CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - EL 49

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

48.01 Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 4801 00 00  
48.02 Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)    
Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί) 4802 10 00  
Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα 4802 20 00  
Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας    
Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες 4802 40 10  
Άλλα 4802 40 90  
Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες    
Με βάρος κατά m² κατώτερο των 40 g 4802 54 00  
Με βάρος κατά m² 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε κυλίνδρους    
Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 40 g αλλά κατώτερο των 60 g 4802 55 15  
Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 60 g αλλά κατώτερο των 75 g 4802 55 25  
Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 75 g αλλά κατώτερο των 80 g 4802 55 30  
Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 80 g 4802 55 90  
Με βάρος κατά m² 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα    
Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά έχει μήκος 297 mm και η άλλη 210 mm (διαστάσεις Α4) 4802 56 20  
Άλλα 4802 56 80  
Άλλα, με κατά m² 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g 4802 57 00  
Με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g    
Σε κυλίνδρους 4802 58 10  
Άλλα 4802 58 90  
Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή χημικο-μηχανική μέθοδο    
Σε κυλίνδρους    
Με βάρος κατώτερο των 72 g κατά m² και των οποίων περισσότερο του 50 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο 4802 61 15  
Άλλα 4802 61 80  
Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα 4802 62 00  
Άλλα 4802 69 00  
48.03 Χαρτί του τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο, χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπωμένο, σε ρολούς ή φύλλα    
Χαρτοβάμβακας 4803 00 10  
Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία «tissue», με βάρος, κατά πτυχή, κατά m²    
Που δεν υπερβαίνει τα 25 g 4803 00 31  
Που υπερβαίνει τα 25 g 4803 00 39  
Άλλα 4803 00 90  
48.04 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803    
Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία «kraftliner»    
Μη λευκασμένα    
Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα    
Με βάρος κατά m² κατώτερο των 150 g 4804 11 11  
Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g 4804 11 15  
Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 175 g 4804 11 19  
Άλλα 4804 11 90  
Άλλα    
Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρoς από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα    
Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεύκαστες στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά m²    
Κατώτερο των 175 g 4804 19 12  
Ίσο ή ανώτερο των 175 g 4804 19 19  
Άλλα 4804 19 30  
Άλλα 4804 19 90  
Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας    
Μη λευκασμένο    
Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 4804 21 10  
Άλλο 4804 21 90  
Άλλο    
Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 4804 29 10  
Άλλο 4804 29 90  
Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g    
Μη λευκασμένα    
Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα    
Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις 4804 31 51  
Άλλα 4804 31 58  
Άλλα 4804 31 80  
Άλλα    
Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα    
Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα 4804 39 51  
Άλλα 4804 39 58  
Άλλα 4804 39 80  
Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² περισσότερο από 150 g αλλά λιγότερο από 225 g    
Μη λευκασμένα    
Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία «saturating kraft» 4804 41 91  
Άλλα 4804 41 98  
Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο 4804 42 00  
Άλλα 4804 49 00  
Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 225 g    
Μη λευκασμένα 4804 51 00  
Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο 4804 52 00  
Άλλα    
Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα 4804 59 10  
Άλλα 4804 59 90  
48.05 Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού    
Χαρτί για αυλακώσεις    
Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις 4805 11 00  
Χαρτί από άχυρο για αυλακώσεις 4805 12 00  
Άλλα    
Wellenstoff 4805 19 10  
Άλλα 4805 19 90  
Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)    
Με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g 4805 24 00  
Με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g 4805 25 00  
Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος 4805 30 00  
Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά 4805 40 00  
Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια 4805 50 00  
Άλλα    
Με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g 4805 91 00  
Με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g, αλλά λιγότερο από 225 g 4805 92 00  
Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 225 g    
Από ανακυκλωμένο χαρτί 4805 93 20  
Άλλα 4805 93 80  
48.06 Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα    
Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περγαμηνή) 4806 10 00  
Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof) 4806 20 00  
Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος) 4806 30 00  
Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή    
Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» 4806 40 10  
Άλλα 4806 40 90  
48.07 Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα    
Από ανακυκλωμένο χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί 4807 00 30  
Άλλα 4807 00 80  
48.08 Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4803    
Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα 4808 10 00  
Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο 4808 40 00  
Άλλα 4808 90 00  
