhold af olie p√• under 0,75¬†v√¶gtprocent    
Syntetisk paraffinvoks med en molekylev√¶gt p√• 460 og derover, men ikke over 1560 2712 20 10  
I andre tilf√¶lde 2712 20 90  
Andre varer    
Ozokerit, montanvoks og t√łrvevoks (naturlige produkter)    
R√• varer 2712 90 11  
Andre varer 2712 90 19  
Andre varer    
R√• varer    
Til behandling ved en bestemt proces 2712 90 31  
Til kemisk omdannelse ved andre processer end n√¶vnt i underpos.¬†27129031 2712 90 33  
Til anden anvendelse 2712 90 39  
Andre varer    
Blandinger af 1-alkener, med indhold p√• 80¬†v√¶gtprocent og derover af 1-alkener med k√¶del√¶ngde p√• 24¬†kulstofatomer og derover, men ikke over 28¬†kulstofatomer 2712 90 91  
Andre varer 2712 90 99  
27.13 Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler    
Jordoliekoks    
Ikke br√¶ndt 2713 11 00  
Br√¶ndt 2713 12 00  
Kunstig asfaltbitumen 2713 20 00  
Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidr√łrende fra bitumin√łse mineraler    
Til fremstilling af produkter henh√łrende under pos.¬†2803 2713 90 10  
I andre tilf√¶lde 2713 90 90  
27.14 Bitumen og asfalt, naturlig; bitumin√łs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten    
Bitumin√łs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand 2714 10 00  
Andre varer 2714 90 00  
27.15 Bitumin√łse blandinger p√• basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltj√¶re eller mineraltj√¶rebeg (fx asfaltmastixs og ¬Ľcut backs¬ę) 2715 00 00  
27.16 Elektrisk energi 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.