CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - DA 40

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 39
PLAST OG VARER DERAF

I. I UBEARBEJDET FORM    
39.01 Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form    
Polyethylen med densitet under 0,94    
Line√¶rt polyethylen 3901 10 10  
Andre varer 3901 10 90  
Polyethylen med densitet 0,94 eller derover    
Polyethylen, i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel, med densitet 0,958 og derover ved 23¬†¬įC og med indhold af: - aluminium p√• 50¬†mg/kg og derunder - calcium p√• 2¬†mg/kg og derunder - krom p√• 2¬†mg/kg og derunder - jern p√• 2¬†mg/kg og derunder - nikkel p√• 2¬†mg/kg og derunder - titan p√• 2¬†mg/kg og derunder - vanadium p√• 8¬†mg/kg og derunderbestemt til fremstilling af chlorsulfoneret polyethylen 3901 20 10  
I andre tilf√¶lde 3901 20 90  
Copolymerer af ethylen og vinylacetat 3901 30 00  
Copolymerer af ethylen-alpha-olefin med densitet under 0,94 3901 40 00  
Andre varer    
Ionomer harpiks best√•ende af et salt af et terpolymer af ethylen, isobutylacrylate og metacrylsyre; A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren p√• 35¬†v√¶gtprocent og derunder, i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel 3901 90 30  
Andre varer 3901 90 80  
39.02 Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form    
Polypropylen 3902 10 00  
Polyisobutylen 3902 20 00  
Copolymerer af propylen 3902 30 00  
Andre varer    
A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren p√• 35¬†v√¶gtprocent og derunder, i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel 3902 90 10  
Polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen p√• 10¬†v√¶gtprocent og derunder, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen p√• 10¬†v√¶gtprocent og derunder og/eller af polypropylen p√• 25¬†v√¶gtprocent og derunder, i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel 3902 90 20  
Andre varer 3902 90 90  
39.03 Polymerer af styren, i ubearbejdet form    
Polystyren    
Ekspanderbart 3903 11 00  
I andre tilf√¶lde 3903 19 00  
Copolymerer af styren og acrylonitril (SAN) 3903 20 00  
Copolymerer af acrylonitril og butadienstyren (ABS) 3903 30 00  
Andre varer    
Copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acetyltal p√• 175 og derover 3903 90 10  
Bromineret polystyren med indhold af brom p√• 58¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 71¬†v√¶gtprocent, i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel 3903 90 20  
Andre varer 3903 90 90  
39.04 Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form    
Poly(vinylchlorid), ikke blandet med andre stoffer 3904 10 00  
Andet poly(vinylchlorid)    
Ikke bl√łdgjort 3904 21 00  
Bl√łdgjort 3904 22 00  
Copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat 3904 30 00  
Andre copolymerer af vinylchlorid 3904 40 00  
Polymerer af vinylidenchlorid    
Copolymerer af vinylidenchlorid og acrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter p√• 4¬†mikrometer og derover, men ikke over 20¬†mikrometer 3904 50 10  
Andre varer 3904 50 90  
Fluorholdige polymerer    
Polytetrafluorethylen 3904 61 00  
Andre varer    
Poly(vinylfluorid), i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel 3904 69 10  
Fluorelastomerer FKM 3904 69 20  
Andre varer 3904 69 80  
Andre varer 3904 90 00  
39.05 Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form    
Poly(vinylacetat)    
I vandig dispersion 3905 12 00  
I andre tilf√¶lde 3905 19 00  
Copolymerer af vinylacetat    
I vandig dispersion 3905 21 00  
I andre tilf√¶lde 3905 29 00  
Poly(vinylalkohol), ogs√• med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper 3905 30 00  
