CN8 / NC8 - 2023 02 CN8 / NC8 - 2023 - EL 04

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

03.01 Ψάρια ζωντανά    
Ψάρια για διακόσμηση    
Γλυκού νερού 0301 11 00  
Άλλα 0301 19 00  
Άλλα ψάρια ζωντανά    
Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)    
Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster 0301 91 10  
Άλλες 0301 91 90  
Χέλια (Anguilla spp.)    
Με μήκος λιγότερο των 12 cm 0301 92 10  
Με μήκος 12 cm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 20 cm 0301 92 30  
Με μήκος 20 cm ή περισσότερο 0301 92 90  
Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0301 93 00  
Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus) 0301 94 10  
Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis) 0301 94 90  
Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii) 0301 95 00  
Άλλα    
Γλυκού νερού    
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 0301 99 11  
Άλλα 0301 99 17  
Άλλα 0301 99 85  
03.02 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304    
Σολομοειδή, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030291 έως 030299     
Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)    
Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster 0302 11 10  
Του είδους Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο 0302 11 20  
Άλλες 0302 11 80  
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus) 0302 13 00  
Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 0302 14 00  
Άλλα 0302 19 00  
Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae και Citharidae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030291 έως 030299      
Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) 0302 21 10  
Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 0302 21 30  
Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis) 0302 21 90  
Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa) 0302 22 00  
Γλώσσες (Solea spp.) 0302 23 00  
Καλκάνια (Psetta maxima) 0302 24 00  
Άλλα    
Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.) 0302 29 10  
Άλλα 0302 29 80  
Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030291 έως 030299    
Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 31 10  
Άλλοι 0302 31 90  
Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 32 10  
Άλλοι 0302 32 90  
Παλαμίδες (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 33 10  
Άλλες 0302 33 90  
Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 34 10  
Άλλοι 0302 34 90  
Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 35 11  
Άλλοι 0302 35 19  
Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 35 91  
Άλλοι 0302 35 99  
Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 36 10  
Άλλοι 0302 36 90  
Άλλοι    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 39 20  
Άλλοι 0302 39 80  
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), σκουμπριά των Ινδιών (Rastrelliger spp.), βασιλικά σκουμπριά (Scomberomorus spp.), σαφρίδια (Trachurus spp.), κοκκάλια (Caranx spp.), κόμπια (Rachycentron canadum), ψευδολίτσες (Pampus spp.), σάιρα (Cololabis saira), δεκάπτεροι (Decapterus spp.), καπελάνος (Mallotus villosus), ξιφίας (Xiphias gladius), τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis), παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.), μάρλιν και ιστιοφόροι (Istiophoridae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030291 έως 030299    
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0302 41 00  
Γαύροι (Engraulis spp.) 0302 42 00  
Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)    
Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus 0302 43 10  
Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.) 0302 43 30  
Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 0302 43 90  
Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0302 44 00  
Σαφρίδια (Trachurus spp.)    
Σαφρίδια Ατλαντικού (Trachurus trachurus) 0302 45 10  
Σαφρίδια της Χιλής (Trachurus murphyi) 0302 45 30  
Άλλα 0302 45 90  
Κόμπια (Rachycentron canadum) 0302 46 00  
Ξιφίας (Xiphias gladius) 0302 47 00  
Άλλα    
Τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 49 11  
Άλλα 0302 49 19  
Άλλα 0302 49 90  
Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030291 έως 030299    
Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Του είδους Gadus morhua 0302 51 10  
Άλλοι 0302 51 90  
Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus) 0302 52 00  
Γάδοι μαύροι (Pollachius virens) 0302 53 00  
Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Μερλούκιοι του γένους (Merluccius)    
Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus) 0302 54 11  
Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius australis) 0302 54 15  
Άλλα 0302 54 19  
Μερλούκιοι του γένους (Urophycis) 0302 54 90  
Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) 0302 55 00  
Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis) 0302 56 00  
Άλλα    
Βορεομπακαλιάροι (Boreogadus saida) 0302 59 10  
Γάδοι (Merlangius merlangus) 0302 59 20  
Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius) 0302 59 30  
Μουρούνες (Molva spp.) 0302 59 40  
Άλλα 0302 59 90  
