CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - DA 90

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 89
SKIBE, BĂ…DE OG FLYDENDE MATERIEL

89.01 Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport    
Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger    
Søgående 8901 10 10 (PCE)
I andre tilfælde 8901 10 90 (PCE)
Tankskibe    
Søgående 8901 20 10 (PCE)
I andre tilfælde 8901 20 90 (CCT)
Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under underpos. 890120    
Søgående 8901 30 10 (PCE)
I andre tilfælde 8901 30 90 (CCT)
Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport    
Søgående 8901 90 10 (PCE)
I andre tilfælde 8901 90 90 (CCT)
89.02 Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter    
Søgående 8902 00 10 (PCE)
I andre tilfælde 8902 00 90 (PCE)
89.03 Lystyachter og andre skibe og bĂĄde til lystsejlads og sport; robĂĄde og kanoer    
Oppustelige bĂĄde (herunder oppustelige bĂĄde med stift skrog (RIB))    
Med eller konstrueret til indbygning af en motor, med egenvægt (netto) (eksklusiv motor) på ikke over 100 kg 8903 11 00 (PCE)
Ikke konstrueret til brug med en motor og med egenvægt (netto) på ikke over 100 kg 8903 12 00 (PCE)
Andre varer 8903 19 00 (PCE)
SejlbĂĄde, undtagen oppustelige bĂĄde, ogsĂĄ med hjælpemotor    
Af længde ikke over 7,5 m 8903 21 00 (PCE)
Af længde over 7,5 m, men ikke over 24 m    
Søgående 8903 22 10 (PCE)
I andre tilfælde 8903 22 90 (PCE)
Af længde over 24 m    
Søgående 8903 23 10 (PCE)
I andre tilfælde 8903 23 90 (PCE)
MotorbĂĄde, undtagen oppustelige bĂĄde, undtagen bĂĄde med pĂĄhængsmotor    
Af længde ikke over 7,5 m 8903 31 00 (PCE)
Af længde over 7,5 m, men ikke over 24 m    
Søgående 8903 32 10 (PCE)
I andre tilfælde 8903 32 90 (PCE)
Af længde over 24 m    
Søgående 8903 33 10 (PCE)
I andre tilfælde 8903 33 90 (PCE)
Andre varer    
Af længde ikke over 7,5 m    
Af vægt 100 kg og derunder 8903 93 10 (PCE)
I andre tilfælde 8903 93 90 (PCE)
Andre varer    
Af vægt 100 kg og derunder 8903 99 10 (PCE)
Andre varer 8903 99 99 (PCE)
89.04 BugserbĂĄde og fartøjer til skubning    
BugserbĂĄde 8904 00 10 (PCE)
Fartøjer til skubning    
Søgående 8904 00 91 (PCE)
I andre tilfælde 8904 00 99  
89.05 Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning    
Opmudringsfartøjer    
Søgående 8905 10 10 (PCE)
I andre tilfælde 8905 10 90 (PCE)
Bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning 8905 20 00 (PCE)
Andre varer    
Søgående 8905 90 10 (PCE)
I andre tilfælde 8905 90 90 (PCE)
89.06 Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbĂĄde, undtagen robĂĄde    
Krigsskibe 8906 10 00 (PCE)
Andre varer    
Søgående 8906 90 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Af vægt 100 kg og derunder 8906 90 91 (PCE)
I andre tilfælde 8906 90 99 (PCE)
89.07 Andet flydende materiel (fx flĂĄder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)    
Oppustelige flĂĄder 8907 10 00 (PCE)
Andre varer 8907 90 00 (PCE)
89.08 Skibe, bĂĄde og andet flydende materiel til ophugning 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.