CN8 / NC8 - 2023 61 CN8 / NC8 - 2023 - EL 63

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

62.01 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6201 20 00 (PCE)
Από βαμβάκι    
Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 6201 30 10 (PCE)
Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 6201 30 90 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 6201 40 10 (PCE)
Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 6201 40 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6201 90 00 (PCE)
62.02 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6202 20 00 (PCE)
Από βαμβάκι    
Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 6202 30 10 (PCE)
Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 6202 30 90 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg 6202 40 10 (PCE)
Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg 6202 40 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6202 90 00 (PCE)
62.03 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια    
Κουστούμια    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6203 11 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6203 12 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από βαμβάκι 6203 19 10 (PCE)
Από τεχνητές ίνες 6203 19 30 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6203 19 90 (PCE)
Σύνολα    
Από βαμβάκι    
Εργασίας 6203 22 10 (PCE)
Άλλα 6203 22 80 (PCE)
Από συνθετικές ίνες    
Εργασίας 6203 23 10 (PCE)
Άλλα 6203 23 80 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίνες    
Εργασίας 6203 29 11 (PCE)
Άλλα 6203 29 18 (PCE)
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6203 29 30 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6203 29 90 (PCE)
Σακάκια    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6203 31 00 (PCE)
Από βαμβάκι    
Εργασίας 6203 32 10 (PCE)
Άλλα 6203 32 90 (PCE)
Από συνθετικές ίνες    
Εργασίας 6203 33 10 (PCE)
Άλλα 6203 33 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίνες    
Εργασίας 6203 39 11 (PCE)
Άλλα 6203 39 19 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6203 39 90 (PCE)
Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς)    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο 6203 41 10 (PCE)
Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 6203 41 30 (PCE)
Άλλα 6203 41 90 (PCE)
Από βαμβάκι    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο    
Εργασίας 6203 42 11 (PCE)
Άλλα    
Από ύφασμα με την ονομασία «denim» 6203 42 31 (PCE)
Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ 6203 42 33 (PCE)
Άλλα 6203 42 35 (PCE)
Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)    
Εργασίας 6203 42 51 (PCE)
Άλλες 6203 42 59 (PCE)
Άλλα 6203 42 90 (PCE)
Από συνθετικές ίνες    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο    
Εργασίας 6203 43 11 (PCE)
Άλλα 6203 43 19 (PCE)
Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)    
Εργασίας 6203 43 31 (PCE)
Άλλες 6203 43 39 (PCE)
Άλλα 6203 43 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίνες    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο    
Εργασίας 6203 49 11 (PCE)
Άλλα 6203 49 19 (PCE)
Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)    
Εργασίας 6203 49 31 (PCE)
Άλλες 6203 49 39 (PCE)
Άλλα 6203 49 50 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6203 49 90 (PCE)
62.04 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια    
Κουστούμια-ταγιέρ    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6204 11 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6204 12 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6204 13 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίνες 6204 19 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6204 19 90 (PCE)
Σύνολα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6204 21 00 (PCE)
Από βαμβάκι    
Εργασίας 6204 22 10 (PCE)
Άλλα 6204 22 80 (PCE)
Από συνθετικές ίνες    
Εργασίας 6204 23 10 (PCE)
Άλλα 6204 23 80 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίνες    
Εργασίας 6204 29 11 (PCE)
Άλλα 6204 29 18 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6204 29 90 (PCE)
Ζακέτες    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6204 31 00 (PCE)
Από βαμβάκι    
Εργασίας 6204 32 10 (PCE)
Άλλες 6204 32 90 (PCE)
Από συνθετικές ίνες    
Εργασίας 6204 33 10 (PCE)
Άλλες 6204 33 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίνες    
Εργασίας 6204 39 11 (PCE)
Άλλες 6204 39 19 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6204 39 90 (PCE)
Φορέματα    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6204 41 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6204 42 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6204 43 00 (PCE)
Από τεχνητές ίνες 6204 44 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6204 49 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6204 49 90 (PCE)
Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6204 51 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6204 52 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6204 53 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίν̀ες 6204 59 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6204 59 90 (PCE)
Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς)    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο 6204 61 10 (PCE)
Άλλα 6204 61 85 (PCE)
Από βαμβάκι    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο    
Εργασίας 6204 62 11 (PCE)
Άλλα    
Από ύφασμα με την ονομασία «denim» 6204 62 31 (PCE)
Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ 6204 62 33 (PCE)
Άλλα 6204 62 39 (PCE)
Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)    
Εργασίας 6204 62 51 (PCE)
Άλλες 6204 62 59 (PCE)
Άλλα 6204 62 90 (PCE)
Από συνθετικές ίνες    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο    
Εργασίας 6204 63 11 (PCE)
Άλλα 6204 63 18 (PCE)
Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)    
Εργασίας 6204 63 31 (PCE)
Άλλες 6204 63 39 (PCE)