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030291 έως 030299    
Τιλάπια (Oreochromis spp.) 0302 71 00  
Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0302 72 00  
Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0302 73 00  
Χέλια (Anguilla spp.) 0302 74 00  
Άλλα 0302 79 00  
Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030291 έως 030299    
Σκουαλίδες    
Σκυλόψαρα (Squalus acanthias και ρίνες Scyliorhinus spp.) 0302 81 15  
Λάμια (Lamna nasus) 0302 81 30  
Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca) 0302 81 40  
Άλλες 0302 81 80  
Σελάχια (Rajidae) 0302 82 00  
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 0302 83 00  
Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)    
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 0302 84 10  
Άλλα 0302 84 90  
Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae)    
Των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp. 0302 85 10  
Τσιπούρες (Sparus aurata) 0302 85 30  
Άλλες 0302 85 90  
Άλλα    
Γλυκού νερού 0302 89 10  
Άλλα    
Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από τα τονάκια της Ανατολής (Euthynnus affinis) που υπάγονται στη διάκριση 030249    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0302 89 21  
Άλλα 0302 89 29  
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)    
Του είδους Sebastes marinus 0302 89 31  
Άλλοι 0302 89 39  
Λέστιες (Brama spp.) 0302 89 40  
Βατραχόψαρα (Lophius spp.) 0302 89 50  
Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes) 0302 89 60  
Άλλα 0302 89 90  
Συκώτια, αυγά, και σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών    
Συκώτια, αυγά και σπέρματα 0302 91 00  
Πτερύγια καρχαρία 0302 92 00  
Άλλα 0302 99 00  
03.03 Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304    
Σολομοειδή, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030391 έως 030399    
Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka) 0303 11 00  
Άλλα σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus) 0303 12 00  
Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 0303 13 00  
Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)    
Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster 0303 14 10  
Του είδους Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο 0303 14 20  
Άλλες 0303 14 90  
Άλλα 0303 19 00  
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030391 έως 030399    
Τιλάπια (Oreochromis spp.) 0303 23 00  
Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303 24 00  
Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0303 25 00  
Χέλια (Anguilla spp.) 0303 26 00  
Άλλα 0303 29 00  
Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030391 έως 030399    
Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 31 10  
Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 0303 31 30  
Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis) 0303 31 90  
Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa) 0303 32 00  
Γλώσσες (Solea spp.) 0303 33 00  
Καλκάνια (Psetta maxima) 0303 34 00  
Άλλα    
Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus) 0303 39 10  
Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα) 0303 39 30  
Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezelandiae 0303 39 50  
Άλλα 0303 39 85  
Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030391 έως 030399    
Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 41 10  
Άλλοι 0303 41 90  
Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 42 20  
Άλλοι 0303 42 90  
Παλαμίδες (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 43 10  
Άλλες 0303 43 90  
Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 44 10  
Άλλοι 0303 44 90  
Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 45 12  
Άλλοι 0303 45 18  
Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 45 91  
Άλλοι 0303 45 99  
Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 46 10  
Άλλοι 0303 46 90  
Άλλοι    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 49 20  
Άλλοι 0303 49 85  
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), σκουμπριά των Ινδιών (Rastrelliger spp.), βασιλικά σκουμπριά (Scomberomorus spp.), σαφρίδια (Trachurus spp.), κοκκάλια (Caranx spp.), κόμπια (Rachycentron canadum), ψευδολίτσες (Pampus spp.), σάιρα (Cololabis saira), δεκάπτεροι (Decapterus spp.), καπελάνος (Mallotus villosus), ξιφίας (Xiphias gladius), τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis), παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.), μάρλιν και ιστιοφόροι (Istiophoridae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030391 έως 030399    
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0303 51 00  
Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)    
Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus 0303 53 10  
Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.) 0303 53 30  
Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus) 0303 53 90  
Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)    
Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicas 0303 54 10  
Του είδους Scomber australasicus 0303 54 90  
Σαφρίδια (Trachurus spp.)    
