CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - DA 31

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 30
FARMACEUTISKE PRODUKTER

30.01 Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede, ogsĂĄ pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organo-terapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet    
Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter    
Fra mennesker 3001 20 10  
I andre tilfælde 3001 20 90  
Andre varer    
Fra mennesker 3001 90 20  
I andre tilfælde    
Heparin og salte deraf 3001 90 91  
Andre varer 3001 90 98  
30.02 Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera, andre blodbestanddele og immunologiske produkter, ogsĂĄ modificerede eller fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter; cellekulturer, ogsĂĄ modificerede    
Antisera, andre blodbestanddele og immunologiske produkter, ogsĂĄ modificerede eller fremstillet ved bioteknologiske processer    
Antisera og andre blodbestanddele 3002 12 00  
Immunologiske produkter, ublandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg 3002 13 00  
Immunologiske produkter, blandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg 3002 14 00  
Immunologiske produkter, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg 3002 15 00  
Vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter    
Vacciner til mennesker    
Vacciner mod sarsrelaterede coronavira (sars-CoV-arter) 3002 41 10 (PCE)
Andre varer 3002 41 90  
Vacciner til veterinær brug 3002 42 00  
Andre varer 3002 49 00  
Cellekulturer, ogsĂĄ modificerede    
Celleterapiprodukter 3002 51 00  
Andre varer 3002 59 00  
Andre varer    
Menneskeblod 3002 90 10  
Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug 3002 90 30  
30.03 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestĂĄende af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg    
Med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf 3003 10 00  
Andre varer, med indhold af antibiotika 3003 20 00  
Andre varer, med indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos. 2937    
Med indhold af insulin 3003 31 00  
I andre tilfælde 3003 39 00  
Andre varer, med indhold af alkaloider eller derivater deraf    
Med indhold af ephedrin eller salte deraf 3003 41 00  
Med indhold af pseudoephedrin (INN) eller salte deraf 3003 42 00  
Med indhold af norephedrin eller salte deraf 3003 43 00  
Andre varer 3003 49 00  
Andre varer, indeholdende aktive stoffer mod malaria beskrevet i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel 3003 60 00  
I andre tilfælde 3003 90 00  
30.04 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestĂĄende af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand (herunder sĂĄdanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg    
Med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf 3004 10 00  
Andre varer, med indhold af antibiotika 3004 20 00  
Andre varer, med indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos. 2937    
Med indhold af insulin 3004 31 00  
Med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater eller strukturelle analogstoffer deraf 3004 32 00  
Andre varer 3004 39 00  
Andre varer, med indhold af alkaloider eller derivater deraf    
Med indhold af ephedrin eller salte deraf 3004 41 00  
Med indhold af pseudoephedrin (INN) eller salte deraf 3004 42 00  
Med indhold af norephedrin eller salte deraf 3004 43 00  
Andre varer 3004 49 00  
Andre varer, med indhold af vitaminer eller andre varer henhørende under pos. 2936 3004 50 00  
Andre varer, indeholdende aktive stoffer mod malaria beskrevet i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel 3004 60 00  
Andre varer 3004 90 00  
30.05 Vat, bind og lignende varer (fx bandager, hæfteplastre, omslag), imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse    
Hæfteplastre og andre varer med klæbelag 3005 10 00  
Andre varer    
Vat samt varer deraf 3005 90 10  
Andre varer    
Af tekstilmaterialer    
Gaze samt varer deraf 3005 90 31  
Andre varer 3005 90 50  
I andre tilfælde 3005 90 99  
30.06 Farmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel    
Steril catgut, lignende sterile suturmaterialer (herunder steril resorberbar kirurgisk og dental trĂĄd), samt steril vævslim til sĂĄrlukning efter kirurgiske indgreb; sterile laminaria; sterile resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug; sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, ogsĂĄ resorberbare    
Steril catgut 3006 10 10  
Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, ogsĂĄ resorberbare 3006 10 30  
Andre varer 3006 10 90  
Kontrastmidler til røntgenundersøgelser; diagnostiske reagensmidler til ind- eller udvortes brug 3006 30 00  
Dentalcement og andre tandfyldningsmidler; cement til sammensætning af knoglebrud 3006 40 00  
Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr 3006 50 00  
Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet pĂĄ basis af hormoner, andre produkter henhørende under pos. 2937 eller sæddræbende midler 3006 60 00  
Gelpræparater til brug ved behandling af mennesker eller dyr som smøremiddel til kropsdele ved kirurgiske indgreb eller fysiske undersøgelser eller som kontakt mellem kropsdele og medicinske instrumenter 3006 70 00  
Andre varer    
Artikler, der er identificerbare til stomipleje 3006 91 00  
Farmaceutiske produkter i form af affald 3006 92 00  
Forsøgssæt til placebo- og blindforsøg (eller dobbeltblindforsøg) til brug ved et anerkendt klinisk forsøg, i doseret stand 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.