CN8 / NC8 - 2023 43 CN8 / NC8 - 2023 - EL 45

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

44.01 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές    
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές    
Κωνοφόρων 4401 11 00  
Άλλη από των κωνοφόρων 4401 12 00  
Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια    
Κωνοφόρων 4401 21 00  
Άλλη από των κωνοφόρων    
Από ευκάλυπτο (Eucalyptus spp.) 4401 22 10  
Άλλη 4401 22 90  
Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, συσσωματωμένα, σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, δισκίων ή σε παρόμοιες μορφές    
Τροχίσκοι ξύλου 4401 31 00  
Πλίνθοι (μπρικέτες) από ξύλο 4401 32 00  
Άλλα 4401 39 00  
Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα    
Πριονίδια 4401 41 00  
Άλλα 4401 49 00  
44.02 Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρπούς), έστω και συσσωματωμένα    
Από μπαμπού 4402 10 00  
Από κελύφη ή καρύδια 4402 20 00  
Άλλα 4402 90 00  
44.03 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη    
Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης    
Κωνοφόρων 4403 11 00 (MTQ)
Άλλη από των κωνοφόρων 4403 12 00 (MTQ)
Άλλη, κωνοφόρων    
Από πεύκη (Pinus spp.), στην οποία η πιο μικρή διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω    
Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως 4403 21 10 (MTQ)
Άλλη 4403 21 90 (MTQ)
Από πεύκη (Pinus spp.), άλλη 4403 22 00 (MTQ)
Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.), στις οποίες η πιο μικρή διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω    
Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως 4403 23 10 (MTQ)
Άλλη 4403 23 90 (MTQ)
Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.), άλλη 4403 24 00 (MTQ)
Άλλη, στην οποία η πιο μικρή διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω    
Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως 4403 25 10 (MTQ)
Άλλη 4403 25 90 (MTQ)
Άλλη 4403 26 00 (MTQ)
Άλλα, από τροπική ξυλεία    
Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau 4403 41 00 (MTQ)
Teak 4403 42 00 (MTQ)
Άλλη    
Acajou Αφρικής,, iroko και sapelli 4403 49 10 (MTQ)
Okoumé και sipo 4403 49 35 (MTQ)
Άλλη 4403 49 85 (MTQ)
Άλλη    
Βελανιδιάς (Quercus spp.) 4403 91 00 (MTQ)
Από οξυά (Fagus spp.), στην οποία η πιο μικρή διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω 4403 93 00 (MTQ)
Από οξυά (Fagus spp.), άλλη 4403 94 00 (MTQ)
Από σημύδα (Betula spp.), στην οποία η πιο μικρή διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω    
Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως 4403 95 10 (MTQ)
Άλλη 4403 95 90 (MTQ)
Από σημύδα (Betula spp.), άλλη 4403 96 00 (MTQ)
Από λεύκη και τρεμοφυλλοειδή λεύκη (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
Από ευκάλυπτο (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
Άλλη 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια    
Κωνοφόρων 4404 10 00  
Άλλη από των κωνοφόρων 4404 20 00  
44.05 Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο 4405 00 00  
44.06 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι    
Μη εμποτισμένοι    
Κωνοφόρων 4406 11 00 (MTQ)
Άλλη από των κωνοφόρων 4406 12 00 (MTQ)
Άλλοι    
Κωνοφόρων 4406 91 00 (MTQ)
Άλλη από των κωνοφόρων 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm    
Κωνοφόρων    
Από πεύκη (Pinus spp.)    
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 11 10 (MTQ)
Πλανισμένη 4407 11 20 (MTQ)
Άλλη 4407 11 90 (MTQ)
Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.)    
