CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - DA 89

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 88
LUFTOG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL

88.01 Balloner og luftskibe; svĂŚveplaner, dragefly og andre luftfartøjer, uden motorfremdrift    
Balloner og luftskibe; svĂŚveplaner og dragefly 8801 00 10 (PCE)
Andre varer 8801 00 90 (PCE)
88.02 Andre luftfartøjer (fx helikoptere, flyvemaskiner), undtagen førerløse luftfartøjer i pos. 8806; rumfartøjer (herunder satellitter) samt affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer    
Helikoptere    
Med egenvÌgt 2000 kg og derunder 8802 11 00 (PCE)
Med egenvÌgt over 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvÌgt 2000 kg og derunder 8802 20 00 (PCE)
Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvÌgt over 2000 kg, men ikke over 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvÌgt over 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Rumfartøjer (herunder satellitter) samt affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer    
Rumfartøjer (herunder satellitter)    
Telekommunikationssatellitter 8802 60 11 (PCE)
Andre varer 8802 60 19 (PCE)
Affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer 8802 60 90 (PCE)
88.04 FaldskĂŚrme (herunder styrbare faldskĂŚrme og paraglidere) og rotochutes; dele og tilbehør dertil 8804 00 00  
88.05 Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger til landing af luftfartøjer pĂĽ hangarskibe samt lignende apparater og anordninger; stationĂŚrt flyvetrĂŚningsudstyr; dele dertil    
Startanordninger til luftfartøjer, samt dele dertil; landingsanordninger til landing af luftfartøjer pĂĽ hangarskibe samt lignende apparater og anordninger, samt dele dertil    
Startanordninger til luftfartøjer samt dele dertil 8805 10 10  
Andre varer 8805 10 90  
StationĂŚrt flyvetrĂŚningsudstyr og dele dertil    
Simulatorer til luftslag og dele dertil 8805 21 00  
Andre varer 8805 29 00  
88.06 Førerløse luftfartøjer    
Til passagerbefordring    
Med egenvÌgt 2000 kg og derunder 8806 10 10 (PCE)
Med egenvÌgt over 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Andre luftfarttøjer, kun til fjernstyret flyvning    
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ 250 g    
Multirotorer, udstyret med permanent integrerede apparater henhørende under pos. 852589 til optagelse og lagring af video og stillbilleder 8806 21 10 (PCE)
Andre varer 8806 21 90 (PCE)
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ over 250 g men ikke over 7 kg    
Multirotorer, udstyret med permanent integrerede apparater henhørende under pos. 852589 til optagelse og lagring af video og stillbilleder 8806 22 10 (PCE)
Andre varer 8806 22 90 (PCE)
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ over 7 kg men ikke over 25 kg 8806 23 00 (PCE)
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ over 25 kg men ikke over 150 kg 8806 24 00 (PCE)
Andre varer    
Med egenvÌgt 2000 kg og derunder 8806 29 10 (PCE)
Med egenvÌgt over 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Andre luftfaretøjer    
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ 250 g 8806 91 00 (PCE)
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ over 250 g men ikke over 7 kg 8806 92 00 (PCE)
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ over 7 kg men ikke over 25 kg 8806 93 00 (PCE)
Med en maksimal startvĂŚgt pĂĽ over 25 kg men ikke over 150 kg 8806 94 00 (PCE)
Andre varer    
Med egenvÌgt 2000 kg og derunder 8806 99 10 (PCE)
Med egenvÌgt over 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos. 8801, 8802 eller 8806    
Propeller og rotorer, samt dele dertil 8807 10 00  
Landingsstel og dele dertil 8807 20 00  
Andre dele til luftfartøjer , helikoptere eller førerløse luftfartøjer 8807 30 00  
Andre varer    
Til almindelige drager 8807 90 10  
Til rumfartøjer (herunder satellitter)    
Af telekommunikationssatellitter 8807 90 21  
I andre tilfĂŚlde 8807 90 29  
Til affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer 8807 90 30  
I andre tilfĂŚlde 8807 90 90  


Copyright Š Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rĂŠservĂŠs.