CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - EL 60

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

59.01 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία    
Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις 5901 10 00 (MTK)
Άλλα 5901 90 00 (MTK)
59.02 Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης    
Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια    
Εμποτισμένα με καουτσούκ 5902 10 10 (MTK)
Άλλα 5902 10 90 (MTK)
Από πολυεστέρες    
Εμποτισμένα με καουτσούκ 5902 20 10 (MTK)
Άλλα 5902 20 90 (MTK)
Άλλα    
Εμποτισμένα με καουτσούκ 5902 90 10 (MTK)
Άλλα 5902 90 90 (MTK)
59.03 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902    
Με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)    
Εμποτισμένα 5903 10 10 (MTK)
Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 5903 10 90 (MTK)
Με πολυουρεθάνη    
Εμποτισμένα 5903 20 10 (MTK)
Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 5903 20 90 (MTK)
Άλλα    
Εμποτισμένα 5903 90 10 (MTK)
Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις    
Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη 5903 90 91 (MTK)
Άλλα 5903 90 99 (MTK)
59.04 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες    
Λινοτάπητες 5904 10 00 (MTK)
Άλλα 5904 90 00 (MTK)
59.05 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες    
Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα 5905 00 10  
Άλλες    
Από λινάρι 5905 00 30  
Από γιούτα 5905 00 50  
Αποσυνθετικές ή τεχνητές ίνες 5905 00 70  
Άλλες 5905 00 90  
59.06 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902    
Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm 5906 10 00  
Άλλα    
Πλεκτά 5906 91 00  
Άλλα    
Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 5 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού 5906 99 10  
Άλλα 5906 99 90  
59.07 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις 5907 00 00 (MTK)
59.08 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα 5908 00 00  
59.09 Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες    
Από συνθετικές ίνες 5909 00 10  
Από άλλες υφαντικές ύλες 5909 00 90  
59.10 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλαστικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά 5910 00 00  
59.11 Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 8 του κεφαλαίου αυτού    
Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη των αδραχτιών 5911 10 00  
Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα 5911 20 00  
Υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο)    
Βάρους ανά m² κατώτερου των 650 g    
Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Υφάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές (π.χ. μορφοποίηση υφασμάτων) 5911 31 11 (MTK)
Άλλα 5911 31 19  
Από άλλες υφαντικές ύλες 5911 31 90  
Βάρους ανά m² ίσου ή ανώτερου των 650 g    
Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Υφάσματα με συραμμένη επίστρωση πλάκας, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές (π.χ. πιλήματα πρέσας) 5911 32 11 (MTK)
Άλλα 5911 32 19 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 5911 32 90  
Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής 5911 40 00  
Άλλα    
Από πίλημα 5911 90 10  
Άλλα    
Αυτοκόλλητοι κυκλικοί στιλβωτικοί σπόγγοι του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers) 5911 90 91  
Άλλα 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.