CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - DA 88

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 87
KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

87.01 Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709)    
Enakslede traktorer 8701 10 00 (PCE)
Traktorer (motorforvogne) til sættevogne    
Kun med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)    
Nye 8701 21 10 (PCE)
Brugte 8701 21 90 (PCE)
Med bÃ¥de forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift    
Nye 8701 22 10 (PCE)
Brugte 8701 22 90 (PCE)
Med bÃ¥de forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift    
Nye 8701 23 10 (PCE)
Brugte 8701 23 90 (PCE)
Kun med elektrisk motor til fremdrift    
Nye 8701 24 10 (PCE)
Brugte 8701 24 90 (PCE)
I andre tilfælde 8701 29 00 (PCE)
Traktorer på larvebånd 8701 30 00 (PCE)
Andre traktorer, med motoreffekt    
Ikke over 18 kW    
Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul 8701 91 10 (PCE)
Andre traktorer 8701 91 90 (PCE)
Over 18 kW, men ikke over 37 kW    
Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul 8701 92 10 (PCE)
Andre traktorer 8701 92 90 (PCE)
Over 37 kW, men ikke over 75 kW    
Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul 8701 93 10 (PCE)
Andre traktorer 8701 93 90 (PCE)
Over 75 kW, men ikke over 130 kW    
Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul 8701 94 10 (PCE)
Andre traktorer 8701 94 90 (PCE)
Over 130 kW    
Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul 8701 95 10 (PCE)
Andre traktorer 8701 95 90 (PCE)
87.02 Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)    
Kun med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)    
Med slagvolumen over 2500 cm³    
Nye 8702 10 11 (PCE)
Brugte 8702 10 19 (PCE)
Med slagvolumen 2500 cm³ og derunder    
Nye 8702 10 91 (PCE)
Brugte 8702 10 99 (PCE)
Med bÃ¥de forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift    
Med slagvolumen over 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
Med slagvolumen 2500 cm³ og derunder 8702 20 90 (PCE)
Med bÃ¥de forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift    
Med slagvolumen over 2800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
Med slagvolumen 2800 cm³ og derunder 8702 30 90 (PCE)
Kun med elektrisk motor til fremdrift 8702 40 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel    
Med slagvolumen over 2800 cm³    
Nye 8702 90 11 (PCE)
Brugte 8702 90 19 (PCE)
Med slagvolumen 2800 cm³ og derunder    
Nye 8702 90 31 (PCE)
Brugte 8702 90 39 (PCE)
Med anden motor 8702 90 90 (PCE)
87.03 Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler    
Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel pÃ¥ sne; motorkøretøjer specielt konstrueret til persontransport pÃ¥ golfbaner og lignende motorkøretøjer    
Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), eller forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel 8703 10 11 (PCE)
Andre varer 8703 10 18 (PCE)
Andre køretøjer, kun med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel    
Med slagvolumen 1000 cm³ og derunder    
Nye 8703 21 10 (PCE)
Brugte 8703 21 90 (PCE)
Med slagvolumen over 1000 cm³, men ikke over 1500 cm³    
Nye 8703 22 10 (PCE)
Brugte 8703 22 90 (PCE)
Med slagvolumen over 1500 cm³, men ikke over 3000 cm³    
Nye    
Indrettet til beboelse eller camping 8703 23 11 (PCE)
I andre tilfælde 8703 23 19 (PCE)
Brugte 8703 23 90 (PCE)
Med slagvolumen over 3000 cm³    
Nye 8703 24 10 (PCE)
Brugte 8703 24 90 (PCE)
Andre køretøjer, kun med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)    
Med slagvolumen 1500 cm³ og derunder    
Nye 8703 31 10 (PCE)
Brugte 8703 31 90 (PCE)
Med slagvolumen over 1500 cm³, men ikke over 2500 cm³    
Nye    
Indrettet til beboelse eller camping 8703 32 11 (PCE)
I andre tilfælde 8703 32 19 (PCE)
Brugte 8703 32 90 (PCE)
Med slagvolumen over 2500 cm³    
Nye    
Indrettet til beboelse eller camping 8703 33 11 (PCE)
I andre tilfælde 8703 33 19 (PCE)
Brugte 8703 33 90 (PCE)
Andre motorkøretøjer, med bÃ¥de forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift, undtagen motorkøretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde    
Nye 8703 40 10 (PCE)
Brugte 8703 40 90 (PCE)
