CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - DA 91

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 90
OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; M√ÖLE-, KONTROLOG PR√ÜCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEH√ėR DERTIL

90.01 Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†8544; ark og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen s√•danne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet    
Optiske fibre, samt bundter og kabler af optiske fibre    
Billedlederkabler 9001 10 10  
Andre varer 9001 10 90  
Ark og plader af polariserende materialer 9001 20 00  
Kontaktlinser 9001 30 00 (PCE)
Brilleglas af glas    
Ukorrigerende 9001 40 20 (PCE)
Korrigerende    
Med begge sider f√¶rdigbearbejdede    
Enkeltfokale 9001 40 41 (PCE)
I andre tilfælde 9001 40 49 (PCE)
I andre tilfælde 9001 40 80 (PCE)
Brilleglas af andre materialer    
Ukorrigerende 9001 50 20 (PCE)
Korrigerende    
Med begge sider f√¶rdigbearbejdede    
Enkeltfokale 9001 50 41 (PCE)
I andre tilfælde 9001 50 49 (PCE)
I andre tilfælde 9001 50 80 (PCE)
Andre varer 9001 90 00  
90.02 Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen s√•danne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet    
Objektiver    
Til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forst√łrrelses- og formindskelsesapparater 9002 11 00 (PCE)
I andre tilfælde 9002 19 00 (PCE)
Filtre 9002 20 00 (PCE)
Andre varer 9002 90 00  
90.03 Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller og lign. samt dele dertil    
Stel og indfatninger    
Af plast 9003 11 00 (PCE)
Af andre materialer 9003 19 00 (PCE)
Dele 9003 90 00  
90.04 Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet    
Solbriller    
Med glas, der er optisk bearbejdet 9004 10 10 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Med glas af plast 9004 10 91 (PCE)
I andre tilfælde 9004 10 99 (PCE)
Andre varer    
Med glas af plast 9004 90 10  
I andre tilf√¶lde 9004 90 90  
90.05 Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil; andre astronomiske instrumenter samt stativer og monteringer dertil, undtagen instrumenter til radio-astronomi    
Binokulære kikkerter 9005 10 00 (PCE)
Andre instrumenter 9005 80 00  
Dele og tilbeh√łr (herunder stativer og monteringer) 9005 90 00  
90.06 Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henh√łrende under pos.¬†8539    
Fotografiapparater specielt konstrueret til undervands- eller luftfotografering, til medicinsk eller kirurgisk unders√łgelse af indre organer; sammenligningskameraer til retsmedicinske og kriminologiske unders√łgelser 9006 30 00 (PCE)
Fotografiapparater til √łjeblikkelig fremkaldelse og kopiering (instant-kameraer) 9006 40 00 (PCE)
Andre fotografiapparater    
Til rullefilm af bredde 35¬†mm    
Fotografiapparater til engangsbrug 9006 53 10 (PCE)
Andre varer 9006 53 80 (PCE)
Andre varer 9006 59 00 (PCE)
Lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug    
Elektronblitzapparater 9006 61 00 (PCE)
Andre varer 9006 69 00 (PCE)
Dele og tilbeh√łr    
Til fotografiapparater 9006 91 00  
I andre tilf√¶lde 9006 99 00  
90.07 Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, ogs√• med lydoptagere eller -gengivere    
Kameraer 9007 10 00 (PCE)
Projektionsapparater 9007 20 00 (PCE)
Dele og tilbeh√łr    
Til kameraer 9007 91 00  
Til projektionsapparater 9007 92 00  
90.08 Lysbilledapparater; forst√łrrelses- og formindskelsesapparater til fotografisk brug (undtagen kinematografiske)    
Lysbilled-, forst√łrrelses- og formindskelsesapparater 9008 50 00 (PCE)
Dele og tilbeh√łr 9008 90 00  
90.10 Apparater og materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; betragtningskasser; projektionssk√¶rme    
Apparater og materiel til automatisk fremkaldelse af fotografiske (herunder kinematografiske) film, eller fotografisk papir i ruller eller til automatisk trykning af fremkaldte film p√• ruller af fotografisk papir 9010 10 00  
Andre apparater og andet materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier; betragtningskasser 9010 50 00  
