CN8 / NC8 - 2023 49 CN8 / NC8 - 2023 - EL 51

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
ΜΕΤΑΞΙ

50.01 Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους 5001 00 00  
50.02 Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο 5002 00 00  
50.03 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια) 5003 00 00  
50.04 Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 5004 00 10  
Άλλα 5004 00 90  
50.05 Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 5005 00 10  
Άλλα 5005 00 90  
50.06 Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)    
Νήματα από μετάξι 5006 00 10  
Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) 5006 00 90  
50.07 Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι    
Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι 5007 10 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι    
Κρεπ    
Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 5007 20 11 (MTK)
Άλλα 5007 20 19 (MTK)
Pongés, habutaϊ, honan, shantoung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες)    
Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα 5007 20 21 (MTK)
Άλλα    
Απλής ύφανσης 5007 20 31 (MTK)
Άλλα 5007 20 39 (MTK)
Άλλα    
Υφάσματα με αραιή (όχι πυκνή) ύφανση 5007 20 41 (MTK)
Άλλα    
Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 5007 20 51 (MTK)
Βαμμένα 5007 20 59 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 57 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 cm 5007 20 61 (MTK)
Άλλα 5007 20 69 (MTK)
Τυπωτά 5007 20 71 (MTK)
Άλλα υφάσματα    
Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα 5007 90 10 (MTK)
Βαμμένα 5007 90 30 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5007 90 50 (MTK)
Τυπωτά 5007 90 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.