CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - DA 87

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 86
LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANEOG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART

86.01 Lokomotiver, elektriske, til lednings- eller akkumulatordrift    
Til ledningsdrift 8601 10 00 (PCE)
Til akkumulatordrift 8601 20 00 (PCE)
86.02 Andre lokomotiver; tendere    
Diesel-elektriske lokomotiver 8602 10 00  
Andre varer 8602 90 00  
86.03 Selvk√łrende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†8604    
Til ledningsdrift 8603 10 00 (PCE)
I andre tilfælde 8603 90 00 (PCE)
86.04 Arbejds- eller servicevogne, ogs√• selvk√łrende (fx v√¶rkstedsvogne, kranvogne, ballaststampemaskiner, trackliners og afpr√łvningsvogne), til jernbaner og sporveje 8604 00 00 (PCE)
86.05 Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvk√łrende; bagagevogne, postvogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne henh√łrende under pos.¬†8604), ikke selvk√łrende 8605 00 00 (PCE)
86.06 Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvk√łrende    
Tankvogne, cisternevogne og lign. 8606 10 00 (PCE)
Vogne til automatisk t√łmning, undtagen vogne henh√łrende under underpos.¬†860610 8606 30 00 (PCE)
Andre varer    
Overd√¶kkede og lukkede    
Specielt udformet til transport af h√łjradioaktive stoffer (Euratom) 8606 91 10 (PCE)
I andre tilfælde 8606 91 80 (PCE)
√Öbne, med ikke-aftagelige sider af h√łjde over 60¬†cm 8606 92 00 (PCE)
I andre tilfælde 8606 99 00 (PCE)
86.07 Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel    
Bogier, bisselbogier, aksler og hjul samt dele dertil    
Bogier og bisselbogier til fremdrift 8607 11 00  
Andre bogier og bisselbogier 8607 12 00  
Andre varer, herunder dele    
Aksler, ogs√• monterede; hjul og dele dertil 8607 19 10  
Dele til bogier, bisselbogier og lign. 8607 19 90  
Bremser og dele dertil    
Trykluftbremser og dele dertil    
Af st√łbejern eller af st√łbest√•l 8607 21 10  
I andre tilf√¶lde 8607 21 90  
Andre varer 8607 29 00  
Tr√¶kkroge og andet sammenkoblingsudstyr, puffere, samt dele dertil 8607 30 00  
Andre varer    
Til lokomotiver    
Aksellejer og dele dertil 8607 91 10  
Andre varer 8607 91 90  
I andre tilf√¶lde    
Aksellejer og dele dertil 8607 99 10  
Andre dele 8607 99 80  
86.08 Station√¶rt jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsomr√•der, havne eller lufthavne; dele dertil 8608 00 00  
86.09 Godsbeholdere (containere), ogs√• til v√¶sker og gasser, specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer    
Med blyafskærmning til beskyttelse mod stråling, til transport af radioaktive stoffer (Euratom) 8609 00 10 (PCE)
I andre tilfælde 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.