CN8 / NC8 - 2023 41 CN8 / NC8 - 2023 - EL 43

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

42.01 Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη], από κάθε ύλη 4201 00 00  
42.02 Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και ποτά, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλφή και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί    
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια    
Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα    
Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια 4202 11 10 (PCE)
Άλλα 4202 11 90  
Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες    
Από φύλλα πλαστικών υλών    
Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια 4202 12 11 (PCE)
Άλλα 4202 12 19  
Από καλουπωμένη πλαστική ύλη 4202 12 50  
Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη    
Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια 4202 12 91 (PCE)
Άλλα 4202 12 99  
Άλλα    
Από αλουμίνιο 4202 19 10  
Από άλλες ύλες 4202 19 90  
Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λαβή    
Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα 4202 21 00 (PCE)
Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες    
Από φύλλα πλαστικών υλών 4202 22 10 (PCE)
Από υφαντικές ύλες 4202 22 90 (PCE)
Άλλα 4202 29 00 (PCE)
Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού    
Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα 4202 31 00  
Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες    
Από φύλλα πλαστικών υλών 4202 32 10  
Από υφαντικές ύλες 4202 32 90  
Άλλα 4202 39 00  
Άλλα    
Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα    
Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού 4202 91 10  
Άλλα 4202 91 80  
Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες    
Από φύλλα πλαστικών υλών    
Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού 4202 92 11  
Θήκες για μουσικά όργανα 4202 92 15  
Άλλα 4202 92 19  
Από υφαντικές ύλες    
Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού 4202 92 91  
Άλλα 4202 92 98  
Άλλα 4202 99 00  
42.03 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο    
Ενδύματα 4203 10 00  
Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)    
Ειδικά για τον αθλητισμό 4203 21 00 (NPR)
Άλλα    
Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα 4203 29 10 (NPR)
Άλλα 4203 29 90 (NPR)
Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά 4203 30 00  
Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης 4203 40 00  
42.05 Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο    
Για τεχνικές χρήσεις    
Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς 4205 00 11  
Άλλα 4205 00 19  
Άλλα 4205 00 90  
42.06 Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή από τένοντες 4206 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.