CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - DA 37

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 36
KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER

36.01 Krudt 3601 00 00  
36.02 Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt 3602 00 00  
36.03 Tændsnore; detonationslunter; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer    
Tændsnore 3603 10 00  
Detonationslunter 3603 20 00  
Fænghætter 3603 30 00  
Sprængkapsler 3603 40 00  
Tændsatser 3603 50 00  
Elektriske detonatorer 3603 60 00  
36.04 Fyrværkeriartikler, signalraketter, tĂĄgesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler    
Fyrværkeriartikler 3604 10 00  
Andre varer 3604 90 00  
36.05 Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604 3605 00 00  
36.06 Ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form; varer af brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel    
Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med et rumindhold pĂĄ 300 cmÂł eller derunder 3606 10 00  
Andre varer    
Ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form 3606 90 10  
Andre varer 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.