CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - EL 50

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

49.01 Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα    
Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα 4901 10 00  
Άλλα    
Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη 4901 91 00  
Άλλα 4901 99 00  
49.02 Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις    
Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα 4902 10 00  
Άλλα 4902 90 00  
49.03 Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά 4903 00 00  
49.04 Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη 4904 00 00  
49.05 Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα    
Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων 4905 20 00  
Άλλα 4905 90 00  
49.06 Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που λαμβάνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω 4906 00 00  
49.07 Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα στην οποία έχουν ή θα έχουν, αναγνωρισμένη ονομαστική αξία. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι    
Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα 4907 00 10  
Τραπεζογραμμάτια 4907 00 30  
Άλλα 4907 00 90  
49.08 Χαλκομανίες κάθε είδους    
Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν 4908 10 00  
Άλλες 4908 90 00  
49.09 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 4909 00 00  
49.10 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 4910 00 00  
49.11 Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες    
Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια    
Εμπορικοί κατάλογοι 4911 10 10  
Άλλα 4911 10 90  
Άλλα    
Εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες 4911 91 00  
Άλλα 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.