Andre varer    
Copolymerer 3905 91 00  
Andre varer    
Poly(vinylformal), i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel, med en molekylev√¶gt p√• 10000 og derover, men ikke over 40000, og med indhold af: - acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, p√• 9,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 13¬†v√¶gtprocent og - hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, p√• 5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 6,5¬†v√¶gtprocent 3905 99 10  
Andre varer 3905 99 90  
39.06 Polymerer af acryl, i ubearbejdet form    
Poly(methylmetacrylat) 3906 10 00  
Andre varer    
Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid] 3906 90 10  
Copolymerer af 2-diisopropylaminoethylmetacrylat og decylmetacrylat, i form af en opl√łsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af copolymer p√• 55¬†v√¶gtprocent og derover 3906 90 20  
Copolymerer af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med indhold af 2-ethylhexylacrylat p√• 10¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 11¬†v√¶gtprocent 3906 90 30  
Copolymerer af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadienacrylonitril (NBR) 3906 90 40  
Polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmetacrylate og sm√• m√¶ngder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver 3906 90 50  
Copolymerer af methylacrylate, ethylen og en monomer, der indeholder en endel√łs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover af methylacrylat, ogs√• blandet med siliciumdioxid 3906 90 60  
Andre varer 3906 90 90  
39.07 Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form    
Polyacetaler 3907 10 00  
Andre polyethere    
Bis(polyoxyethylen) methylphosphonat 3907 21 00  
Andre varer    
Polyetheralkoholer    
Polyethylenglycoler 3907 29 11  
Andre varer 3907 29 20  
Andre varer    
Copolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid 3907 29 91  
Andre varer 3907 29 99  
Epoxyharpikser 3907 30 00  
Polycarbonater 3907 40 00  
Alkydharpikser 3907 50 00  
Poly(ethylenterephthalat)    
Med et viskositetsindeks p√• 78 ml/g eller derover 3907 61 00  
I andre tilf√¶lde 3907 69 00  
Poly(m√¶lkesyre) 3907 70 00  
Andre polyestere    
Um√¶ttede    
Flydende 3907 91 10  
I andre tilf√¶lde 3907 91 90  
I andre tilf√¶lde    
Termoplastiske flydende krystalcopolymerer af aromatisk polyester 3907 99 05  
Poly(ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat) 3907 99 10  
Andre varer 3907 99 80  
39.08 Polyamider, i ubearbejdet form    
Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 3908 10 00  
Andre varer 3908 90 00  
39.09 Aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form    
Carbamidplast, tiocarbamidplast 3909 10 00  
Melaminplast 3909 20 00  
Anden aminoplast    
Poly(methylenphenylisocyanat) (r√• MDI, polymerisk MDI) 3909 31 00  
Andre varer 3909 39 00  
Phenolplast 3909 40 00  
Polyurethaner    
Polyurethan af 2,2‚Ä≤-(tert-butylimino)diethanol og 4,4‚Ä≤-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opl√łsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover 3909 50 10  
Andre varer 3909 50 90  
39.10 Siliconer, i ubearbejdet form 3910 00 00  
39.11 Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter som n√¶vnt i bestemmelse¬†3 til dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form    
Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener 3911 10 00  
Poly(1,3-phenylen methylphosphonat) 3911 20 00  
Andre varer    
Kondensationsprodukter eller intermolekyl√¶rt omlejrede polymerisationsprodukter, ogs√• kemisk modificerede    
Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen), i former som n√¶vnt i bestemmelse¬†6¬†b) til dette kapitel 3911 90 11  
Poly(thio-1,4-phenylen) 3911 90 13  
Andre varer 3911 90 19  
Andre varer    
Copolymerer af p-cresol og divinylbenzen, i form af opl√łsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover; hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alfa-methylstyren 3911 90 92  
Andre varer 3911 90 99  
39.12 Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form    
Celluloseacetater    
Ikke bl√łdgjorte 3912 11 00  
Bl√łdgjorte 3912 12 00  
Cellulosenitrater (herunder collodium)    
Ikke bl√łdgjorte    
Collodium og celloidin 3912 20 11  
Andre varer 3912 20 19  
Bl√łdgjorte 3912 20 90  
Celluloseethere    
Carboxymethylcellulose og salte deraf 3912 31 00  
Andre varer    
Hydroxypropylcellulose 3912 39 20  
Andre varer 3912 39 85  
Andre varer    
Celluloseestere 3912 90 10  
Andre varer 3912 90 90  
39.13 Naturlige polymerer (fx alginsyre) og modificerede naturlige polymerer (fx h√¶rdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi), ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form    
Alginsyre samt salte og estere deraf 3913 10 00  
Andre varer 3913 90 00  
39.14 Ionbyttere p√• basis af polymerer henh√łrende under pos.¬†3901-3913, i ubearbejdet form 3914 00 00  
II. AFFALD, AFKLIP OG SKROT; HALVFABRIKATA; FORARBEJDEDE VARER    
39.15 Affald, afklip og skrot, af plast    
Af polymerer af ethylen 3915 10 00  
Af polymerer af styren 3915 20 00  
Af polymerer af vinylchlorid 3915 30 00  
Af anden plast    
Af polymerer af propylen 3915 90 11  
I andre tilf√¶lde 3915 90 80  
39.16 Monofilamenter, hvis st√łrste tv√¶rm√•l overstiger 1¬†mm, st√¶nger og profiler, ogs√• overfladebehandlede, men ikke p√• anden m√•de bearbejdet, af plast    
Af polymerer af ethylen 3916 10 00  
Af polymerer af vinylchlorid 3916 20 00  
Af anden plast    
Af kondensationsprodukter eller intermolekyl√¶rt omlejrede polymerisationsprodukter, ogs√• kemisk modificerede 3916 90 10  
Af additionspolymerisationsprodukter 3916 90 50  
I andre tilf√¶lde 3916 90 90  
39.17 R√łr og slanger samt fittings dertil (fx muffer, r√łrkn√¶, forbindelsesstykker), af plast    
Kunsttarme af h√¶rdede proteiner eller celluloseplast    
Af h√¶rdede proteiner 3917 10 10  
Af celluloseplast 3917 10 90  
Stive r√łr og slanger    
Af polymerer af ethylen    
S√łml√łse og af en l√¶ngde, der overstiger det st√łrste tv√¶rm√•l, ogs√• overfladebehandlet, men ikke p√• anden m√•de bearbejdet 3917 21 10  
I andre tilf√¶lde 3917 21 90  
Af polymerer af propylen    
S√łml√łse og af en l√¶ngde, der overstiger det st√łrste tv√¶rm√•l, ogs√• overfladebehandlet, men ikke p√• anden m√•de bearbejdet 3917 22 10  
I andre tilf√¶lde 3917 22 90  
Af polymerer af vinylchlorid    
S√łml√łse og af en l√¶ngde, der overstiger det st√łrste tv√¶rm√•l, ogs√• overfladebehandlet, men ikke p√• anden m√•de bearbejdet 3917 23 10  
I andre tilf√¶lde 3917 23 90  
Af anden plast 3917 29 00  
Andre r√łr og slanger    
B√łjelige r√łr og slanger med et spr√¶ngningstryk p√• mindst 27,6¬†MPa 3917 31 00  
Andre varer, ikke forst√¶rkede eller p√• anden m√•de i forbindelse med andre materialer, uden fittings 3917 32 00  
Andre varer, ikke forst√¶rkede eller p√• anden m√•de i forbindelse med andre materialer, med fittings 3917 33 00  
Andre varer 3917 39 00  
Fittings 3917 40 00  
39.18 Gulvbel√¶gningsmaterialer af plast, ogs√• selvkl√¶bende, i ruller eller som fliser; v√¶g- eller loftsbekl√¶dning af plast som defineret i bestemmelse¬†9 til dette kapitel    
Af polymerer af vinylchlorid    
Fremstillet af st√łttemateriale, impr√¶gneret, overtrukket eller lamineret med poly(vinylchlorid) 3918 10 10 (MTK)
