CN8 / NC8 - 2023 57 CN8 / NC8 - 2023 - EL 59

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

58.01 Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη των κλάσεων 5802 ή 5806    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5801 10 00 (MTK)
Από βαμβάκι    
Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα 5801 21 00 (MTK)
Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 5801 22 00 (MTK)
Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 5801 23 00 (MTK)
Υφάσματα σενίλλης 5801 26 00 (MTK)
Βελούδα και πλούσες στημονιού 5801 27 00 (MTK)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα 5801 31 00 (MTK)
Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 5801 32 00 (MTK)
Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 5801 33 00 (MTK)
Υφάσματα σενίλλης 5801 36 00 (MTK)
Βελούδα και πλούσες στημονιού 5801 37 00 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι 5801 90 10 (MTK)
Άλλα 5801 90 90 (MTK)
58.02 Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806. Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 5703    
Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι 5802 10 00 (MTK)
Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες 5802 20 00 (MTK)
Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες 5802 30 00 (MTK)
58.03 Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806    
Από βαμβάκι 5803 00 10 (MTK)
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 5803 00 30 (MTK)
Άλλα 5803 00 90 (MTK)
58.04 Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός από τα είδη των κλάσεων 6002 μέχρι 6006    
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους    
Ομοιόμορφης ύφανσης 5804 10 10  
Άλλα 5804 10 90  
Δαντέλες με τη μηχανή    
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5804 21 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 5804 29 00  
Δαντέλες με το χέρι 5804 30 00  
58.05 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα 5805 00 00  
58.06 Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5807. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)    
Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά σπογγώδους μορφής 5806 10 00  
Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ 5806 20 00  
Άλλα είδη κορδελοποιίας    
Από βαμβάκι 5806 31 00  
Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες    
Με πραγματικές ούγιες 5806 32 10  
Άλλα 5806 32 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες 5806 39 00  
Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs) 5806 40 00  
58.07 Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα    
Υφασμένα    
Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα 5807 10 10  
Άλλα 5807 10 90  
Άλλα    
Από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο 5807 90 10  
Άλλα 5807 90 90  
58.08 Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεκτά. Κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη    
Ταινιοπλέγματα σε τόπια 5808 10 00  
Άλλα 5808 90 00  
58.09 Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 5605, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 5809 00 00  
58.10 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια    
Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη    
Αξίας που υπερβαίνει τα 35 € το kg καθαρού βάρους 5810 10 10  
Άλλα 5810 10 90  
Άλλα κεντήματα    
Από βαμβάκι    
Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 € το kg καθαρού βάρους 5810 91 10  
Άλλα 5810 91 90  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 € το kg καθαρού βάρους 5810 92 10  
Άλλα 5810 92 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 € το kg καθαρού βάρους 5810 99 10  
Άλλα 5810 99 90  
58.11 Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές, συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης 5810 5811 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.