Andre motorkøretøjer, med både forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift, undtagen motorkøretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde 8703 50 00 (PCE)
Andre motorkøretøjer, med bÃ¥de forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift, og som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde    
Nye 8703 60 10 (PCE)
Brugte 8703 60 90 (PCE)
Andre motorkøretøjer, med både forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift, og som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde 8703 70 00 (PCE)
Andre køretøjer, kun med elektrisk motor til fremdrift    
Nye 8703 80 10 (PCE)
Brugte 8703 80 90 (PCE)
Andre motorkøretøjer 8703 90 00 (PCE)
87.04 Motorkøretøjer til godsbefordring    
Dumpers, ikke til landevejskørsel    
Med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), eller forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel 8704 10 10 (PCE)
Med anden motor 8704 10 90 (PCE)
Andre køretøjer , kun med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)    
Med totalvægt ikke over 5 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 21 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Med slagvolumen over 2500 cm³    
Nye 8704 21 31 (PCE)
Brugte 8704 21 39 (PCE)
Med slagvolumen 2500 cm³ og derunder    
Nye 8704 21 91 (PCE)
Brugte 8704 21 99 (PCE)
Med totalvægt over 5 ton, men ikke over 20 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 22 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Nye 8704 22 91 (PCE)
Brugte 8704 22 99 (PCE)
Med totalvægt over 20 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 23 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Nye 8704 23 91 (PCE)
Brugte 8704 23 99 (PCE)
Andre motorkøretøjer til godsbefordring, kun med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel    
Med totalvægt ikke over 5 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 31 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Med slagvolumen over 2800 cm³    
Nye 8704 31 31 (PCE)
Brugte 8704 31 39 (PCE)
Med slagvolumen 2800 cm³ og derunder    
Nye 8704 31 91 (PCE)
Brugte 8704 31 99 (PCE)
Med totalvægt over 5 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 32 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Nye 8704 32 91 (PCE)
Brugte 8704 32 99 (PCE)
Andre køretøjer, med bÃ¥de forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift    
Med totalvægt ikke over 5 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 41 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Med slagvolumen over 2500 cm³    
Nye 8704 41 31 (PCE)
Brugte 8704 41 39 (PCE)
Med slagvolumen 2500 cm³ og derunder    
Nye 8704 41 91 (PCE)
Brugte 8704 41 99 (PCE)
Med totalvægt over 5 ton, men ikke over 20 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 42 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Nye 8704 42 91 (PCE)
Brugte 8704 42 99 (PCE)
Med totalvægt over 20 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 43 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Nye 8704 43 91 (PCE)
Brugte 8704 43 99 (PCE)
Andre køretøjer, med bÃ¥de forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, og elektrisk motor som motorer til fremdrift    
Med totalvægt ikke over 5 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 51 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Med slagvolumen over 2800 cm³    
Nye 8704 51 31 (PCE)
Brugte 8704 51 39 (PCE)
Med slagvolumen 2800 cm³ og derunder    
Nye 8704 51 91 (PCE)
Brugte 8704 51 99 (PCE)
Med totalvægt over 5 ton    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8704 52 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Nye 8704 52 91 (PCE)
Brugte 8704 52 99 (PCE)
Andre køretøjer, kun med elektrisk motor til fremdrift 8704 60 00 (PCE)
Andre motorkøretøjer til godsbefordring 8704 90 00 (PCE)
87.05 Motorkøretøjer til specielle formÃ¥l, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring (fx bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)    
Autokraner 8705 10 00 (PCE)
Mobile boretårne 8705 20 00 (PCE)
Brandbiler 8705 30 00 (PCE)
Betonblandevogne 8705 40 00 (PCE)
Andre motorkøretøjer    
Motorkøretøjer med betonpumpe 8705 90 30 (PCE)
Andre motorkøretøjer 8705 90 80 (PCE)
87.06 Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705    
