CN8 / NC8 - 2023 59 CN8 / NC8 - 2023 - EL 61

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

60.01 Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα») και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά    
Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα» 6001 10 00  
Υφάσματα βροχιδωτά    
Από βαμβάκι 6001 21 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6001 22 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6001 29 00  
Άλλα    
Από βαμβάκι 6001 91 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6001 92 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6001 99 00  
60.02 Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001    
Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ 6002 40 00  
Άλλα 6002 90 00  
60.03 Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 και 6002    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6003 10 00  
Από βαμβάκι 6003 20 00  
Από συνθετικές ίνες    
Δαντέλες Raschel 6003 30 10  
Άλλα 6003 30 90  
Από τεχνητές ίνες 6003 40 00  
Άλλα 6003 90 00  
60.04 Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001    
Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ 6004 10 00  
Άλλα 6004 90 00  
60.05 Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σιριτιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 μέχρι 6004    
Από βαμβάκι    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 6005 21 00  
Βαμμένα 6005 22 00  
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 6005 23 00  
Τυπωτά 6005 24 00  
Από συνθετικές ίνες    
Υφάσματα που ορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 του παρόντος κεφαλαίου 6005 35 00  
Άλλα, αλεύκαστα ή λευκασμένα 6005 36 00  
Άλλα, βαμμένα 6005 37 00  
Άλλα, από νήματα διαφόρων χρωμάτων 6005 38 00  
Άλλα, τυπωτά 6005 39 00  
Από τεχνητές ίνες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 6005 41 00  
Βαμμένα 6005 42 00  
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 6005 43 00  
Τυπωτά 6005 44 00  
Άλλα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6005 90 10  
Άλλα 6005 90 90  
60.06 Άλλα πλεκτά υφάσματα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6006 10 00  
Από βαμβάκι    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 6006 21 00  
Βαμμένα 6006 22 00  
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 6006 23 00  
Τυπωτά 6006 24 00  
Από συνθετικές ίνες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 6006 31 00  
Βαμμένα 6006 32 00  
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 6006 33 00  
Τυπωτά 6006 34 00  
Από τεχνητές ίνες    
Αλεύκαστα ή λευκασμένα 6006 41 00  
Βαμμένα 6006 42 00  
Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 6006 43 00  
Τυπωτά 6006 44 00  
Άλλα 6006 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.