Σαφρίδι (Trachurus trachurus) 0303 55 10  
Σαφρίδι της Χιλής (Trachurus murphyi) 0303 55 30  
Άλλα 0303 55 90  
Κόμπιες (Rachycentron canadum) 0303 56 00  
Ξιφίες (Xiphias gladius) 0303 57 00  
Άλλα    
Γαύροι (Engraulis spp.) 0303 59 10  
Τονάκια της Ανατολής (Euthynnus affinis)    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 59 21  
Άλλα 0303 59 29  
Άλλα 0303 59 90  
Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030391 έως 030399    
Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Του είδους Gadus morhua 0303 63 10  
Του είδους Gadus ogac 0303 63 30  
Του είδους Gadus microcephalus 0303 63 90  
Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus) 0303 64 00  
Γάδοι μαύροι (Pollachius virens) 0303 65 00  
Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Μερλούκιοι του γένους Merluccius    
Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus) 0303 66 11  
Μερλούκιοι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi) 0303 66 12  
Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius australis) 0303 66 13  
Άλλα 0303 66 19  
Μερλούκιοι του γένους Urophycis 0303 66 90  
Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) 0303 67 00  
Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)    
Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou 0303 68 10  
Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis) 0303 68 90  
Άλλα    
Βορεομπακαλιάρος (Boreogadus saida) 0303 69 10  
Γάδοι (Merlangius merlangus) 0303 69 30  
Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius) 0303 69 50  
Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae) 0303 69 70  
Μουρούνες (Molva spp.) 0303 69 80  
Άλλα 0303 69 90  
Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 030391 έως 030399    
Σκουαλίδες    
Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.) 0303 81 15  
Λάμια (Lamna nasus) 0303 81 30  
Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca) 0303 81 40  
Άλλα 0303 81 90  
Σελάχια (Rajidae) 0303 82 00  
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 0303 83 00  
Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)    
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 0303 84 10  
Άλλα 0303 84 90  
Άλλα    
Γλυκού νερού 0303 89 10  
Άλλα    
Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από τα τονάκια της Ανατολής (Euthynnus affinis) που υπάγεται στη διάκριση 030359    
Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 0303 89 21  
Άλλα 0303 89 29  
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)    
Του είδους Sebastes marinus 0303 89 31  
Άλλοι 0303 89 39  
Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor 0303 89 40  
Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp. 0303 89 50  
Τσιπούρες (Sparus aurata) 0303 89 55  
Λέστιες (Brama spp.) 0303 89 60  
Βατραχόψαρα (Lophius spp.) 0303 89 65  
Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes) 0303 89 70  
Άλλα 0303 89 90  
Συκώτια, αυγά, και σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών    
Συκώτια, αυγά και σπέρματα    
Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής προταμίνης 0303 91 10  
Άλλα 0303 91 90  
Πτερύγια καρχαρία 0303 92 00  
Άλλα 0303 99 00  
03.04 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα    
Φιλέτα τιλάπιας νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)    
Τιλάπια (Oreochromis spp.) 0304 31 00  
Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 32 00  
Πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) 0304 33 00  
Άλλα 0304 39 00  
Φιλέτα άλλων ψαριών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 0304 41 00  
Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)    
Του είδους Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο 0304 42 10  
Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster 0304 42 50  
Άλλες 0304 42 90  
Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides) 0304 43 00  
Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae    
Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida) 0304 44 10  
Γάδων μαύρων (Pollachius virens)) 0304 44 30  
Άλλα 0304 44 90  
Ξιφίας (Xiphias gladius) 0304 45 00  
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 0304 46 00  
Σκουαλίδες    
Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.) 0304 47 10  
Λάμια (Lamna nasus) 0304 47 20  
Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca) 0304 47 30  
Άλλα 0304 47 90  
Σελάχια (Rajidae) 0304 48 00  
Άλλα    
Ψαριών γλυκού νερού 0304 49 10  
Άλλα    
Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.) 0304 49 50  
Άλλα 0304 49 90  
Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.) 0304 51 00  
Σολομοειδή 0304 52 00  
Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae 0304 53 00  
Ξιφίας (Xiphias gladius) 0304 54 00  
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 0304 55 00  
Σκουαλίδες    
Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.) 0304 56 10  
Λάμια (Lamna nasus) 0304 56 20  
Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca) 0304 56 30  
Άλλα 0304 56 90  
Σελάχια (Rajidae) 0304 57 00  
Άλλα    
Ψαριών γλυκού νερού 0304 59 10  
Άλλα    
Πλευρά ρέγγας 0304 59 50  
Άλλα 0304 59 90  
Φιλέτα τιλάπιας (Oreochromis spp.), γατόψαρου (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνου (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χελιού (Anguilla spp.), πέρκας του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλου (Channa spp.), κατεψυγμένα     
Τιλάπια (Oreochromis spp.) 0304 61 00  
Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 62 00  
Πέρκας του Νείλου (Lates niloticus) 0304 63 00  
Άλλα 0304 69 00  
Φιλέτα ψαριών των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae, κατεψυγμένα    
Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Μπακαλιάρων του είδους Gadus microcephalus 0304 71 10  
Άλλα 0304 71 90  
Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus) 0304 72 00  
Γάδοι μαύροι (Pollachius virens) 0304 73 00  
Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Μερλουκίων του γένους Merluccius    
Μερλουκίων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μερλουκίων του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus) 0304 74 11  
Μερλουκίων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi) 0304 74 15  
Άλλων 0304 74 19  
Μερλουκίων του γένους Urophyciss 0304 74 90  
Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) 0304 75 00  
Άλλα    
Βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida) 0304 79 10  
Γάδων (Merlangius merlangus) 0304 79 30  
Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae) 0304 79 50  
Μουρουνών (Molva spp.) 0304 79 80  
Άλλων 0304 79 90  
Φιλέτα άλλων ψαριών, κατεψυγμένα    
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 0304 81 00  
Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)    
Του είδους Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο 0304 82 10  
Του είδους Oncorhynchus apache ή Oncorhynchus chrysogaster 0304 82 50  
Άλλες 0304 82 90  
Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides)    
Ζαγκετών (Pleuronectes platessa) 0304 83 10  
Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus) 0304 83 30  
Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.) 0304 83 50  
Άλλων 0304 83 90  
Ξιφίας (Xiphias gladius) 0304 84 00  
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 0304 85 00  
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 86 00  
Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) 0304 87 00  
Σκουαλίδες και Σελάχια (Rajidae)    
Σκουαλίδες    
Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.) 0304 88 11  
Λάμια (Lamna nasus) 0304 88 15  
Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca) 0304 88 18  
Άλλα 0304 88 19  
Σελάχια (Rajidae) 0304 88 90  
Άλλα    
Ψαριών γλυκού νερού 0304 89 10  
Άλλα    
Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)    
Του είδους Sebastes marinus 0304 89 21  
Άλλοι 0304 89 29  
Ψάρια του γένους Euthynnus 0304 89 30  
Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor)    
Του είδους Scomber australasicus 0304 89 41  
Άλλων 0304 89 49  
Βατραχόψαρων (Lophius spp.) 0304 89 60  
Άλλων 0304 89 90  
Άλλα, κατεψυγμένα    
Ξιφίας (Xiphias gladius) 0304 91 00  
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) 0304 92 00  
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)    
Σουρίμι 0304 93 10  
Άλλων 0304 93 90  
Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)    
Σουρίμι 0304 94 10  
Άλλων 0304 94 90  
Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae και Muraenolepididae, άλλα από γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)    
Σουρίμι 0304 95 10  
Άλλων    
Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida)    
Μπακαλιάρων του είδους Gadus microcephalus 0304 95 21  
Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua 0304 95 25  
Άλλων 0304 95 29  
Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus) 0304 95 30  
Γάδων μαύρων (Pollachius virens) 0304 95 40  
Μερλουκίων του γένους Merluccius spp. 0304 95 50  
Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou 0304 95 60  
Άλλα 0304 95 90  
Σκουαλίδες    
Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.) 0304 96 10  
Λάμια (Lamna nasus) 0304 96 20  
Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca) 0304 96 30  
Άλλα 0304 96 90  
Σελάχια (Rajidae) 0304 97 00  
Άλλα    
Σουρίμι 0304 99 10  
Άλλων    
Ψαριών γλυκού νερού 0304 99 21  
Άλλων    
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 99 23  
Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.) 0304 99 29  
Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.) 0304 99 55  
Λεστιών (Brama spp.) 0304 99 61  
Βατραχόψαρων (Lophius spp.) 0304 99 65  
Άλλων 0304 99 99  
03.05 Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος    
Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη 0305 20 00  
Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά    