Projektionssk√¶rme 9010 60 00  
Dele og tilbeh√łr    
Til apparater og materiel henh√łrende under underpos. 9010 50 00 eller 9010 60 00 9010 90 20  
I andre tilf√¶lde 9010 90 80  
90.11 Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion    
Stereoskopiske mikroskoper 9011 10 00 (PCE)
Andre mikroskoper, til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion    
Mikroskoper til fotomikrografi med udstyr specielt udformet til håndtering og transport af halvlederskiver eller retikler 9011 20 10 (PCE)
Andre mikroskoper 9011 20 90 (PCE)
Andre mikroskoper 9011 80 00 (PCE)
Dele og tilbeh√łr 9011 90 00  
90.12 Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer    
Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer 9012 10 00  
Dele og tilbeh√łr 9012 90 00  
90.13 Lasere, undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel    
Kikkertsigter til v√•ben; periskoper; teleskoper til maskiner, apparater eller instrumenter henh√łrende under dette kapitel eller under afsnit¬†XVI    
Teleskoper til maskiner, apparater eller instrumenter henh√łrende under dette kapitel eller under afsnit XVI 9013 10 10  
Andre varer 9013 10 90  
Lasere, undtagen laserdioder 9013 20 00  
Andre anordninger, apparater og instrumenter 9013 80 00  
Dele og tilbeh√łr    
Til kikkertsigter til v√•ben eller til periskoper 9013 90 05  
I andre tilf√¶lde 9013 90 80  
90.14 Kompasser, herunder navigationskompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater    
Kompasser, herunder navigationskompasser 9014 10 00  
Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart og rumfart (undtagen kompasser)    
Instrumenter til inertinavigation 9014 20 20 (PCE)
Andre varer 9014 20 80  
Andre instrumenter og apparater 9014 80 00  
Dele og tilbeh√łr 9014 90 00  
90.15 Instrumenter og apparater til geod√¶si, topografi, landm√•ling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsm√•lere    
Afstandsm√•lere 9015 10 00  
Teodolitter og tacheometre 9015 20 00  
Nivelleringsapparater    
Elektroniske 9015 30 10  
I andre tilf√¶lde 9015 30 90  
Instrumenter og apparater til fotogrammetri 9015 40 00  
Andre instrumenter og apparater    
Instrumenter og apparater til meteorologi, hydrologi og geofysik 9015 80 20  
Instrumenter og apparater til geod√¶si, topografi, landm√•ling, nivellering og hydrografi 9015 80 40  
I andre tilf√¶lde 9015 80 80  
Dele og tilbeh√łr 9015 90 00  
90.16 V√¶gte, f√łlsomme for 5¬†centigram og derunder, ogs√• med tilh√łrende lodder    
Vægte 9016 00 10 (PCE)
Dele og tilbeh√łr 9016 00 90  
90.17 Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (fx tegnemaskiner, pantografer, vinkelm√•lere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til l√¶ngdem√•ling, til brug i h√•nden (fx meterm√•l, mikrometre og skydel√¶rer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel    
Tegneborde og -maskiner, ogs√• automatiske    
Plottere 9017 10 10 (PCE)
Andre varer 9017 10 90 (PCE)
Andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning    
Plottere 9017 20 05 (PCE)
Andre tegneinstrumenter 9017 20 10  
Instrumenter til afstikning 9017 20 39 (PCE)
Instrumenter til beregning 9017 20 90 (PCE)
Mikrometre, skydelærer og metermål 9017 30 00 (PCE)
Andre instrumenter    
Linealer med m√•leinddeling, m√•leb√•nd og tommestokke 9017 80 10  
Andre varer 9017 80 90  
Dele og tilbeh√łr 9017 90 00  
90.18 Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterin√¶r brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater til synspr√łver    
Elektrodiagnostiske apparater (herunder apparater til funktionsunders√łgelser eller til overv√•gning af fysiologiske parametre)    
Elektrokardiografer 9018 11 00  
Ultrasoniske apparater til skanning 9018 12 00  
Apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans 9018 13 00  
Scintigrafiapparater 9018 14 00  
Andre varer    
Overv√•gningsapparater til samtidig overv√•gning af to eller flere parametre 9018 19 10  
Andre varer 9018 19 90  
Apparater til ultraviolet eller infrar√łd bestr√•ling 9018 20 00  
Spr√łjter, n√•le, katetre, kanyler og lign.    