I andre tilfælde 3918 10 90 (MTK)
Af anden plast 3918 90 00 (MTK)
39.19 Plader, ark, film, folier, b√•nd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvkl√¶bende, ogs√• i ruller    
I ruller af bredde ikke over 20¬†cm    
Strimler med kl√¶bemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi    
Af poly(vinylchlorid) eller af polyethylen 3919 10 12  
Af polypropylen 3919 10 15  
I andre tilf√¶lde 3919 10 19  
Andre varer 3919 10 80  
I andre tilf√¶lde    
Selvkl√¶bende cirkul√¶re svampe til polering af den art, der anvendes ved fremstilling af halvlederwafers 3919 90 20  
Andre varer 3919 90 80  
39.20 Andre plader, ark, film, folier, b√•nd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forst√¶rket, lamineret eller p√• lignende m√•de i forbindelse med andre materialer    
Af polymerer af ethylen    
Af tykkelse ikke over 0,125¬†mm    
Af polyethylen med densitet    
Under 0,94    
Polyethylenfolier af tykkelse 20¬†mikrometer og derover, men ikke over 40¬†mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsl√łb 3920 10 23  
Str√¶kfolier, uden p√•tryk 3920 10 24  
Andre varer 3920 10 25  
0,94 og derover 3920 10 28  
I andre tilf√¶lde 3920 10 40  
Af tykkelse over 0,125¬†mm    
Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenh√¶ngende fintforgrenede polyethylenfibre, ogs√• med tils√¶tning af ikke over 15¬†v√¶gtprocent cellulosefibre, med vandopl√łst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel 3920 10 81  
Andre varer 3920 10 89  
Af polymerer af propylen    
Af tykkelse ikke over 0,10¬†mm    
Biaxialt orienteret 3920 20 21  
I andre tilf√¶lde 3920 20 29  
Af tykkelse over 0,10¬†mm 3920 20 80  
Af polymerer af styren 3920 30 00  
Af polymerer af vinylchlorid    
Med indhold af bl√łdg√łringsmidler p√• 6¬†v√¶gtprocent eller derover    
Af tykkelse ikke over 1¬†mm 3920 43 10  
Af tykkelse over 1¬†mm 3920 43 90  
I andre tilf√¶lde    
Af tykkelse ikke over 1¬†mm 3920 49 10  
Af tykkelse over 1¬†mm 3920 49 90  
Af polymerer af acryl    
Af poly(methylmetacrylat) 3920 51 00  
I andre tilf√¶lde    
Copolymerer af acrylsyreestere og metacrylsyreestere, i form af folie, af tykkelse 150¬†mikrometer og derunder 3920 59 10  
Andre varer 3920 59 90  
Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere    
Af polycarbonater 3920 61 00  
Af poly(ethylenterephthalat)    
Af tykkelse 0,35¬†mm og derunder    
Folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 72¬†mikrometer og derover, men ikke over 79¬†mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter; folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 100¬†mikrometer og derover, men ikke over 150¬†mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-h√łjtryksplader 3920 62 12  
Andre varer 3920 62 19  
Af tykkelse over 0,35¬†mm 3920 62 90  
Af um√¶ttede polyestere 3920 63 00  
Af andre polyestere 3920 69 00  
Af cellulose eller kemiske derivater deraf    
Af regenereret cellulose 3920 71 00  
Af celluloseacetat    
Folier i ruller eller b√•nd, til fotografiske eller kinematografiske film 3920 73 10  
Andre varer 3920 73 80  
Af andre cellulosederivater    
Af vulcanfiber 3920 79 10  
I andre tilf√¶lde 3920 79 90  
Af anden plast    
Af poly(vinylbutyral) 3920 91 00  
Af polyamider 3920 92 00  
Af aminoplast 3920 93 00  
Af phenolplast 3920 94 00  
Af anden plast    
Af kondensationsprodukter eller intermolekyl√¶rt omlejrede polymerisationsprodukter, ogs√• kemisk modificerede    
Folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller belagt med plast 3920 99 21  
Andre varer 3920 99 28  
Af additionspolymerisationsprodukter    