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.) 0305 31 00  
Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae    
Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida)    
Μπακαλιάρων του είδους Gadus microcephalus 0305 32 11  
Άλλα 0305 32 19  
Άλλα 0305 32 90  
Άλλα    
Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη 0305 39 10  
Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη 0305 39 50  
Άλλων 0305 39 90  
Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών    
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 0305 41 00  
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 42 00  
Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) 0305 43 00  
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)    
Χέλια (Anguilla spp.) 0305 44 10  
Άλλα 0305 44 90  
Άλλα    
Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) 0305 49 10  
Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 0305 49 20  
Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0305 49 30  
Άλλα 0305 49 80  
Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών    
Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι 0305 51 10  
Αποξεραμένοι και αλατισμένοι 0305 51 90  
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.) 0305 52 00  
Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae και Muraenolepididae, άλλα από τους μπακαλιάρους (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Βορεομπακαλιάρος (Boreogadus saida) 0305 53 10  
Άλλα 0305 53 90  
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), σκουμπριά των Ινδιών (Rastrelliger spp.), βασιλικά σκουμπριά (Scomberomorus spp.), σαφρίδια (Trachurus spp.), κοκκάλια (Caranx spp.), κόμπια (Rachycentron canadum), ψευδολίτσες (Pampus spp.), σάιρα (Cololabis saira), δεκάπτεροι (Decapterus spp.), καπελάνος (Mallotus villosus), ξιφίας (Xiphias gladius), τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis), παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.), μάρλιν και ιστιοφόροι (Istiophoridae)    
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 54 30  
Γαύροι (Engraulis spp.) 0305 54 50  
Άλλα 0305 54 90  
Άλλα    
Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 0305 59 70  
Άλλα 0305 59 85  
Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών    
Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 61 00  
Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0305 62 00  
Γαύροι (Engraulis spp.) 0305 63 00  
Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.) 0305 64 00  
Άλλα    
Βορεομπακαλιάρος (Boreogadus saida) 0305 69 10  
Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) 0305 69 30  
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) 0305 69 50  
Άλλα 0305 69 80  
Πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών    
Πτερύγια καρχαρία 0305 71 00  
Κεφάλια, ουρές και νηκτικές κύστεις (maws) ψαριών 0305 72 00  
Άλλα 0305 79 00  
03.06 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη    
Κατεψυγμένα    
Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)    
Ουρές καραβίδων 0306 11 10  
Άλλα 0306 11 90  
Αστακοί (Homarus spp.)    
Ολόκληροι 0306 12 10  
Άλλοι 0306 12 90  
Καβούρια    
Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus 0306 14 10  
Καβούρια του είδους Cancer pagurus 0306 14 30  
Άλλα 0306 14 90  
Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus) 0306 15 00  
Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Γαρίδες γκρίζες του είδους Crangon crangon 0306 16 91  
Άλλα 0306 16 99  
Άλλες γαρίδες    
Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris) 0306 17 91  
Γαρίδες του γένους Penaeus 0306 17 92  
Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae, με εξαίρεση τις γαρίδες του γένους Pandalus 0306 17 93  
Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon, με εξαίρεση τις γαρίδες του είδους Crangon crangon 0306 17 94  
Άλλες 0306 17 99  
Άλλα    
Καραβίδες του γλυκού νερού 0306 19 10  
Άλλα 0306 19 90  
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 31 00  
Αστακοί (Homarus spp.)    
Ζωντανοί 0306 32 10  
Άλλοι    
Ολόκληροι 0306 32 91  
Άλλοι 0306 32 99  
Καβούρια    
Καβούρια του είδους Cancer pagurus 0306 33 10  
Άλλες 0306 33 90  
Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus) 0306 34 00  
Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Γαρίδες γκρίζες του είδους Crangon crangon    
Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 0306 35 10  
Άλλες 0306 35 50  
Άλλες 0306 35 90  
Άλλες γαρίδες    
Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae, με εξαίρεση τις γαρίδες του γένους Pandalus 0306 36 10  
Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon, με εξαίρεση τις γαρίδες του είδους Crangon crangon 0306 36 50  
Άλλες 0306 36 90  
Άλλα    
Καραβίδες του γλυκού νερού 0306 39 10  
Άλλα 0306 39 90  
Άλλες    
Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 91 00  
Αστακοί (Homarus spp.)    
