CN8 / NC8 - 2023 54 CN8 / NC8 - 2023 - EL 56

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

55.01 Δέσμες από συνθετικές ίνες    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια    
Από αραμίδια 5501 11 00  
Άλλες 5501 19 00  
Από πολυεστέρες 5501 20 00  
Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 5501 30 00  
Από πολυπροπυλένιο 5501 40 00  
Άλλες 5501 90 00  
55.02 Δέσμες από τεχνητές ίνες    
Από οξική κυτταρίνη 5502 10 00  
Άλλα 5502 90 00  
55.03 Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια    
Από αραμίδια 5503 11 00  
Άλλες 5503 19 00  
Από πολυεστέρες 5503 20 00  
Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 5503 30 00  
Από πολυπροπυλένιο 5503 40 00  
Άλλες 5503 90 00  
55.04 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση    
Από τεχνητό μετάξι βισκόζης 5504 10 00  
Άλλες 5504 90 00  
55.05 Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)    
Από συνθετικές ίνες    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5505 10 10  
Από πολυεστέρες 5505 10 30  
Ακρυλικά ή μοντακρυλικά 5505 10 50  
Από πολυπροπυλένιο 5505 10 70  
Άλλα 5505 10 90  
Από τεχνητές ίνες 5505 20 00  
55.06 Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5506 10 00  
Από πολυεστέρες 5506 20 00  
Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 5506 30 00  
Από πολυπροπυλένιο 5506 40 00  
Άλλες 5506 90 00  
55.07 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση 5507 00 00  
55.08 Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς    
Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5508 10 10  
Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5508 10 90  
Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς    
Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5508 20 10  
Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση 5508 20 90  
55.09 Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια    
Απλά 5509 11 00  
Στριμμένα ή κορδονωτά 5509 12 00  
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα    
Απλά 5509 21 00  
Στριμμένα ή κορδονωτά 5509 22 00  
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές    
Απλά 5509 31 00  
Στριμμένα ή κορδονωτά 5509 32 00  
Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς    
Απλά 5509 41 00  
Στριμμένα ή κορδονωτά 5509 42 00  
Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς 5509 51 00  
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5509 52 00  
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 5509 53 00  
Άλλα 5509 59 00  
Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5509 61 00  
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 5509 62 00  
Άλλα 5509 69 00  
Άλλα νήματα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5509 91 00  
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 5509 92 00  
Άλλα 5509 99 00  
55.10 Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς    
Απλά 5510 11 00  
Στριμμένα ή κορδονωτά 5510 12 00  
Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5510 20 00  
Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 5510 30 00  
Άλλα νήματα 5510 90 00  
55.11 Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές 5511 10 00  
Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές 5511 20 00  
Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 5511 30 00  
55.12 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5512 11 00 (MTK)
Άλλα    
Τυπωτά 5512 19 10 (MTK)
Άλλα 5512 19 90 (MTK)
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5512 21 00 (MTK)
Άλλα    
Τυπωτά 5512 29 10 (MTK)
Άλλα 5512 29 90 (MTK)
Άλλα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5512 91 00 (MTK)
Άλλα    
Τυπωτά 5512 99 10 (MTK)
Άλλα 5512 99 90 (MTK)
55.13 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m²    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης    
Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 165 cm 5513 11 20 (MTK)
Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm 5513 11 90 (MTK)
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5513 12 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5513 13 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5513 19 00 (MTK)
Βαμμένα    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5513 21 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα    
Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5513 23 10 (MTK)
Άλλα 5513 23 90 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5513 29 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5513 31 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5513 39 00 (MTK)
Τυπωτά    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5513 41 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5513 49 00 (MTK)
55.14 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 g/m²    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5514 11 00 (MTK)
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5514 12 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514 19 10 (MTK)
Άλλα 5514 19 90 (MTK)
Βαμμένα    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5514 21 00 (MTK)
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5514 22 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514 23 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5514 29 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5514 30 10 (MTK)
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5514 30 30 (MTK)
Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514 30 50 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5514 30 90 (MTK)
Τυπωτά    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5514 41 00 (MTK)
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 5514 42 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514 43 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα 5514 49 00 (MTK)
55.15 Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς    
Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από τεχνητό μετάξι βισκόζης    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 11 10 (MTK)
Τυπωτά 5515 11 30 (MTK)
Άλλα 5515 11 90 (MTK)
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 12 10 (MTK)
Τυπωτά 5515 12 30 (MTK)
Άλλα 5515 12 90 (MTK)
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 13 11 (MTK)
Άλλα 5515 13 19 (MTK)
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 13 91 (MTK)
Άλλα 5515 13 99 (MTK)
Άλλα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 19 10 (MTK)
Τυπωτά 5515 19 30 (MTK)
Άλλα 5515 19 90 (MTK)
Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 21 10 (MTK)
Τυπωτά 5515 21 30 (MTK)
Άλλα 5515 21 90 (MTK)
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 22 11 (MTK)
Άλλα 5515 22 19 (MTK)
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 22 91 (MTK)
Άλλα 5515 22 99 (MTK)
Άλλα 5515 29 00 (MTK)
Άλλα υφάσματα    
Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 91 10 (MTK)
Τυπωτά 5515 91 30 (MTK)
Άλλα 5515 91 90 (MTK)
Άλλα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5515 99 20 (MTK)
Τυπωτά 5515 99 40 (MTK)
Άλλα 5515 99 80 (MTK)
55.16 Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς    
Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516 11 00 (MTK)
Βαμμένα 5516 12 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516 13 00 (MTK)
Τυπωτά 5516 14 00 (MTK)
Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516 21 00 (MTK)
Βαμμένα 5516 22 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων    
Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 cm ή μεγαλύτερο (για στρώματα) 5516 23 10 (MTK)
Άλλα 5516 23 90 (MTK)
Τυπωτά 5516 24 00 (MTK)
Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516 31 00 (MTK)
Βαμμένα 5516 32 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516 33 00 (MTK)
Τυπωτά 5516 34 00 (MTK)
Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516 41 00 (MTK)
Βαμμένα 5516 42 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516 43 00 (MTK)
Τυπωτά 5516 44 00 (MTK)
Άλλα    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516 91 00 (MTK)
Βαμμένα 5516 92 00 (MTK)
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516 93 00 (MTK)
Τυπωτά 5516 94 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.