Spr√łjter, ogs√• med n√•le    
Af plast 9018 31 10  
I andre tilf√¶lde 9018 31 90  
Injektionsn√•le af metal og suturn√•le    
Injektionsn√•le af metal 9018 32 10  
Suturn√•le 9018 32 90  
Andre varer 9018 39 00  
Andre instrumenter og apparater til dental brug    
Tandl√¶geboremaskiner, ogs√• kombineret, p√• en f√¶lles sokkel, med andet tandl√¶geudstyr 9018 41 00  
Andre varer    
Dentalbor, slibesten, slibeskiver, fr√¶sere og b√łrster, til anvendelse i tandl√¶geboremaskiner 9018 49 10  
Andre varer 9018 49 90  
Andre instrumenter og apparater, til √łjenl√¶ger    
Ikke-optiske 9018 50 10  
Optiske 9018 50 90  
Andre instrumenter og apparater    
Til m√•ling af blodtryk 9018 90 10  
Endoscoper 9018 90 20  
Kunstige nyrer (dialyseapparater) 9018 90 30  
Diatermiapparater 9018 90 40  
Transfusions- og infusionsapparater 9018 90 50  
Instrumenter og apparater til an√¶stesi 9018 90 60  
Apparater til nervestimulation 9018 90 75  
Andre varer 9018 90 84  
90.19 Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske unders√łgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt √•ndedr√¶t og andre apparater til respirationsterapi    
Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske unders√łgelser    
Elektriske vibrationsmassageapparater 9019 10 10  
Andre varer 9019 10 90  
Apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt √•ndedr√¶t og andre apparater til respirationsterapi    
Apparater til at holde åndedrættet kunstigt i gang, invasiv respiration 9019 20 10 (PCE)
Apparater til at holde åndedrættet kunstigt i gang, ikke-invasiv respiration 9019 20 20 (PCE)
Andre varer, herunder dele og tilbeh√łr 9019 20 90  
90.20 Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker som hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre    
Gasmasker 9020 00 10 (PCE)
Andre varer, herunder dele og tilbeh√łr 9020 00 90  
90.21 Orthop√¶diske artikler, herunder krykker, kirurgiske b√¶lter og brokbind; benskinner og andre artikler til behandling af frakturer; proteser; h√łreapparater og andre apparater eller artikler, der b√¶res af eller p√• personen eller implanteres i legemet for at afhj√¶lpe en defekt eller et sv√¶kket organ    
Artikler til orthop√¶disk brug eller til behandling af frakturer    
Orthop√¶diske artikler 9021 10 10  
Benskinner og andre artikler til behandling af frakturer 9021 10 90  
Kunstige t√¶nder og tandtilbeh√łr    
Kunstige t√¶nder    
Af plast 9021 21 10 (CEN)
Af andre materialer 9021 21 90 (CEN)
Andre varer 9021 29 00  
Andre proteser    
Ledproteser 9021 31 00  
Andre varer    
√ėjenproteser 9021 39 10  
Andre varer 9021 39 90  
H√łreapparater, undtagen dele og tilbeh√łr 9021 40 00 (PCE)
Pacemakere til stimulering af hjertemuskler, undtagen dele og tilbeh√łr 9021 50 00 (PCE)
Andre varer    
Dele og tilbeh√łr til h√łreapparater 9021 90 10  
Andre varer 9021 90 90  
90.22 R√łntgenapparater og apparater, der anvender alfa-, beta-, gammastr√•ler eller ioniserende str√•ler, ogs√• til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterin√¶r brug, herunder apparater til r√łntgenfotografering eller r√łntgenterapi, r√łntgenr√łr og andre r√łntgengeneratorer, h√łjsp√¶ndingsgeneratorer, kontroltavler og -pulte, sk√¶rme, borde, stole og lignende unders√łgelses- eller behandlingslejer    
R√łntgenapparater, ogs√• til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterin√¶r brug, herunder apparater til r√łntgenfotografering eller r√łntgenterapi    
Computerstyrede tomografiapparater 9022 12 00 (PCE)
Andre r√łntgenapparater, til dental brug 9022 13 00 (PCE)
Andre r√łntgenapparater, til medicinsk, kirurgisk eller veterin√¶r brug 9022 14 00 (PCE)
Til anden brug 9022 19 00 (PCE)
Apparater, der anvender alfa-, beta- gammastr√•ler eller ioniserende str√•ler, ogs√• til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterin√¶r brug, herunder apparater til r√łntgenfotografering eller r√łntgenterapi    
Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug 9022 21 00 (PCE)
Til anden brug 9022 29 00 (PCE)
R√łntgenr√łr 9022 30 00 (PCE)
Andre varer, herunder dele og tilbeh√łr    
Dele og tilbeh√łr til r√łntgenapparater 9022 90 20  
Andre varer 9022 90 80  
90.23 Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (fx ved undervisning eller p√• udstillinger), uanvendelige til andet brug    
Af den art der anvendes til undervisning i fysik, kemi eller teknik 9023 00 10  
I andre tilf√¶lde 9023 00 80  
90.24 Maskiner og apparater til pr√łvning af h√•rdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved materialer (fx metaller, tr√¶, tekstiler, papir, plast)    
Maskiner og apparater til pr√łvning af metaller    
Universal- og tr√¶kpr√łveapparater 9024 10 20  
Apparater til h√•rdhedspr√łvning 9024 10 40  
Andre varer 9024 10 80  
Andre maskiner og apparater 9024 80 00  
Dele og tilbeh√łr 9024 90 00  
90.25 Densimetre, ar√¶ometre, flydev√¶gte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, ogs√• registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter    
Termometre og pyrometre, ikke kombineret med andre instrumenter    
V√¶skefyldte, med direkte afl√¶sning    
Medicinske og veterinære febertermometre 9025 11 20 (PCE)
Andre varer 9025 11 80 (PCE)
I andre tilfælde 9025 19 00 (PCE)
Andre instrumenter    
Barometre, ikke kombineret med andre instrumenter 9025 80 20 (PCE)
Andre varer    
Elektroniske 9025 80 40  
I andre tilf√¶lde 9025 80 80  
Dele og tilbeh√łr 9025 90 00  
90.26 Instrumenter og apparater til m√•ling eller kontrollering af str√łmningshastighed, standh√łjde, tryk eller andre variable st√łrrelser i v√¶sker eller gasser (fx gennemstr√łmningsm√•lere, v√¶skestandsm√•lere, manometre, varmem√•lere), undtagen instrumenter og apparater henh√łrende under pos.¬†9014, 9015, 9028 eller 9032    
Til m√•ling eller kontrollering af v√¶skers gennemstr√łmningshastighed eller standh√łjde    
Elektroniske    
Gennemstr√łmningsm√•lere 9026 10 21 (PCE)
Andre varer 9026 10 29 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Gennemstr√łmningsm√•lere 9026 10 81 (PCE)
Andre varer 9026 10 89 (PCE)
Til m√•ling eller kontrollering af tryk    
Elektroniske 9026 20 20 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Metalmanometre (med en eller flere membraner, en kapsel eller et spiralformet r√łr) 9026 20 40 (PCE)
Andre varer 9026 20 80 (PCE)
Andre instrumenter og apparater    
Elektroniske 9026 80 20  
I andre tilf√¶lde 9026 80 80  
Dele og tilbeh√łr 9026 90 00  
90.27 Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (fx polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller r√łganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til m√•ling eller kontrollering af viskositet, por√łsitet, ekspansion, overfladesp√¶nding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske m√•linger (herunder belysningsm√•lere); mikrotomer    
Gas- eller r√łganalyseringsapparater    
Elektroniske 9027 10 10 (PCE)
I andre tilfælde 9027 10 90 (PCE)
Instrumenter og apparater til kromatografi og elektroforese 9027 20 00  
Spektrometre, spektrofotometre og spektrografer, der anvender optiske str√•ler (ultraviolette, synlige, infrar√łde) 9027 30 00  
Andre instrumenter og apparater, der anvender optiske str√•ler (ultraviolette, synlige, infrar√łde) 9027 50 00  
Andre instrumenter og apparater    
Massespektrometre 9027 81 00 (PCE)
Andre varer    
Belysningsm√•lere 9027 89 10  
pH-metre, rH-metre og andre apparater til m√•ling af ledningsevne 9027 89 30  
Andre varer 9027 89 90  
Mikrotomer; dele og tilbeh√łr 9027 90 00  
90.28 Forbrugs- og produktionsm√•lere til gasser, v√¶sker og elektricitet, herunder justeringsm√•lere    
Gasmålere 9028 10 00 (PCE)
Væskemålere 9028 20 00 (PCE)
Elektricitetsm√•lere    
