CN8 / NC8 - 2023 12 CN8 / NC8 - 2023 - EL 14

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

13.01 Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές    
Γόμα αραβική 1301 20 00  
Άλλα 1301 90 00  
13.02 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα    
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά    
Όπιου 1302 11 00  
Γλυκόριζας 1302 12 00  
Λυκίσκου 1302 13 00  
Εφέδρας 1302 14 00  
Άλλα    
Ελαιορητίνη βανίλιας 1302 19 05  
Άλλα 1302 19 70  
Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις    
Σε ξερή κατάσταση 1302 20 10  
Άλλες 1302 20 90  
Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα    
Αγάρ-αγάρ 1302 31 00  
Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarée, έστω και τροποποιημένα    
Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο 1302 32 10  
Από σπέρματα guarée 1302 32 90  
Άλλα 1302 39 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.