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 12 10 (MTQ)
Πλανισμένη 4407 12 20 (MTQ)
Άλλη 4407 12 90 (MTQ)
Από S-P-F (ερυθρελάτη (Picea spp.), πεύκη (Pinus spp.) και ελάτη (Abies spp.)) 4407 13 00 (MTQ)
Από Hem-fir (ετερόφυλη τσούγκα (Tsuga heterophylla) και ελάτη (Abies spp.)) 4407 14 00 (MTQ)
Άλλη    
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 19 10 (MTQ)
Πλανισμένη 4407 19 20 (MTQ)
Άλλη 4407 19 90 (MTQ)
Από τροπική ξυλεία    
Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.)    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 21 10 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4407 21 91 (MTQ)
Άλλη 4407 21 99 (MTQ)
Virola, imbuia και balsa    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 22 10 (MTQ)
Άλλα    
Πλανισμένη 4407 22 91 (MTQ)
Άλλα 4407 22 99 (MTQ)
Teak    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 23 10 (MTQ)
Πλανισμένη 4407 23 20 (MTQ)
Άλλα 4407 23 90 (MTQ)
Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau    
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 25 10 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4407 25 30 (MTQ)
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 25 50 (MTQ)
Άλλη 4407 25 90 (MTQ)
White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan    
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 26 10 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4407 26 30 (MTQ)
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 26 50 (MTQ)
Άλλη 4407 26 90 (MTQ)
Sapelli    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 27 10 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4407 27 91 (MTQ)
Άλλη 4407 27 99 (MTQ)
Iroko    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 28 10 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4407 28 91 (MTQ)
Άλλη 4407 28 99 (MTQ)
Άλλη    
Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola    
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 29 15 (MTQ)
Άλλη    
Palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, πλανισμένη 4407 29 20 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4407 29 83 (MTQ)
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 29 85 (MTQ)
Άλλη 4407 29 95 (MTQ)
Άλλα, από τροπική ξυλεία    
Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 29 96 (MTQ)
Άλλη    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 29 97 (MTQ)
Άλλη 4407 29 98 (MTQ)
Άλλη    
Βελανιδιάς (Quercus spp.)    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 91 15 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη    
Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα 4407 91 31 (MTK)
Άλλη 4407 91 39 (MTQ)
Άλλη 4407 91 90 (MTQ)
Οξιάς (Fagus spp.) 4407 92 00 (MTQ)
Από σφένδαμνο (Acer spp.)    
Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 93 10 (MTQ)
Άλλα    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 93 91 (MTQ)
Άλλα 4407 93 99 (MTQ)
Από κερασιά (Prunus spp.)    
Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 94 10 (MTQ)
Άλλα    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 94 91 (MTQ)
Άλλα 4407 94 99 (MTQ)
Από μελία (Fraxinus spp.)    
Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 95 10 (MTQ)
Άλλα    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 95 91 (MTQ)
Άλλα 4407 95 99 (MTQ)
Από σημύδα (Betula spp.)    
Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 96 10 (MTQ)
Άλλα    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 96 91 (MTQ)
Άλλα 4407 96 99 (MTQ)
Από λεύκη και τρεμοφυλλοειδή λεύκη (Populus spp.)    
Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 97 10 (MTQ)
Άλλα    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 97 91 (MTQ)
Άλλα 4407 97 99 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 99 27 (MTQ)
Άλλη    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 99 40 (MTQ)
Άλλη 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm    
Κωνοφόρων    
Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4408 10 15 (MTQ)
Άλλη    
Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών 4408 10 91 (MTQ)
Άλλη 4408 10 98 (MTQ)
Από τροπική ξυλεία    
Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau    
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4408 31 11 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4408 31 21 (MTQ)
Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4408 31 25 (MTQ)
Άλλη 4408 31 30 (MTQ)
Άλλων    
Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: acajou Αφρικής, limba, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de Rose, virola και white lauan    
Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4408 39 15 (MTQ)
Άλλη    
Πλανισμένη 4408 39 21 (MTQ)