Vekselstr√łmsm√•lere    
Til enfaset vekselstr√łm 9028 30 11 (PCE)
Til flerfaset vekselstr√łm 9028 30 19 (PCE)
Andre varer 9028 30 90 (PCE)
Dele og tilbeh√łr    
Til elektricitetsm√•lere 9028 90 10  
I andre tilf√¶lde 9028 90 90  
90.29 Omdrejningst√¶llere, produktionst√¶llere, taxametre, kilometert√¶llere, skridtt√¶llere og lign.; hastighedsm√•lere og takometre, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†9014 eller 9015; stroboskoper    
Omdrejningst√¶llere, produktionst√¶llere, taxametre, kilometert√¶llere, skridtt√¶llere og lign. 9029 10 00  
Hastighedsm√•lere og takometre; stroboskoper    
Hastighedsm√•lere og takometre    
Hastighedsm√•lere til k√łret√łjer 9029 20 31  
Andre varer 9029 20 38  
Stroboskoper 9029 20 90  
Dele og tilbeh√łr 9029 90 00  
90.30 Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til m√•ling eller kontrollering af elektriske st√łrrelser, undtagen m√•lere henh√łrende under pos.¬†9028; instrumenter og apparater til m√•ling eller p√•visning af alfa-, beta- eller gammastr√•ler, r√łntgenstr√•ler, kosmiske str√•ler eller andre ioniserende str√•ler    
Instrumenter og apparater til m√•ling eller p√•visning af ioniserende str√•ler 9030 10 00  
Oscilloskoper og oscillografer 9030 20 00  
Andre instrumenter og apparater til m√•ling eller kontrollering af sp√¶nding, str√łmstyrke, modstand eller effekt (undtagen instrumenter og apparater til m√•ling eller kontrollering af halvlederskiver eller -komponenter)    
Universalm√•lere, uden registreringsanordning 9030 31 00  
Universalm√•lere, med registreringsanordning 9030 32 00  
Andre instrumenter og apparater, uden registreringsanordning    
Modstandsm√•lere 9030 33 20  
Andre varer 9030 33 70  
Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning 9030 39 00  
Andre instrumenter og apparater, specielt konstrueret til telekommunikationsteknik (fx hypsometre, kerdometre, distorsionsm√•lere, psofometre) 9030 40 00  
Andre instrumenter og apparater    
Til m√•ling eller kontrollering af halvlederskiver eller -komponenter (herunder integrerede kredsl√łb) 9030 82 00  
Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning 9030 84 00  
I andre tilf√¶lde 9030 89 00  
Dele og tilbeh√łr 9030 90 00  
90.31 Instrumenter, apparater og maskiner til m√•ling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater    
Maskiner til afbalancering af mekaniske dele 9031 10 00  
Pr√łveb√¶nke 9031 20 00  
Andre optiske instrumenter og apparater    
Til kontrol af halvlederskiver eller -komponenter (herunder integrerede kredsl√łb) eller til kontrol af fotomasker eller retikler, der anvendes ved fremstilling af halvlederkomponenter (herunder integrerede kredsl√łb) 9031 41 00  
I andre tilf√¶lde    
Profilprojektionsapparater 9031 49 10 (PCE)
Andre varer 9031 49 90  
Andre instrumenter, apparater og maskiner    
Til m√•ling eller kontrollering af geometriske st√łrrelser 9031 80 20  
I andre tilf√¶lde 9031 80 80  
Dele og tilbeh√łr 9031 90 00  
90.32 Instrumenter og apparater til automatisk regulering    
Termostater    
Elektroniske 9032 10 20 (PCE)
I andre tilfælde 9032 10 80 (PCE)
Manostater (pressostater) 9032 20 00 (PCE)
Andre instrumenter og apparater    
Hydrauliske eller pneumatiske 9032 81 00  
I andre tilf√¶lde 9032 89 00  
Dele og tilbeh√łr 9032 90 00  
90.33 Dele og tilbeh√łr, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henh√łrende under kapitel¬†90    
Moduler til LED-baggrundsbelysning, der er lyskilder, som best√•r af en eller flere LED'er og en eller flere konnektorer, og som er monteret p√• et trykt kredsl√łb eller andet lignende substrat, og andre passive komponenter, ogs√• kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, der anvendes som baggrundsbelysning i LCD-sk√¶rme 9033 00 10  
Andre varer 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.