CN8 / NC8 - 2023 60 CN8 / NC8 - 2023 - EL 62

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

61.01 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103    
Από βαμβάκι    
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 6101 20 10 (PCE)
Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 6101 20 90 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 6101 30 10 (PCE)
Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 6101 30 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 6101 90 20 (PCE)
Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 6101 90 80 (PCE)
61.02 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 6102 10 10 (PCE)
Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 6102 10 90 (PCE)
Από βαμβάκι    
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 6102 20 10 (PCE)
Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 6102 20 90 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 6102 30 10 (PCE)
Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 6102 30 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη 6102 90 10 (PCE)
Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 6102 90 90 (PCE)
61.03 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια    
Κουστούμια    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6103 10 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6103 10 90 (PCE)
Σύνολα    
Από βαμβάκι 6103 22 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6103 23 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6103 29 00 (PCE)
Σακάκια    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6103 31 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6103 32 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6103 33 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6103 39 00 (PCE)
Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς)    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6103 41 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6103 42 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6103 43 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6103 49 00 (PCE)
61.04 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια    
Κουστούμια-ταγιέρ    
Από συνθετικές ίνες 6104 13 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από βαμβάκι 6104 19 20 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6104 19 90 (PCE)
Σύνολα    
Από βαμβάκι 6104 22 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6104 23 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104 29 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6104 29 90 (PCE)
Ζακέτες    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104 31 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6104 32 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6104 33 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6104 39 00 (PCE)
Φορέματα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104 41 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6104 42 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6104 43 00 (PCE)
Από τεχνητές ίνες 6104 44 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6104 49 00 (PCE)
Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104 51 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6104 52 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6104 53 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6104 59 00 (PCE)
Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς)    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104 61 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6104 62 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6104 63 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6104 69 00 (PCE)
61.05 Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια    
Από βαμβάκι 6105 10 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Από συνθετικές ίνες 6105 20 10 (PCE)
Από τεχνητές ίνες 6105 20 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6105 90 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6105 90 90 (PCE)
61.06 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια    
Από βαμβάκι 6106 10 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6106 20 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6106 90 10 (PCE)
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6106 90 30 (PCE)
Από λινάρι ή ραμί 6106 90 50 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6106 90 90 (PCE)
61.07 Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια    
Σλιπ και σώβρακα    
Από βαμβάκι 6107 11 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6107 12 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6107 19 00 (PCE)
Νυχτικά και πιτζάμες    
Από βαμβάκι 6107 21 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6107 22 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6107 29 00 (PCE)
Άλλα    
Από βαμβάκι 6107 91 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6107 99 00 (PCE)
61.08 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια    
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια    
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108 11 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6108 19 00 (PCE)
Σλιπ και κιλότες    
Από βαμβάκι 6108 21 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108 22 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6108 29 00 (PCE)
Νυχτικά και πιτζάμες    
Από βαμβάκι 6108 31 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108 32 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6108 39 00 (PCE)
Άλλα    
Από βαμβάκι 6108 91 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108 92 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6108 99 00 (PCE)
61.09 Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό    
Από βαμβάκι 6109 10 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Aπό μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6109 90 20 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6109 90 90 (PCE)
61.10 Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Από μαλλί    
Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 g ή περισσότερο κατά μονάδα 6110 11 10 (PCE)
Άλλα    
Για άντρες ή αγόρια 6110 11 30 (PCE)
Για γυναίκες ή κορίτσια 6110 11 90 (PCE)
Από κατσίκα του Κασμίρ    
Για άντρες ή αγόρια 6110 12 10 (PCE)
Για γυναίκες ή κορίτσια 6110 12 90 (PCE)
Άλλα    
Για άντρες ή αγόρια 6110 19 10 (PCE)
Για γυναίκες ή κορίτσια 6110 19 90 (PCE)
Από βαμβάκι    
Σου-πουλ 6110 20 10 (PCE)
Άλλα    
Για άντρες ή αγόρια 6110 20 91 (PCE)
Για γυναίκες ή κορίτσια 6110 20 99 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Σου-πουλ 6110 30 10 (PCE)
Άλλα    
Για άντρες ή αγόρια 6110 30 91 (PCE)
Για γυναίκες ή κορίτσια 6110 30 99 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι ή ραμί 6110 90 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6110 90 90 (PCE)
61.11 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη    
Από βαμβάκι    
Γάντια 6111 20 10 (NPR)
Άλλα 6111 20 90  
Από συνθετικές ίνες    
Γάντια 6111 30 10 (NPR)
Άλλα 6111 30 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Γάντια 6111 90 11 (NPR)
Άλλα 6111 90 19  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6111 90 90  
61.12 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό    
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης)    
Από βαμβάκι 6112 11 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6112 12 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6112 19 00 (PCE)
Κουστούμια και σύνολα του σκι 6112 20 00  
Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια    
Από συνθετικές ίνες    
Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ 6112 31 10 (PCE)
Άλλα 6112 31 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ 6112 39 10 (PCE)
Άλλα 6112 39 90 (PCE)
Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια    
Από συνθετικές ίνες    
Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ 6112 41 10 (PCE)
Άλλα 6112 41 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ 6112 49 10 (PCE)
Άλλα 6112 49 90 (PCE)
61.13 Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907    
Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906 6113 00 10  
Άλλα 6113 00 90  
61.14 Άλλα ενδύματα πλεκτά    
Από βαμβάκι 6114 20 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6114 30 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6114 90 00  
61.15 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό    
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας)    
Από συνθετικές ίνες 6115 10 10 (NPR)
Άλλα 6115 10 90  
Άλλα κολάν (κάλτσες-κιλότες)    
Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex 6115 21 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο 6115 22 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6115 29 00 (PCE)
Άλλες κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex    
Από συνθετικές ίνες    
Μισές κάλτσες 6115 30 11 (NPR)
Κάλτσες 6115 30 19 (NPR)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6115 30 90 (NPR)
Άλλα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6115 94 00 (NPR)
Από βαμβάκι 6115 95 00 (NPR)
Από συνθετικές ίνες    
Μισές-κάλτσες 6115 96 10 (NPR)
Άλλα    
Κάλτσες για γυναίκες 6115 96 91 (NPR)
Άλλα 6115 96 99 (NPR)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6115 99 00 (NPR)
61.16 Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτά    
Eμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επιστρωμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ    
Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από καουτσούκ 6116 10 20 (NPR)
Άλλα 6116 10 80 (NPR)
Άλλα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6116 91 00 (NPR)
Από βαμβάκι 6116 92 00 (NPR)
Από συνθετικές ίνες 6116 93 00 (NPR)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6116 99 00 (NPR)
61.17 Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά    
Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρόμοια είδη 6117 10 00  
Άλλα εξαρτήματα    
Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ 6117 80 10  
Άλλα 6117 80 80  
Μέρη 6117 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.