Ολόκληροι 0306 92 10  
Άλλοι 0306 92 90  
Καβούρια    
Καβούρια του είδους Cancer pagurus 0306 93 10  
Άλλα 0306 93 90  
Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus) 0306 94 00  
Γαρίδες    
Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Γαρίδες γκρίζες του είδους Crangon crangon    
Βρασμένες σε νερό ή ατμό 0306 95 11  
Άλλες 0306 95 19  
Γαρίδες του γένους Pandalus 0306 95 20  
Άλλες γαρίδες    
Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae, με εξαίρεση τις γαρίδες του γένους Pandalus 0306 95 30  
Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon, με εξαίρεση τις γαρίδες του είδους Crangon crangon 0306 95 40  
Άλλες 0306 95 90  
Άλλα    
Καραβίδες του γλυκού νερού 0306 99 10  
Άλλα 0306 99 90  
03.07 Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος    
Στρείδια    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 g ανά τεμάχιο 0307 11 10  
Άλλα 0307 11 90  
Κατεψυγμένα 0307 12 00  
Άλλα 0307 19 00  
Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια και άλλα μαλάκια της οικογένειας Pectinidae    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten 0307 21 10  
Άλλα 0307 21 90  
Κατεψυγμένα    
Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten    
Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus) 0307 22 10  
Άλλα 0307 22 90  
Άλλα 0307 22 95  
Άλλα    
Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten 0307 29 10  
Άλλα 0307 29 90  
Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Mytilus spp. 0307 31 10  
Perna spp. 0307 31 90  
Κατεψυγμένα    
Mytilus spp. 0307 32 10  
Perna spp. 0307 32 90  
Άλλα    
Mytilus spp. 0307 39 20  
Perna spp. 0307 39 80  
Σουπιές και καλαμάρια    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.) 0307 42 10  
Loligo spp. 0307 42 20  
Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 0307 42 30  
Θράψαλο, καλαμαράκι (Todarodes sagittatus) 0307 42 40  
Άλλα 0307 42 90  
Κατεψυγμένα    
Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)    
σεπιόλες (Sepiola spp.)    
Sepiola rondeleti 0307 43 21  
Άλλα 0307 43 25  
Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) 0307 43 29  
Loligo spp.    
Loligo vulgaris 0307 43 31  
Loligo pealei 0307 43 33  
Loligo gahi 0307 43 35  
Άλλα 0307 43 38  
Ommastrephes spp., με εξαίρεση τα Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 43 91  
Illex spp. 0307 43 92  
Θράψαλο, καλαμαράκι (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 43 95  
Άλλα 0307 43 99  
Άλλα    
Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.) 0307 49 20  
Loligo spp. 0307 49 40  
Ommastrephes spp., με εξαίρεση τα Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 49 50  
Θράψαλο, καλαμαράκι (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 49 60  
Άλλα 0307 49 80  
Χταπόδια (Octopus spp.)    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0307 51 00  
Κατεψυγμένα 0307 52 00  
Άλλα 0307 59 00  
Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά 0307 60 00  
Κυδώνια, μεθύστρες και καλόγνωμες (οικογένειες Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae και Veneridae)    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0307 71 00  
Κατεψυγμένα    
Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae 0307 72 10  
Άλλα 0307 72 90  
Άλλα 0307 79 00  
Αμπαλόνι ή αυτί της θάλασσας (Haliotis spp.) και στρόμβοι (Strombus spp.)    
Αμπαλόνια ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (Haliotis spp.) 0307 81 00  
Στρόμβοι ζωντανοί, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη (Strombus spp.) 0307 82 00  
Αμπαλόνια κατεψυγμένα (Haliotis spp.) 0307 83 00  
Στρόμβοι κατεψυγμένοι (Strombus spp.) 0307 84 00  
Άλλα αμπαλόνια (Haliotis spp.) 0307 87 00  
Άλλοι στρόμβοι (Strombus spp.) 0307 88 00  
Άλλα    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0307 91 00  
Κατεψυγμένα 0307 92 00  
Άλλα 0307 99 00  
03.08 Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος    
Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothuroidea)    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0308 11 00  
Κατεψυγμένα 0308 12 00  
Άλλα 0308 19 00  
Αχινοί (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)    
Ζωντανοί, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη 0308 21 00  
Κατεψυγμένοι 0308 22 00  
Άλλοι 0308 29 00  
Μέδουσες (Rhopilema spp.)    
Κατεψυγμένες 0308 30 50  
Άλλες 0308 30 80  
Άλλα    
Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0308 90 10  
Κατεψυγμένα 0308 90 50  
Άλλα 0308 90 90  
03.09 Αλεύρια, σκόνες και συσσωμα¬τωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, μαλακοστράκων, μαλακίων και άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου    
Ψαριών 0309 10 00  
Άλλα 0309 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.