CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - EL 57

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56
ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

56.01 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες    
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές    
Από βαμβάκι    
Υδρόφιλο 5601 21 10  
Άλλο 5601 21 90  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 mm 5601 22 10  
Άλλα 5601 22 90  
Άλλα 5601 29 00  
Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες 5601 30 00  
56.02 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις    
Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα    
Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις    
Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι    
Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303 5602 10 11  
Από άλλες υφαντικές ύλες 5602 10 19  
Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5602 10 31  
Από άλλες υφαντικές ύλες 5602 10 38  
Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 5602 10 90  
Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5602 21 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 5602 29 00  
Άλλα 5602 90 00  
56.03 Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις    
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 11 10  
Άλλα 5603 11 90  
Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 12 10  
Άλλα 5603 12 90  
Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 13 10  
Άλλα 5603 13 90  
Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 14 10  
Άλλα 5603 14 90  
Άλλα    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 91 10  
Άλλα 5603 91 90  
Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 92 10  
Άλλα 5603 92 90  
Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 93 10  
Άλλα 5603 93 90  
Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m²    
Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 5603 94 10  
Άλλα 5603 94 90  
56.04 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη    
Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά 5604 10 00  
Άλλα    
Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα 5604 90 10  
Άλλα 5604 90 90  
56.05 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο 5605 00 00  
56.06 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»    
Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» 5606 00 10  
Άλλα    
Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες 5606 00 91  
Άλλα 5606 00 99  
56.07 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη    
Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave    
Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα 5607 21 00  
Άλλα 5607 29 00  
Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο    
Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα 5607 41 00  
Άλλα    
Με τίτλο μεγαλύτερο των 50000 decitex (5 g/m)    
Πλεκτά 5607 49 11  
Άλλα 5607 49 19  
Με τίτλο 50000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο 5607 49 90  
Από άλλες συνθετικές ίνες    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες    
Με τίτλο μεγαλύτερο των 50000 decitex (5 g/m)    
Πλεκτά 5607 50 11  
Άλλα 5607 50 19  
Με τίτλο 50000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο 5607 50 30  
Από άλλες συνθετικές ίνες 5607 50 90  
Άλλα    
Από αβάκα (καννάβι της Μανίλας ή Μusa textilis Nee) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα). Aπό γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303 5607 90 20  
Άλλα 5607 90 90  
56.08 Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες    
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες    
Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία    
Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά 5608 11 20  
Άλλα 5608 11 80  
Άλλα    
Δίχτυα έτοιμα    
Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια    
Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά 5608 19 11  
Άλλα 5608 19 19  
Άλλα 5608 19 30  
Άλλα 5608 19 90  
Άλλα 5608 90 00  
56.09 Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.