CN8 / NC8 - 2023 42 CN8 / NC8 - 2023 - EL 44

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

43.01 Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103    
Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 4301 10 00 (PCE)
Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 4301 30 00 (PCE)
Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 4301 60 00 (PCE)
Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 4301 80 00  
Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων 4301 90 00  
43.02 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303    
Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί    
Βιζόν 4302 11 00 (PCE)
Άλλα    
Από κάστορες, μοσχοπόντικες ή αλεπούδες 4302 19 15 (PCE)
Κουνελιών ή λαγών 4302 19 35 (PCE)
Φώκιας ή οταρίας (otaries)    
Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 4302 19 41 (PCE)
Άλλων 4302 19 49 (PCE)
Προβατοειδών    
Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ 4302 19 75 (PCE)
Άλλα 4302 19 80 (PCE)
Άλλων 4302 19 99  
Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί 4302 20 00  
Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί    
Δέρματα με την ονομασία «επιμηκυνθέντα» 4302 30 10  
Άλλα    
Κουνελιών ή λαγών 4302 30 25 (PCE)
Φώκιας ή οταρίας (otaries)    
Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 4302 30 51 (PCE)
Άλλων 4302 30 55 (PCE)
Άλλων 4302 30 99  
43.03 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα    
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης    
Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 4303 10 10  
Άλλα 4303 10 90  
Άλλα 4303 90 00  
43.04 Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα 4304 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.