Άλλη 4408 39 30 (MTQ)
Άλλων    
Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4408 39 55 (MTQ)
Άλλη    
Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών 4408 39 70 (MTQ)
Άλλη    
Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm 4408 39 85 (MTQ)
Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm 4408 39 95 (MTQ)
Άλλων    
Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα 4408 90 15 (MTQ)
Άλλη    
Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών 4408 90 35 (MTQ)
Άλλη    
Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm 4408 90 85 (MTQ)
Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση    
Κωνοφόρων    
Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη 4409 10 11 (MTR)
Άλλοι 4409 10 18  
Άλλη από των κωνοφόρων    
Από μπαμπού 4409 21 00  
Από τροπική ξυλεία 4409 22 00  
Άλλα    
Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη 4409 29 10 (MTR)
Άλλα    
Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα 4409 29 91 (MTK)
Άλλα 4409 29 99  
44.10 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»),από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες    
Από ξύλο    
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια    
Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα (ακατέργαστες πλάκες-διαφράγματα) 4410 11 10 (MTQ)
Επιφανειακώς καλυμμένα από χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη 4410 11 30 (MTQ)
Επιφανειακώς καλυμμένα από πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη 4410 11 50 (MTQ)
Άλλες 4410 11 90 (MTQ)
Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB)    
Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα (ακατέργαστες πλάκες-διαφράγματα) 4410 12 10 (MTQ)
Άλλα 4410 12 90 (MTQ)
Άλλα 4410 19 00 (MTQ)
Άλλα 4410 90 00 (MTQ)
44.11 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά    
Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF)    
Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm    
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη (ακατέργαστες πλάκες-διαφράγματα) 4411 12 10 (MTQ)
Άλλες    
Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 12 92 (MTQ)
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³ 4411 12 94 (MTQ)
Με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 9 mm    
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη (ακατέργαστες πλάκες-διαφράγματα) 4411 13 10 (MTQ)
Άλλες    
Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 13 92 (MTQ)
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³ 4411 13 94 (MTQ)
Με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm    
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη (ακατέργαστες πλάκες-διαφράγματα) 4411 14 10 (MTQ)
Άλλες    
Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 14 92 (MTQ)
Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³ 4411 14 95 (MTQ)
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,5 g/cm³ 4411 14 97 (MTQ)
Άλλες    
Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³    
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη (ακατέργαστες πλάκες-διαφράγματα) 4411 92 10 (MTQ)
Άλλες 4411 92 90 (MTQ)
Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³ 4411 93 00 (MTQ)
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,5 g/cm³    
Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη (ακατέργαστες πλάκες-διαφράγματα) 4411 94 10 (MTQ)
Άλλες 4411 94 90 (MTQ)
44.12 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα    
Από μπαμπού 4412 10 00 (MTQ)
Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού) καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm    
Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία    
Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: acajou Αφρικής, dark red meranti, light red meranti, limba, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, παλίσανδρος (palissandre) του Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola ή white lauan 4412 31 10 (MTQ)
Άλλα 4412 31 90 (MTQ)
Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από ξυλεία μη κωνοφόρων, και συγκεκριμένα των ειδών σκλήθρα (Alnus spp.), φράξος (μελιά) (Fraxinus spp.), οξυά (Fagus spp.), σημύδα (Betula spp.), κερασιά (Prunus spp.), καστανιά (Castanea spp.), πτελέα (Ulmus spp.), ευκάλυπτος (Eucalyptus spp.), ψευδοκαρύα (Carya spp.), αίσκουλος η ιπποκαστανέα (αγριοκαστανιά, ιπποκαστανιά) (Aesculus spp.), φιλύρα (φλαμουριά, τίλιο) (Tilia spp.), σφένδαμνος (Acer spp.), δρυς (βελανιδιά) (Quercus spp.), πλάτανος (Platanus spp.), λεύκη και τρεμοφυλλοειδής λεύκη (Populus spp.), ροβίνια η ψευδοακακία (Robinia spp.), λειριόδενδρο (τουλιπόδεντρο) (Liriodendron spp.) ή καρυδιά (Juglans spp.)    
Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από σημύδα (Betula spp.) 4412 33 10 (MTQ)
Που δεν έχει εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από σημύδα, αλλά που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από λεύκη ή τρεμοφυλλοειδή λεύκη (Populus spp.) 4412 33 20 (MTQ)
Που δεν έχει εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από σημύδα, λεύκη ή τρεμοφυλλοειδή λεύκη (Populus spp.), αλλά που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από ευκάλυπτο (Eucalyptus spp.) 4412 33 30 (MTQ)
Άλλη 4412 33 90 (MTQ)
Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από ξυλεία μη κωνοφόρων, μη προσδιοριζόμενη στη διάκριση 441233 4412 34 00 (MTQ)
Άλλη, που έχει και τα δύο εξωτερικά επιμέρους φύλλα (στρώσεις) από ξυλεία κωνοφόρων 4412 39 00 (MTQ)
Ξυλεία από συγκολλημένα ξυλόφυλλα (LVL)    
Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία    
Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 4412 41 91 (MTQ)
Άλλη 4412 41 99 (MTQ)
Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από ξυλεία μη κωνοφόρων 4412 42 00 (MTQ)
Άλλη, που έχει και τα δύο εξωτερικά επιμέρους φύλλα (στρώσεις) από ξυλεία κωνοφόρων 4412 49 00 (MTQ)
Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα    
Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία    
Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 4412 51 10 (MTQ)
Άλλη 4412 51 90 (MTQ)
Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από ξυλεία μη κωνοφόρων 4412 52 00 (MTQ)
Άλλη, που έχει και τα δύο εξωτερικά επιμέρους φύλλα (στρώσεις) από ξυλεία κωνοφόρων 4412 59 00 (MTQ)
Άλλη    
Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία    
Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια 4412 91 10 (MTQ)
Άλλη    
Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων 4412 91 91 (MTQ)
Άλλη 4412 91 99 (MTQ)
Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (στρώση) από ξυλεία μη κωνοφόρων    
Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια 4412 92 10 (MTQ)
Άλλη 4412 92 90 (MTQ)
Άλλη, που έχει και τα δύο εξωτερικά επιμέρους φύλλα (στρώσεις) από ξυλεία κωνοφόρων    
Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια 4412 99 10 (MTQ)
Άλλη 4412 99 90 (MTQ)
44.13 Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής 4413 00 00 (MTQ)
44.14 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη    
Από τροπική ξυλεία    
Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 4414 10 10  
Άλλη 4414 10 90  
Άλλα 4414 90 00  
44.15 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο    
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια    
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας 4415 10 10  
Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια 4415 10 90  
Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών    
Παλέτες απλές, παλέτες κολλάρα 4415 20 20 (PCE)
Άλλες 4415 20 90  
44.16 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες 4416 00 00  
44.17 Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο 4417 00 00  
44.18 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο    
Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους    
Από τροπική ξυλεία 4418 11 00 (PCE)
Άλλη    
Από κωνοφόρα 4418 19 50 (PCE)
Άλλα 4418 19 90 (PCE)
Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια    
Από τροπική ξυλεία    
Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 4418 21 10 (PCE)
Άλλη 4418 21 90 (PCE)
Άλλη    
Από κωνοφόρα 4418 29 50 (PCE)
Άλλα 4418 29 80 (PCE)
Στύλοι και δοκοί άλλοι από τα προϊόντα των διακρίσεων 441881 έως 441889 4418 30 00  
Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα 4418 40 00  
Πέταυρα (shingles και shakes) 4418 50 00  
Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων    
Από μπαμπού ή των οποίων τουλάχιστον η επάνω στρώση είναι από μπαμπού    
Για μωσαϊκά πατώματα 4418 73 10 (MTK)
Άλλες 4418 73 90 (MTK)
Άλλες, για μωσαϊκά πατώματα 4418 74 00 (MTK)
Άλλες, με πολλαπλά στρώματα 4418 75 00 (MTK)
Άλλες 4418 79 00 (MTK)
Προϊόντα κατεργασμένης δομικής ξυλείας    
Επικολλητή ξυλεία (glulam) 4418 81 00  
Σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT ή X-lam) 4418 82 00  
Δοκοί σε σχήμα Ι 4418 83 00  
Άλλα 4418 89 00  
Άλλα    
Από μπαμπού 4418 91 00  
Κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα 4418 92 00  
Άλλα 4418 99 00  
44.19 Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα    
Από μπαμπού     
Σανίδες κοπής άρτου, σανίδες τεμαχισμού και παρόμοιες σανίδες 4419 11 00  
Ξυλάκια φαγητού 4419 12 00  
Άλλα 4419 19 00  
Από τροπική ξυλεία    
Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 4419 20 10  
Άλλη 4419 20 90  
Άλλα 4419 90 00  
44.20 Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94    
Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού    
Από τροπική ξυλεία    
Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 4420 11 10  
Άλλη 4420 11 90  
Άλλα 4420 19 00  
Άλλη    
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία 4420 90 10 (MTQ)
Άλλη    
Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού 4420 90 91  
Από άλλη ξυλεία 4420 90 99  
44.21 Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο    
Κρεμάστρες για ενδύματα 4421 10 00 (PCE)
Φέρετρα    
Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες 4421 20 10 New (PCE)
Άλλα 4421 20 90 New (PCE)
Άλλα    
Από μπαμπού 4421 91 00  
Άλλα    
Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες 4421 99 10  
Άλλα 4421 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.