CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - EL 17

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ Ή ΕΝΤΟΜΩΝ

16.01 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα ή έντομα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά    
Από συκώτι 1601 00 10  
Άλλα    
Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα 1601 00 91  
Άλλα 1601 00 99  
16.02 Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων, αίματος ή εντόμων    
Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 1602 10 00  
Συκωτιών όλων των ζώων    
Χήνας ή πάπιας 1602 20 10  
Άλλα 1602 20 90  
Πουλερικών της κλάσης 0105    
Γάλου    
Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών    
Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο 1602 31 11  
Άλλα 1602 31 19  
Άλλα 1602 31 80  
Από πετεινούς και κότες    
Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών    
Άψητα 1602 32 11  
Άλλα 1602 32 19  
Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 1602 32 30  
Άλλα 1602 32 90  
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών    
Άψητα 1602 39 21  
Άλλα 1602 39 29  
Άλλα 1602 39 85  
Χοιροειδών    
Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού    
Κατοικίδιων χοιροειδών 1602 41 10  
Άλλα 1602 41 90  
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών    
Κατοικίδιων χοιροειδών 1602 42 10  
Άλλα 1602 42 90  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα    
Κατοικίδιων χοιροειδών    
Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης    
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν) 1602 49 11  
Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες 1602 49 13  
Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών 1602 49 15  
Άλλα 1602 49 19  
Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης 1602 49 30  
Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης 1602 49 50  
Άλλα 1602 49 90  
Βοοειδών    
Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων 1602 50 10  
Άλλα    
Παστό βοδινό (corned beef), σε αεροστεγείς συσκευασίες 1602 50 31  
Άλλα 1602 50 95  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων    
Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων 1602 90 10  
Άλλα    
Κυνηγιού ή κουνελιού 1602 90 31  
Άλλα    
Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών 1602 90 51  
Άλλα    
Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών    
Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων 1602 90 61  
Άλλα 1602 90 69  
Άλλα    
Προβατοειδών 1602 90 91  
Αιγοειδών 1602 90 95  
Άλλα 1602 90 99  
16.03 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων    
Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 kg ή λιγότερο 1603 00 10  
Άλλα 1603 00 80  
16.04 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού    
Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά    
Σολομοί 1604 11 00  
Ρέγκες    
Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα 1604 12 10  
Άλλα    
Σε αεροστεγείς συσκευασίες 1604 12 91  
Άλλα 1604 12 99  
Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγκες    
Σαρδέλες    
Σε ελαιόλαδο 1604 13 11  
Άλλα 1604 13 19  
Άλλα 1604 13 90  
Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)    
Τόνοι και παλαμίδες    
Παλαμίδες (listaos ή bonites)    
Σε φυτικά λάδια 1604 14 21  
Άλλα    
Φιλέτα που ονομάζονται «loins» 1604 14 26  
Άλλα 1604 14 28  
Yellowfin tuna (Thunnus albacares)    
Σε φυτικά λάδια 1604 14 31  
Άλλα    
Φιλέτα που ονομάζονται «loins» 1604 14 36  
Άλλα 1604 14 38  
Άλλα    
Σε φυτικά λάδια 1604 14 41  
Άλλα    
Φιλέτα που ονομάζονται «loins» 1604 14 46  
Άλλα 1604 14 48  
Παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.) 1604 14 90  
Σκουμπριά    
Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus    
Φιλέτα 1604 15 11  
Άλλα 1604 15 19  
Του είδους Scomber australasicus 1604 15 90  
Αντσούγιες 1604 16 00  
Χέλια 1604 17 00  
Πτερύγια καρχαρία 1604 18 00  
Άλλα    
Σολομοειδή, άλλα από σολομούς 1604 19 10  
Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (Katsuwonus pelamis)    
Φιλέτα που ονομάζονται «loins» 1604 19 31  
Άλλα 1604 19 39  
Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
Άλλα    
Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα 1604 19 91  
Άλλα    
Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
Γάδοι μαύροι (Pollachius virens) 1604 19 93  
Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 94  
Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
Άλλα 1604 19 97  
Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών    
Παρασκευάσματα από σουρίμι 1604 20 05  
Άλλων    
Σολομών 1604 20 10  
Σολομοειδών, άλλων από σολομούς 1604 20 30  
Αντσουγιών 1604 20 40  
Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus 1604 20 70  
Άλλων ψαριών 1604 20 90  
Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού    
Χαβιάρι 1604 31 00  
Υποκατάστατα χαβιαριού 1604 32 00  
16.05 Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα    
Καβούρια 1605 10 00  
Γαρίδες    
Όχι σε αεροστεγή συσκευασία    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 kg 1605 21 10  
Άλλες 1605 21 90  
Άλλες 1605 29 00  
Αστακοί    
Σάρκες αστακών ψημένες που προορίζονται στη μεταποιητική βιομηχανία για την παραγωγή βουτύρων αστακού, για πάστες (terrines), για σούπες ή σάλτσες 1605 30 10  
Άλλα 1605 30 90  
Άλλα μαλακόστρακα 1605 40 00  
Μαλάκια    
Στρείδια 1605 51 00  
Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι 1605 52 00  
Μύδια    
Σε αεροστεγείς συσκευασίες 1605 53 10  
Άλλα 1605 53 90  
Σουπιές και καλαμάρια 1605 54 00  
Χταπόδι 1605 55 00  
Κυδώνια, μεθύστρες και καλόγνωμες 1605 56 00  
Αμπαλόνι ή αυτί της θάλασσας 1605 57 00  
Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά 1605 58 00  
Άλλα 1605 59 00  
Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια    
Ολοθούρια 1605 61 00  
Αχινοί 1605 62 00  
Μέδουσες 1605 63 00  
Άλλα 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.