CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - EL 58

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

57.01 Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe» 5701 10 10 (MTK)
Άλλοι 5701 10 90 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe», από συνθετικές ίνες, από νήματα της κλάσης 5605 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο 5701 90 10 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 5701 90 90 (MTK)
57.02 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι    
Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι 5702 10 00 (MTK)
Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα 5702 20 00 (MTK)
Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Τάπητες Αxminster 5702 31 10 (MTK)
Άλλα 5702 31 80 (MTK)
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5702 32 00 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 5702 39 00 (MTK)
Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Τάπητες Αxminster 5702 41 10 (MTK)
Άλλα 5702 41 90 (MTK)
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5702 42 00 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 5702 49 00 (MTK)
Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5702 50 10 (MTK)
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες    
Από πολυπροπυλένιο 5702 50 31 (MTK)
Άλλα 5702 50 39 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 5702 50 90 (MTK)
Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5702 91 00 (MTK)
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες    
Από πολυπροπυλένιο 5702 92 10 (MTK)
Άλλα 5702 92 90 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 5702 99 00 (MTK)
57.03 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες (περιλαμβανομένου του χλοοτάπητα), φουντωτά, έστω και έτοιμα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5703 10 00 (MTK)
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια    
Χλοοτάπητας 5703 21 00 (MTK)
Άλλα    
Τυπωτά    
Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m² 5703 29 10 (MTK)
Άλλα 5703 29 19 (MTK)
Άλλα    
Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m² 5703 29 91 (MTK)
Άλλα 5703 29 99 (MTK)
Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες    
Χλοοτάπητας 5703 31 00 (MTK)
Άλλα    
Από πολυπροπυλένιο    
Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m² 5703 39 10 (MTK)
Άλλα 5703 39 19 (MTK)
Άλλα    
Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m² 5703 39 91 (MTK)
Άλλα 5703 39 99 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m² 5703 90 20 (MTK)
Άλλα 5703 90 80 (MTK)
57.04 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα    
Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 0,3 m² αλλά όχι το 1 m² 5704 20 00 (MTK)
Άλλα 5704 90 00 (MTK)
57.05 Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα    
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5705 00 30 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.