Chassiser til traktorer henhørende under pos. 8701; chassiser til motorkøretøjer henhørende under pos. 8702, 8703 eller 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen over 2500 cm³, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen over 2800 cm³    
Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 eller 8704 8706 00 11 (PCE)
I andre tilfælde 8706 00 19 (PCE)
Andre varer    
Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703 8706 00 91 (PCE)
I andre tilfælde 8706 00 99 (PCE)
87.07 Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705    
Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703    
Til industriel samling 8707 10 10 (PCE)
I andre tilfælde 8707 10 90 (PCE)
Til andre motorkøretøjer    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8707 90 10 (PCE)
I andre tilfælde 8707 90 90 (PCE)
87.08 Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705    
Kofangere og dele dertil    
Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 10 10  
I andre tilfælde 8708 10 90  
Andre dele og tilbehør til karrosserier og førerhuse    
Sikkerhedsseler    
Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 21 10 (PCE)
I andre tilfælde 8708 21 90 (PCE)
Forruder (vindspejle), bagruder og andre ruder som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 i dette kapitel    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 22 10  
I andre tilfælde 8708 22 90  
Andre varer    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 29 10  
I andre tilfælde 8708 29 90  
Bremser og servo-bremser; dele dertil    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 30 10  
I andre tilfælde    
Til skivebremser 8708 30 91  
I andre tilfælde 8708 30 99  
Gearkasser og dele dertil    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 40 20  
I andre tilfælde    
Gearkasser 8708 40 50  
Dele    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 40 91  
I andre tilfælde 8708 40 99  
Drivaksler med differentiale, ogsÃ¥ med andre transmissionsdele, og bæreaksler; dele dertil    
Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 50 20  
I andre tilfælde    
Drivaksler med differentiale, ogsÃ¥ med andre transmissionsdele, og bæreaksler 8708 50 35  
Dele    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 50 55  
I andre tilfælde    
Til bæreaksler 8708 50 91  
I andre tilfælde 8708 50 99  
Hjul, samt dele og tilbehør dertil    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 70 10  
I andre tilfælde    
Hjul af aluminium; dele og tilbehør til hjul, af aluminium 8708 70 50  
Dele til hjul, støbt i et stykke i stjerneform, af jern eller stÃ¥l 8708 70 91  
Andre varer 8708 70 99  
Affjedringssystemer og dele dertil (herunder støddæmpere)    
Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 80 20  
I andre tilfælde    
Støddæmpere 8708 80 35  
Stabilisatorer; torsionsstænger 8708 80 55  
Andre varer    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 80 91  
I andre tilfælde 8708 80 99  
Andre dele og tilbehør    
Kølere og dele dertil    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 91 20  
I andre tilfælde    
Kølere 8708 91 35  
Dele    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 91 91  
I andre tilfælde 8708 91 99  
Lydpotter og udstødningsrør; dele dertil    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 92 20  
I andre tilfælde    
Lydpotter og udstødningsrør 8708 92 35  
Dele    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 92 91  
I andre tilfælde 8708 92 99  
Koblinger og dele dertil    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 93 10  
I andre tilfælde 8708 93 90  
Rat, ratstammer og styrehuse; dele dertil    
Til industriel samling af:Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 94 20  
I andre tilfælde    
Rat, ratstammer og styrehuse 8708 94 35  
Dele    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 94 91  
I andre tilfælde 8708 94 99  
Airbags med oppustningsanordning; dele dertil    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 95 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 95 91  
I andre tilfælde 8708 95 99  
Andre varer    