Folier af poly(vinylfluorid); biaksialt orienterede folier af poly(vinylalkohol), af tykkelse ikke over 1¬†mm, med indhold af poly(vinylalkohol) p√• 97¬†v√¶gtprocent og derover, uden bel√¶gning 3920 99 52  
Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i chlor-alkali elektrolytiske celler 3920 99 53  
Andre varer 3920 99 59  
I andre tilf√¶lde 3920 99 90  
39.21 Andre plader, ark, film, folier, b√•nd og strimler, af plast    
Celleplast    
Af polymerer af styren 3921 11 00  
Af polymerer af vinylchlorid 3921 12 00  
Af polyurethaner    
Af b√łjeligt skumplast 3921 13 10  
I andre tilf√¶lde 3921 13 90  
Af regenereret cellulose 3921 14 00  
Af anden plast 3921 19 00  
Andre varer    
Af kondensationsprodukter eller intermolekyl√¶rt omlejrede polymerisationsprodukter, ogs√• kemisk modificerede    
Af polyester 3921 90 10  
Af phenolplast 3921 90 30  
Af aminoplast    
Laminerede    
Fremstillet under h√łjt tryk, med dekorativt d√¶klag p√• en eller begge sider 3921 90 41  
I andre tilf√¶lde 3921 90 43  
Andre varer 3921 90 49  
Af anden plast 3921 90 55  
Af additionspolymerisationsprodukter 3921 90 60  
I andre tilf√¶lde 3921 90 90  
39.22 Badekar, brusekar, k√łkkenvaske, h√•ndvaske, bideter, klosetter samt s√¶der og l√•g dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast    
Badekar, brusekar, k√łkkenvaske og h√•ndvaske 3922 10 00  
S√¶der og l√•g til klosetter 3922 20 00  
Andre varer 3922 90 00  
39.23 Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, l√•g, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast    
√Üsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande    
√Üsker, kasser, tremmekasser og lignende emballeringsgenstande af plast, som er specielt udformet eller indrettet til emballering og transport af halvlederwafers, masker eller retikler 3923 10 10  
Andre varer 3923 10 90  
S√¶kke og poser (herunder kr√¶mmerhuse)    
Af polymerer af ethylen 3923 21 00  
Af anden plast    
Af poly(vinylchlorid) 3923 29 10  
Af anden plast 3923 29 90  
Balloner, flasker, kolber og lignende varer    
Med rumindhold 2 liter og derunder 3923 30 10 (PCE)
Med rumindhold over 2 liter 3923 30 90 (PCE)
Spoler, bobiner og lignende varer    
Filmspoler og spoler til lydb√•nd og lign. henh√łrende under pos.¬†8523 3923 40 10  
Andre varer 3923 40 90  
Propper, l√•g, kapsler og andre lukkeanordninger    
Kapsler 3923 50 10  
Andre varer 3923 50 90  
Andre varer 3923 90 00  
39.24 Bordservice, k√łkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast    
Bordservice og k√łkkenartikler 3924 10 00  
Andre varer 3924 90 00  
39.25 Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet    
Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold p√• over 300¬†liter 3925 10 00  
D√łre, vinduer og rammer dertil, samt d√łrt√¶rskler 3925 20 00 (PCE)
Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele dertil 3925 30 00  
Andre varer    
Beslag og tilbeh√łr bestemt til permanent fastg√łrelse i eller p√• d√łre, vinduer, trapper, mure eller andre bygningsdele 3925 90 10  
Kabelbakker og kabelpaneler til elektriske ledninger 3925 90 20  
Andre varer 3925 90 80  
39.26 Andre varer af plast samt varer af andre materialer henh√łrende under pos.¬†3901-3914    
Kontor- og skoleartikler 3926 10 00  
Bekl√¶dningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbeh√łr dertil 3926 20 00  
Beslag og tilbeh√łr til m√łbler, vognmagerarbejder og lign. 3926 30 00  
Statuetter og andre dekorationsgenstande 3926 40 00  
Andre varer    
Spande og lignende varer, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafl√łb (opsamling af slam mv.) 3926 90 50  
Ansigtsskærme/visirer 3926 90 60 (PCE)
Andre varer 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.