Άλλα 6204 63 90 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από τεχνητές ίνες    
Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο    
Εργασίας 6204 69 11 (PCE)
Άλλα 6204 69 18 (PCE)
Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)    
Εργασίας 6204 69 31 (PCE)
Άλλες 6204 69 39 (PCE)
Άλλα 6204 69 50 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6204 69 90 (PCE)
62.05 Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια    
Από βαμβάκι 6205 20 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6205 30 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι ή ραμί 6205 90 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6205 90 80 (PCE)
62.06 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια    
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6206 10 00 (PCE)
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6206 20 00 (PCE)
Από βαμβάκι 6206 30 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6206 40 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι ή ραμί 6206 90 10 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6206 90 90 (PCE)
62.07 Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια    
Σλιπ και σώβρακα    
Από βαμβάκι 6207 11 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6207 19 00 (PCE)
Νυχτικά και πιτζάμες    
Από βαμβάκι 6207 21 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6207 22 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6207 29 00 (PCE)
Άλλα    
Από βαμβάκι 6207 91 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6207 99 10  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6207 99 90  
62.08 Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια    
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια    
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6208 11 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6208 19 00 (PCE)
Νυχτικά και πιτζάμες    
Από βαμβάκι 6208 21 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6208 22 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6208 29 00 (PCE)
Άλλα    
Από βαμβάκι 6208 91 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6208 92 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6208 99 00  
62.09 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη    
Από βαμβάκι 6209 20 00  
Από συνθετικές ίνες 6209 30 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6209 90 10  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6209 90 90  
62.10 Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907    
Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603    
Από προϊόντα της κλάσης 5602 6210 10 10  
Από προϊόντα της κλάσης 5603    
Ρόμπες μιας χρήσης, που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς ή τους χειρουργούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων 6210 10 92  
Άλλα 6210 10 98  
Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στην κλάση 6201 6210 20 00 (PCE)
Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στην κλάση 6202 6210 30 00 (PCE)
Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια 6210 40 00  
Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια 6210 50 00  
62.11 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα    
Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου    
Για άντρες ή αγόρια 6211 11 00 (PCE)
Για γυναίκες ή κορίτσια 6211 12 00 (PCE)
Κουστούμια και σύνολα του σκι 6211 20 00 (PCE)
Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια    
Από βαμβάκι    
Ενδύματα εργασίας 6211 32 10  
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα    
Από ένα και το αυτό ύφασμα 6211 32 31 (PCE)
Άλλα    
Άνω μέρη 6211 32 41 (PCE)
Κάτω μέρη 6211 32 42 (PCE)
Άλλα 6211 32 90  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Ενδύματα εργασίας 6211 33 10  
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα    
Από ένα και το αυτό ύφασμα 6211 33 31 (PCE)
Άλλα    
Άνω μέρη 6211 33 41 (PCE)
Κάτω μέρη 6211 33 42 (PCE)
Άλλα 6211 33 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6211 39 00  
Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια    
Από βαμβάκι    
Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας 6211 42 10  
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα    
Από ένα και το αυτό ύφασμα 6211 42 31 (PCE)
Άλλα    
Άνω μέρη 6211 42 41 (PCE)
Κάτω μέρη 6211 42 42 (PCE)
Άλλα 6211 42 90  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας 6211 43 10  
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα    
Από ένα και το αυτό ύφασμα 6211 43 31 (PCE)
Άλλα    
Άνω μέρη 6211 43 41 (PCE)
Κάτω μέρη 6211 43 42 (PCE)
Άλλα 6211 43 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6211 49 00  
62.12 Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά    
Στηθόδεσμοι και μπούστα    
Που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση περιέχοντα ένα στηθόδεσμο ή ένα μπούστο και ένα σλιπ 6212 10 10 (PCE)
Άλλα 6212 10 90 (PCE)
Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότες 6212 20 00 (PCE)
Συνδυασμοί 6212 30 00 (PCE)
Άλλα 6212 90 00  
62.13 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης    
Από βαμβάκι 6213 20 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6213 90 00 (PCE)
62.14 Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη    
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6214 10 00 (PCE)
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6214 20 00 (PCE)
Από συνθετικές ίνες 6214 30 00 (PCE)
Από τεχνητές ίνες 6214 40 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6214 90 00 (PCE)
62.15 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες    
Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6215 10 00 (PCE)
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6215 20 00 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6215 90 00 (PCE)
62.16 Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) 6216 00 00 (NPR)
62.17 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212    
Συμπληρώματα 6217 10 00  
Μέρη 6217 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.