Til industriel samling af:Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm³ og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2800 cm³ og derunder;Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8708 99 10  
I andre tilfælde    
Af sænksmedet stÃ¥l 8708 99 93  
I andre tilfælde 8708 99 97  
87.09 Motortrucks uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes pÃ¥ jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer    
Trucks og traktorer    
Elektriske    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8709 11 10 (PCE)
I andre tilfælde 8709 11 90 (PCE)
I andre tilfælde    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8709 19 10 (PCE)
I andre tilfælde 8709 19 90 (PCE)
Dele 8709 90 00  
87.10 Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, ogsÃ¥ med vÃ¥ben; dele til sÃ¥danne køretøjer 8710 00 00  
87.11 Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, ogsÃ¥ med sidevogn; sidevogne    
Med forbrændingsmotor med stempel og slagvolumen 50 cm³ og derunder 8711 10 00 (PCE)
Med forbrændingsmotor med stempel og slagvolumen over 50 cm³, men ikke over 250 cm³    
Scootere 8711 20 10 (PCE)
Andre varer, med slagvolumen    
Over 50 cm³, men ikke over 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
Over 125 cm³, men ikke over 250 cm³ 8711 20 98 (PCE)
Med forbrændingsmotor med stempel og slagvolumen over 250 cm³, men ikke over 500 cm³    
Med slagvolumen over 250 cm³, men ikke over 380 cm³ 8711 30 10 (PCE)
Med slagvolumen over 380 cm³, men ikke over 500 cm³ 8711 30 90 (PCE)
Med forbrændingsmotor med stempel og slagvolumen over 500 cm³, men ikke over 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
Med forbrændingsmotor med stempel og slagvolumen over 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
Med elektrisk motor til fremdrift    
To-, tre- og firehjulede pedalcykler, med elektrisk hjælpemotor med en kontinuerlig nominel effekt på ikke over 250 W 8711 60 10 (PCE)
Andre varer 8711 60 90 (PCE)
I andre tilfælde 8711 90 00 (PCE)
87.12 Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)    
Tohjulede cykler med kuglelejer 8712 00 30 (PCE)
Andre varer 8712 00 70 (PCE)
87.13 Invalidekøretøjer, ogsÃ¥ med motor eller anden fremdrivningsmekanisme    
Uden fremdrivningsmekanisme 8713 10 00 (PCE)
I andre tilfælde 8713 90 00 (PCE)
87.14 Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711-8713    
Til motorcykler og knallerter    
Bremser og dele dertil 8714 10 10  
Gearkasser og dele dertil 8714 10 20  
Hjul, samt dele og tilbehør dertil 8714 10 30  
Lydpotter og udstødningsrør; dele dertil 8714 10 40  
Koblinger og dele dertil 8714 10 50  
Andre varer 8714 10 90  
Til invalidekøretøjer 8714 20 00  
Til andre køretøjer    
Stel og gafler samt dele dertil    
Stel 8714 91 10 (PCE)
Forgafler 8714 91 30 (PCE)
Dele 8714 91 90  
Fælge og eger    
Fælge 8714 92 10 (PCE)
Eger 8714 92 90  
Nav, undtagen frihjulsnav med indvendig bremseanordning og navbremser, samt tandhjulskranse til frihjul 8714 93 00  
Bremser, herunder frihjulsnav med indvendig bremseanordning og navbremser, samt dele dertil    
Bremser 8714 94 20  
Dele 8714 94 90  
Sadler 8714 95 00  
Pedaler og kranksæt samt dele dertil    
Pedaler 8714 96 10 (NPR)
Kranksæt 8714 96 30  
Dele 8714 96 90  
Andre varer    
Styr 8714 99 10 (PCE)
Bagagebærere 8714 99 30 (PCE)
Kædeomskiftere (Derailleur-gear) 8714 99 50  
Andre varer; dele 8714 99 90  
87.15 Barnevogne, klapvogne og lign., samt dele dertil    
Barnevogne, klapvogne og lign. 8715 00 10 (PCE)
Dele 8715 00 90  
87.16 PÃ¥hængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil    
PÃ¥hængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping    
Af vægt 1600 kg og derunder 8716 10 92 (PCE)
Af vægt over 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget 8716 20 00 (PCE)
Andre pÃ¥hængsvogne og sættevogne til godstransport    
Med påmonteret tank 8716 31 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Euratom) 8716 39 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Nye    
Sættevogne 8716 39 30 (PCE)
Andre varer 8716 39 50 (PCE)
Brugte 8716 39 80 (PCE)
Andre pÃ¥hængsvogne og sættevogne 8716 40 00  
Andre køretøjer 8716 80 00  
Dele    
Chassiser 8716 90 10  
Karrosserier 8716 90 30  
Aksler 8716 90 50  
Andre dele 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.