CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - DA 38

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 37
FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER

37.01 Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, ogsĂĄ i kassetter    
Til røntgenstråler 3701 10 00 (MTK)
Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) 3701 20 00 (PCE)
Andre plader og film, med mindst en sidelængde over 255 mm 3701 30 00 (MTK)
Andre varer    
Til farveoptagelser (polykromatiske) 3701 91 00  
I andre tilfælde 3701 99 00  
37.02 Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede    
Til røntgenstråler 3702 10 00 (MTK)
Andre film, ikke perforerede, af bredde 105 mm og derunder    
Til farveoptagelser (polykromatiske)    
Farvenegativfilm - af bredde 75 mm og derover, men ikke over 105 mm, og - af længde 100 m og derover,bestemt til fremstilling af instant picture-film 3702 31 91 (MTR)
I andre tilfælde 3702 31 97 (MTR)
Andre, med sølvhalogenemulsion    
Af bredde 35 mm og derunder    
Mikrofilm; film til grafisk brug 3702 32 10  
Andre varer 3702 32 20  
Af bredde over 35 mm 3702 32 85  
Andre varer 3702 39 00  
Andre film, ikke perforerede, af bredde over 105 mm    
Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, til farveoptagelser (polykromatiske) 3702 41 00 (MTK)
Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, undtagen til farveoptagelser 3702 42 00 (MTK)
Af bredde over 610 mm og af længde ikke over 200 m 3702 43 00 (MTK)
Af bredde over 105 mm, men ikke over 610 mm 3702 44 00 (MTK)
Andre film til farveoptagelser (polykromatiske)    
Af bredde ikke over 16 mm 3702 52 00  
Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m, til lysbilleder 3702 53 00 (PCE)
Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m, undtagen til lysbilleder 3702 54 00 (PCE)
Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde over 30 m 3702 55 00 (MTR)
Af bredde over 35 mm 3702 56 00  
Andre varer    
Af bredde ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m    
Mikrofilm; film til grafisk brug 3702 96 10  
Andre varer 3702 96 90 (PCE)
Af bredde ikke over 35 mm og af længde over 30 m    
Mikrofilm; film til grafisk brug 3702 97 10  
Andre varer 3702 97 90 (MTR)
Af bredde over 35 mm 3702 98 00  
37.03 Lysfølsomt fotografisk papir, pap og tekstilstof, ikke eksponeret    
I ruller af bredde over 610 mm 3703 10 00  
Andre varer, til farveoptagelser (polykromatiske) 3703 20 00  
Andre varer 3703 90 00  
37.04 Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte    
Plader og film 3704 00 10  
Andre varer 3704 00 90  
37.05 Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte    
Til reproduktion ved offset 3705 00 10  
Andre varer 3705 00 90  
37.06 Kinematografiske film, med eller uden lydspor eller bestĂĄende alene af lydspor, eksponerede og fremkaldte    
Af bredde 35 mm eller derover    
BestĂĄende alene af lydspor; negative film; mellempositive film 3706 10 20 (MTR)
Andre positive film 3706 10 99 (MTR)
I andre tilfælde    
BestĂĄende alene af lydspor; negative film; mellempositive film; filmjournaler 3706 90 52 (MTR)
Andre positive film, af bredde    
Under 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10 mm og derover 3706 90 99 (MTR)
37.07 Kemiske præparater til fotografisk brug (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater); ublandede produkter til fotografisk brug, i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse    
Lysfølsomme emulsioner 3707 10 00  
Andre varer    
Fremkaldere og fiksersalte 3707 90 20  
Andre varer 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.