48.09 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα    
Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» 4809 20 00  
Άλλα 4809 90 00  
48.10 Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη    
Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες    
Σε κυλίνδρους 4810 13 00  
Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα 4810 14 00  
Άλλα 4810 19 00  
Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο    
Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC» 4810 22 00  
Άλλα    
Σε κυλίνδρους 4810 29 30  
Άλλα 4810 29 80  
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς    
Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g 4810 31 00  
Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g    
Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη 4810 32 10  
Άλλα 4810 32 90  
Άλλα 4810 39 00  
Άλλο χαρτί και χαρτόνια    
Με πολλές στρώσεις    
Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη 4810 92 10  
Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη 4810 92 30  
Άλλα 4810 92 90  
Άλλα    
Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη 4810 99 10  
Άλλα 4810 99 80  
48.11 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, επιστρωμένα, επιχρισμένα, διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επιφανειακώς σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, σε ρόλους ή φύλλα, εκτός από εκείνα του είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810    
Χαρτιά και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα 4811 10 00  
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες    
Αυτοκόλλητα    
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 cm, στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο 4811 41 20  
Άλλα 4811 41 90  
Άλλα 4811 49 00  
Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές)    
Λευκασμένα, με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g 4811 51 00  
Άλλα 4811 59 00  
Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη 4811 60 00  
Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 4811 90 00  
48.12 Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις 4812 00 00  
48.13 Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες    
Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 4813 10 00  
Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm 4813 20 00  
Άλλα    
Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 5 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 cm 4813 90 10  
Άλλα 4813 90 90  
48.14 Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων    
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη 4814 20 00  
Άλλα    
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελείται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη 4814 90 10  
Άλλα 4814 90 70  
48.16 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά    
Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» 4816 20 00  
Άλλα 4816 90 00  
48.17 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας    
Φάκελοι 4817 10 00  
Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας 4817 20 00  
Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 4817 30 00  
48.18 Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε ρόλους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχήματα. Χαρτομάντιλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών    
Χαρτί υγείας    
Βάρους, κατά πτυχή, κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 25 g 4818 10 10  
Βάρους, κατά πτυχή, κατά m² που υπερβαίνει τα 25 g 4818 10 90  
Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών    
Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού 4818 20 10  
Πετσέτες χεριών    
Σε κυλίνδρους 4818 20 91  
Άλλα 4818 20 99  
Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού 4818 30 00  
Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος 4818 50 00  
Άλλα    
Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 4818 90 10  
Άλλα 4818 90 90  
48.19 Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια    
Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι 4819 10 00  
Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι 4819 20 00  
Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο 4819 30 00  
Άλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά 4819 40 00  
Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους 4819 50 00  
Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια 4819 60 00  
48.20 Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι    
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα    
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις 4820 10 10  
Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις 4820 10 30  
Σημειωματάρια-ημερολόγια 4820 10 50  
Άλλα 4820 10 90  
Τετράδια 4820 20 00  
Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων 4820 30 00  
Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού 4820 40 00  
Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές 4820 50 00  
Άλλα 4820 90 00  
48.21 Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη    
Τυπωμένες    
Αυτοκόλλητες 4821 10 10  
Άλλες 4821 10 90  
Άλλες    
Αυτοκόλλητες 4821 90 10  
Άλλες 4821 90 90  
48.22 Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρυμένα    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων 4822 10 00  
Άλλα 4822 90 00  
48.23 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης    
Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις 4823 20 00  
Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους 4823 40 00  
Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι    
Από μπαμπού 4823 61 00  
Άλλα    
Δίσκοι, πιατέλες και πιάτα 4823 69 10  
Άλλα 4823 69 90  
Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα    
Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά 4823 70 10  
Άλλα 4823 70 90  
Άλλα    
Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς 4823 90 40  
Άλλα 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.